Faritra atsimon’ny Madagasikara : tapitra ve ny krizin’ny toetrandro?

Manakaiky ny COP27, raha toa ka miomana ny hiresaka momba ireo fandraisan’andraikitra lehibe momba ny fiovan'ny toetrandro ireo mpitondra maneran-tany, ny mponina any amin'ny faritra Atsimo kosa dia mbola miatrika haitany.

Abela Ralaivita
Tiomena dans le sud de Madagascar
UNICEF/UN0595862/Andrianantenaina
26 Septambra 2022