Fitaovana ho an’ny fandaharan’asa ‘Fiverenana an-tsekoly sy fianarana’, hanamafisana ny fanabeazana

Mpianatra roa ao amin’ny CEG Marcoz any Mahajanga I no nahavita nampiasa arak any tokony ho izy ny fitaovana natontan’ny fandaharan’asa ‘Back To School and Learning’

Aubry Razanakoto
Sandra et Félicien, deux élèves ayant reçu les matériels Back to School
UNICEF Madagascar/2023
23 May 2023