Fiatrehana ny valan'aretina COVID-19 : Nohenoina ihany farany ny feon’ny ankizy

-

Narindra Ranaivoson Andriambala
Dessin à main levée
UNICEF Madagascar/2021/Francesca Viola
23 Novambra 2021

Nisy fiantraikany lehibe teo amin’ny fiainana andavanandron'i Mija sy ny fianakaviany, ary ny fanantenany amin'ny ho avy ny COVID-19, izay tsy tena tonga tany amin'ny tanànany akory. « Niova ny fiainana noho ny COVID-19! » Tsy afaka niaina malalaka intsony izahay! Tapitra hatreo!, » araka ny fitarainan’i Mija.

Fanampin’izany, very an-javona ny nofinofiny ho lasa miaramila indray andro any: ny fampitsaharana ny fampianarana mandritra ny fotoana tsy mazava sy tsy voafaritra mantsy dia niteraka tahotra tao aminy sao tsy hahazo diplaoma intsony ary tsy hahazo izany intsony mihintsy izy.

Ankoatra izany, tsy nahaenika ny mponina rehetra tao amin’ny tanàna misy an’i Mija ny fanampiana sy ny fepetra hafa avy amin’ny fanjakana, toy ny fizarana ny kojakoja ilaina an-davanandro. Araka ny filazany: « Ny olona manan-katao toa ny mpiasam-panjakana ihany – sy ny fianakavian’izy ireo akaiky – no afaka nisitraka izany; ny olom-pirenena tsotra, tsia. Nisy mihitsy aza ireo voatery nividy izany tamin’ireo zandary ».  Nalahelo i Mija ary nahatsiaro ho voahilikilika satria tsy nisitraka izany fepetra izany koa ny fianakaviany.

Ny ankizy dia tsy mbola raisina hatrany toy ny olom-pirenena afaka maneho hevitra momba ny zony sy ny filàny manoloana ny toe-javatra samihafa sy ny politika sosialy amin'ny ankapobeny ary ireo mifandraika amin'ny valan'aretina COVID-19 indrindra indrindra. Matetika tsy henoina ny feon’izy ireo, tsy rarahiana na henoiny fotsiny ny zavatra niainan’izy ireo sy ny fihetseham-pony, ka tsy misy akony mivaingana.

Ny fikarohana momba ny traikefan'ny ankizy mandritra ny vanim-potoanan'ny COVID-19 dia asa iandraiketan’ny sampana Politika ara-tsosialy ao amin'ny biraon'ny UNICEF eto Madagasikara izay ao anatin'ny fanaraha-maso ny zon'ny ankizy, dia tafiditra ao anatin'ny tetikasa iraisam-pirenena karakarain'ny Biraon'ny fikarohana UNICEF - Innocenti. I Mija dia olona noforonin’ny tovolahy 14 ka hatramin’ny 17 taona avy any ambanivohitra any amin’ny faritr’i Matsiatra Ambony, nandritra ny dinika natao ho an’izany fikarohana izany. Fotoana iray ho an'ny mpanoratra ny tantaran'i Mija izany mba hahafahan’izy ireo miresaka lalina voalohany mahakasika ny zava-misy eo an-toerana, ny fihetseham-pony ary ny fahatsapany ny vanim-potoana hamehana ara-pahasalamana mifandraika amin'ilay valan’aretina. Nohenoina ny hetahetan’izy ireo sy ny fahadisoam-panantenany ka ampiarahana amin’ny feon’ireo ankizy sy tanora manodidina ny 600 eo ho eo eto Madagasikara. Ho atao fototra iaingana izany ho an’ny manam-pahefana sy ny UNICEF eo amin’ny sehatra nasionaly sy maneran-tany, entina mametraka ny politika na ny fepetra fiahiana ara-tsosialy amin’ny ho avy manoloana ity valan’aretina mbola mirongatra ity.

 

Dessin à main levée représentant un jeune garçon
UNICEF Madagascar/2021/Francesca Viola
I Mija dia olona noforonin’ny tovolahy 14 ka hatramin’ny 17 taona avy any ambanivohitra any amin’ny faritr’i Matsiatra Ambony, nandritra ny dinika natao ho an’izany fikarohana izany.
Dessin à main levée
UNICEF Madagascar/2021/Francesca Viola
Sarin'i Mija