Miady ho an'ny fananganana kolejy, tanjona mendri-kaja arovan'i Marcel

Tena vaovao be ny kolejy fampianarana ankapobeny etsy Antanimora, andrefan’i Madagasikara. Ho an'i Marcel dia vokatry ny tolona nandritra ny androm-piainana iray manontolo izany.

Tiana Vatosoa Razafindriaka
Se battre pour la construction d’un collège.
UNICEF/UNI440845/Andriantsoarana
16 Febroary 2024