Mitondra zava-baovao ireo mpampianatra mba hitiavan'ny ankizy ny taranja siantifika

Ireo mpianatry ny kolejy dia mihazakazaka mankany amin'ny taranja haisoratra, ary tsy dia miraharaha ireo taranja siantifika izay manampy amin'ny fampandrosoana anefa. Mampiasa ny fahaiza-mamorona ny mpampianatra mba hamadihana izany fironana izany

Lalaina Harisoa Ralaiarijaona / Richard Daretry
Odette en pleine explication de la leçon à ses élèves
UNICEF Madagascar/2022/Ralalaiarijaona
17 Jolay 2022

Ao amin’ny kolejy referansa ao Ambovombe, any atsimon’i Madagasikara, dia nody ventiny ny ezaka nataon’i Odette sy Voriraza, izay samy mpampianatra ny Siansa’ny Fiainana sy ny Tany (SVT) ary ny Siansa Fizika. Tamin'ireo mpianatra 135 nahazo ny BEPC tamin'ny taon-dasa dia 133 no nisafidy ny hanohy fianarana siantifika. Mba hahazoana vokatra toy izany dia nilaina ny fiofanana sy ny fizarana. Amin'ny ankapobeny, ankizy iray amin'ny telo ihany no mieritreritra ny hanohy fianarana siantifika noho ny fahasarotan'ny fahazoana sy ny fampiharana ireo taranja mahakasika izany. Ary ny ankizilahy no mirona kokoa amin'ny taranja siantifika noho ny ankizivavy.

Ao amin'ny kilasy faha-6 izay ampianaran'i Odette indroa isan-kerinandro, tena misy dikany ilay fiteny hoe miresaka amin’ny rivotra. Ny tsy fahalianan'ny mpianatra amin'ny Siansan’ny Fiainana sy ny Tany (SVT) dia misy fiantraikany amin'ny naoty isaky ny fanombanana. Tsy mahita salan'isa i Odette ho an'ny ankamaroan'ireo mpianatra 90 ireo. « Ny fanamby dia ny fitadiavana ny fomba tsara indrindra hampitana fahalalàna sy hitazonana ny fifantohana, » hoy izy nanazava. Raha ny marina, sarotra ho an'ny mpianatra ny mahatakatra lohahevitra iray izay tsy azony sary an-tsaina. « Mba hampivelarana ny kolontsaina siantifika sy hampitomboana ny toe-tsaina tia karokaroka sy fanakianana, dia ilaina ny mampiseho ny zavatra nianarana, manao fanandramana, mikasika sy mitsapa ilay fitaovana. Saingy ny fitaovana omena antsika dia tena kely ary tsy mifanaraka foana ireo fomba fampianarana », hoy ny fanazavany.

Ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, nohon’ny fahatsapana ny loza mety hitranga sy ny fihemorana mibaribary eo amin’ny mpianatra mahakasika ny matematika, ny Siansa Fizika, na ny Siansan’ny Fiainana sy ny Tany (SVT), dia niantehitra tamin’ny fanofanana ireo mpampianatra taranja siantifika. Izany hetsika izany dia notohanan'ny UNICEF izay nisitraka ny fanohanana avy amin’ireo malala-tanana isan-karazany toy ny Zonta International – ilay klioba iraisan’ireo matihanina  izay miaro ny zon'ny vehivavy – sy ny Fondation Findel natsangan’i Susan sy Stefan Findel. Tamin'ny volana oktobra 2021, mpampianatra miisa 437 tao amin'ny faritra no nahazo fiofanana fanafamifasana fahaiza-manao, ka ny 11 amin’izy ireo dia avy ao amin’ny kolejy referansa ao Ambovombe. Ireo taranja nanaovana ny fiofanana dia nahakasika ny fandrindrana sy fikarakarana ny programa hotanterahina mandritra ny taona, ny fomba fampianarana ho ampiharina, ny teoria izay tokony arahina fanaovana fanazaran-tena. Mahakasika ny fitaovana enti-mampianatra mandritra ny fotoam-pianarana, ireo mpampianatra dia mampiasa ny fisainana tia karokaroka ary maka aingam-panahy avy amin'ny tontolo manodidina. Ho an'ity lesona momba ny zavamaniry ity, ohatra, i Odette dia nahita zava-maniry roa izay ahitana akaiky fahasamihafana ahafahana mamintina ny lesona.

Tsy mahagaga raha mandray anjara mavitrika amin'ilay fifanakalozana ireo ankizy, mametraka fanontaniana ary mahazo haingana ny lesona. « Toy izany koa no nataonay mba hianarana ireo karazan-tany izay nitondran’ny ankizy tsirairay santionany. Mikasika ny lesona momba ny fahamaotiana dia nahatsiaro tena ho voakasik’izany ny rehetra ary nizotra tamim-pilaminana ny lesona, » hoy izy. « Hatramin'ny nampiharana io fomba io dia mihavitsy ihany koa ireo ankizy tsy tonga ao amin'ny kilasiko, » hoy izy teo am-pamaranana.

L’élève est enthousiaste et s’intéresse au cours en matérialisant la leçon avec des objets et des matériels
UNICEF Madagascar/2022/Ralalaiarijaona
Mazoto ny mpianatra ary liana amin’ilay tranja rehefa aseho amin’ny alàlan’ny zavatra sy fitaovana ny lesona.