Mampisokatra ny sain’ny ankizy hahay mamorona ny fanandramana lalao vaovao

Ankizy maherin’ny 16.000 no nandray anjara tamin’ny atrikasa « LEGO® Build the Change » (mandrafitra fiovana) nokarakarain’ny UNICEF sy ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena, ka nandritra izany no nanehoan’izy ireo hevitra

Abela Ralaivita
Deux élèves de l’école primaire publique d’Ampefiloha en train de créer leur avenir à travers le jeu de Lego pendant l’atelier organisé par l’UNICEF et ses partenaires au mois de décembre 2022.
UNICEF/UN0763075/Ramasomanana
28 Febroary 2023