Milofo ho amin'ny fitantanana tsara kokoa ny rano : loharanon'aina sy fitahiana

-

Maminirina Rakotomalala
two young girls carrying water cans filled with the water brought by the pipeline.
UNICEF/UN0508297/Ramasomanana
16 Martsa 2023