Fanaovana vaksiny ireo zaza tsy mbola vita vaksiny: fanamby ho an’ny mpiandraikitra

Ao amin’ny distrika ara-pahasalamana Ampanihy, dia mandray anjara amin’ny fanamafisana orina ny hetsika fanaovam-baksiny ny tompon’andraikitry ny Tetik’asa fanitarana ny fanaovam-baksiny mba hampihenana ny isan’ireo zaza tsy mbola vita vaksiny.

Famatanantsoa Razanaboninahitra
Vaccination de l'enfant
UNICEF/UNI440496/Andriantsoarana
19 Janoary 2024