Fanaovazana ny sehatry ny fanabeazana miaraka amin’ny programa “Miverena any an-tsekoly sy mianatra”

Ny UNICEF sy ny mpiara-miombon'antoka aminy dia nampihatra ity programa ity izay mifanaraka amin'ny paikady maneran-tany entina miatrika ny krizy eo amin’ny lafin’ny fianarana eto Madagasikara.

Abela Ralaivita
Back to school and learning
UNICEF/UN0731472/Andrianandrasana
10 Novambra 2022