Mitarika ny olona hiroso hanao vaksiny ny mpiasan'ny fahasalamana iray

Eto Madagasikara, 3,5%-n’ny mponina ihany no vita vaksiny tanteraka amin’ny COVID-19.

Abela Ralaivita
Vaccination COVID-19
UNICEF/UN0624682/Ramasomanana
14 Aprily 2022
routine matinale
UNICEF/UN0624678/Ramasomanana

I Toandroharimalala Dinitsoa (Tsoa), 34 taona dia mifoha amin’ny 5 ora maraina isan’andro ka mikarakara ny ankohonany ary miomana ho any am-piasany. Mipetraka ao Antananarivo Renivohitra izy ary mpitsabo mpanampy ao amin’ny tobim-pahasalamana ao Antanimena.

Petit déjeuner de Tsoa et sa fille
UNICEF/UN0624689/Ramasomanana

Manambady ary manan-janaka telo i Tsoa. Misakafo maraina miaraka amin’ny zanany vavy Cathy, 8 taona izy, alohan’ny handehanan’ilay zaza any an-tsekoly.

En route pour le travail
UNICEF/UN0624684/Ramasomanana

Rehefa mandeha mamonjy ny toeram-piasany i Tsoa dia mandray fiarabe fitaterana, izay fitateram-bahoaka be mpampiasa indrindra eto an-drenivohitra. Mila 30 minitra eo ho eo izy hahatongavany eny amin’ilay tobim-pahasalamana.

 

Site de vaccination
UNICEF/UN0624690/Ramasomanana

Etsy amin’ny tobim-pahasalamana eny Antanimena, manomboka mandray sy mametraka ireo olona tonga hanao vaksiny COVID-19 ny mpiasa.

  

Vérification des vaccins
UNICEF/UN0624691/Ramasomanana

Anisan’ireo mpiasan’ny fahasalamana miasa eny amin’ny lohalaharana i Tsoa. « Nifidy ity asa ity aho mba hanampiako ny mponina ary hitondrako ny anjara birikiko amin'ny ady amin'ny COVID-19, » hoy izy teo am-panomanana ny vaksiny.

Enregistrement
UNICEF/UN0624675/Ramasomanana

Mampiasa “tablette” ny ekipany mba hiraketana an-tsoratra ny momba ireo olona hanao vaksiny. Ity fitaovana ity dia ampiasaina mba hanamorana ny fitantanana ireo angon-drakitra momba ny vaksiny.

Vaccination COVID-19
UNICEF/UN0624676/Ramasomanana

Olona roapolo eo ho eo isan’andro no ataon’i Tsoa vaksiny, ary maraina no fahatongavan’ny ankamaroan’izy ireo. « Miatrika karazana aretina isan-karazany izahay isan’andro, kanefa ny faharesen-dahatray dia mifototra amin’ny fahasalaman’ny mponina », hoy izy.

File d'attente avant la vaccination
UNICEF/UN0624693/Ramasomanana

Hatramin'ny niantombohan'ny valan'aretina tamin'ny volana martsa 2020 dia nahatratra 1.300 mahery ny maty vokatry ny COVID-19 tamin'ireo tranga miisa 63.000. Mbola mitohy hatrany ny asan’ireo tobim-pahasalamana toy ny eny Antanimena ary hita eny ny fanaovana vaksiny sy ny tolotra ara-pahasalamana hafa.

Les vaccins covid-19
UNICEF/UN0624680/Ramasomanana

Maherin'ny roa tapitrisa ireo fatrana vaksiny samihafa karazana azon’i Madagasikara tamin'ny alàlan'ny rafitra COVAX. Nohamafisin’ny UNICEF ihany koa ny rojo mangatsiaka mba hahatonga ireo vaksiny ireo ho azo ampiasaina sy manana kalitao avo lenta eny anivon’ireo toerana fanaovana vaksiny maherin’ny 800 manerana ny nosy.

Site de vaccination
UNICEF/UN0624679/Ramasomanana

Satria 3,5%-n’ny mponina monja no vita vaksiny tanteraka amin'ny COVID-19 dia nandray andraikitra ny UNICEF sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy mba hanatrarana olona maro kokoa sy hampahafantarana azy ireo momba ny fahombiazan'ny vaksiny. Mitana anjara toerana lehibe ny famatsiam-bola avy amin'ireo mpamatsy vola toy ny sampan-draharahan'ny fanampiana maha-olona sy ny fiarovana sivily (ECHO).

Tsoa, agent de santé
UNICEF/UN0624688/Ramasomanana

Rehefa hariva ny andro dia mamonjy ny fianakaviany i Tsoa. « Nanao vaksiny aho ary mbola manentana ny olona hatrany aho mba hanao vaksiny satria tsy azo ihodivirana ny vaksiny mba hiadiana amin’ny COVID-19, » hoy i Tsoa teo am-pamaranana.