Luco, mankany amin'ny fahombiazana

-

Ny Hasina RAMAHENINA
Luco veut devenir chanteur célèbre
UNICEF Madagascar/2021/Ramahenina
06 Aogositra 2021

I Laha Luco dia tia baolina kitra ary nanonofy ny ho lasa mpilalao matihanina indray andro any. Niavaka izy noho ny talentany sy ny hakingany milalao baolina, mihoatra amin’ireo tanora namany niaraka taminy. Nahazo horakoraka sy tehaka izy tamin’izany. Nikolokolo io nofy ho lasa mpilalao baolina matihanina io izy hatramin'ny faha-14 taonany, fotoana izay nampivadika ny rasa. Lasibatry ny lefakozatra izy. Tsy afaka nampiasa ny tongony intsony izy. Very niaraka tamin'izany ny nofinofiny.

Fa mahatanty sedra i Luco. Karazana zaza tsy milavo lefona mora foana izy. Miezaka mitraka izy. Noho ny fanohanan'ireo manodidina azy dia afaka nanohy ny fiainany maha-tanora toy ny olon-drehetra izy na eo aza ny kilemany. Amin'izao faha-19 taonany izao dia ao amin’ny kilasy 1ère izy. Aorian'ny diplaoma bac amin'ny taona ho avy dia mikasa ny hanohy ny fianarany amin'ny oniversite izy mba ho lasa dokotera. Fa ankoatr'izay dia nahita talenta miafina iray hafa tao anatiny izy: manoratra sy mihira. Nofinofy iray hafa tonga tao aminy ihany koa ny ho lasa mpamoron-kira sy mpihira malaza. « Te-ho malaza aho, mba haneho amin'izao tontolo izao fa manan-talenta aho. » Lazainy anaty hafanam-po sy zotom-po izany.

Nanomboka nanoratra tononkira hira izy tamin'ny taona 2019. Ankehitriny dia manana hira 20 izy ka iray amin’izany no tena miraikitra ao am-pony manokana. Tsy inona izany fa ilay hira miresaka momba ny zon'ny zaza sy ny fiaraha-mientana. Tamin'ity taona ity, nandritra ny fankalazana nasionaly ny andro hiadiana amin'ny fampiasana ankizy any Amboasary, dia nasaina handray anjara tamin'ny fanentanana i Luco. Niakatra ambony lampihazo izy ary nanao ilay hira momba ny zon'ny zaza, izay tena nandona ny fon’ireo manam-pahefana tonga teo an-toerana sy ireo vahoaka nijery. Nahazo tolotra fiaraha-miasa sy famokaran-kira matotra mihitsy aza izy tamin’izany. Mety ho fiandohan'ny asa matihanina eo amin’ny sehatry ny mozika izany ?

Luco dans sa chaise roulante
UNICEF Madagascar/2021/Ramahenina