Fahasitranana aorian’ny tsy fanjariantsakafo mahery vaika any amin’ny faritra Atsimon’i Madagasikara

Tantaran’ny fianakaviana roa any amin’ny faritra Androy izay manan-janaka tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika

Abela Ralaivita
Paysage du Sud de Madagascar
UNICEF/UN0406736/Andrian
12 Febroary 2021
Elysa et Elysette avec leur parents
UNICEF/UN0406817/Andrian

Kambana i Elysa sy Elysette (11 volana). Miara-monina amin’ny ray aman-dreniny sy ireo mpiray tam-po aminy enina mianadahy ao amin’ny kaominina ambanivohitr’i Maroalipoty, any Atsimon’i Madagasikara (Faritra Androy) izy ireo. Iharan’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika na koa ahiazana diso tafahoatra i Elysa. Torak’izany ihany koa ny kambana aminy saingy mbola amin’ny endrika antonony. Ny tsy fahampiana ara-tsakafo sy ny tsy fisian’ny rano fisotro madio no antony mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. 

Maho dans les bras de son père
UNICEF/UN0406834/Andrian

Tanàna iray eo amin’ny manodidina no misy an’i Maho (21 volana) izay ianjadian’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika ihany koa. Satria mbola lasa naka rano any amin’ny vovo ny reniny dia miandry am-pahendrena ny reniny eo am-pofoan’ny rainy izy.

Paysage recouvert de vent de sable
UNICEF/UN0406747/Andrian

Lasibatry ny hain-tany vokatry ny hakelin’ny rotsakorana izay mbola hasarotin’ny tranga El niño iny faritra Atsimon’i Madagasikara iny. Ankoatra izay dia mbola naripaky ny tafiotra avy any Atsimo antsoina hoe « Tiomena » ihany koa ireo fambolena any amin’iny faritra iny. Ny fanaovana solomaso no mety ho vahaolana mahomby hiatrehana ilay rivotra mitondra jofon-tany matevina. 

La culture est détruite par le vent de sable
UNICEF/UN0406811/Andrian

Sorena mafy i Sambo dadan’ny kambana mahita ny voly mangahazo naripak’io rivotra mitondra jofon-tany matevina io. « Lasa tsy maintsy hividy mangahazo izahay raha tokony efa hamokatra », hoy ny tenin’i Sambo, very hevitra.

Un bol de manioc pour toute la famille
UNICEF/UN0406818/Andrian

Mangahazo 4 kilao isan’andro no tsy maintsy vidian’i Sambo hamahanana ireo olona 10 ao an-tokantranony. Araka izany dia tsy maintsy mivarotra rano, izay efa lasa haitraitra izy, na koa mivarotra kojakojan-tokantrano any amin’ireo olona any amin’ny tanàna manodidina ao anatin’ny fotoana faran’izay sarotra.

Chercher de l'eau au puits d'Ampasipoty
UNICEF/UN0406813/Andrian

Soa fa betsaka ireo olona mandeha matsaka rano any amin’ny vovon’Ampasipoty, izay any amin’ny kilometatra maromaro miala avy eo an-tanàna. Samy mandray anjara avokoa ny rehetra ao anaty fianakaviana mantsy mba hahafahana mivelona. 

Toromasy mère de Maho
UNICEF/UN0406825/Andrian

Ao amin’ny tanàna iray hafa, dia indro i Toromasy (20 taona), renin’i Maho, manadio vilany sy lovia amin’ilay rano kely vao azony teo.

eau insalubre
UNICEF/UN0406826/Andrian

Ny fisotroana rano maloto, izay efa mitovy amin’ny lokon’ny sôkôla, no isany mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo amin’ny zanany. Io rano maloto io ihany koa no iray amin’ireo antony mahatonga ny fivalànana sy ny tsy fahampian-tsakafo.

 

Feuilles de manioc
UNICEF/UN0406820/Andrian

Ankoatra izay, tsy misy afa tsy ravi-mangahazo no azon’ireo olona 5 ao an-trano hohanina. Manomboka tsy misy intsony ireo ravina ireo vokatry ny fiotazana azy matetika loatra, hahafahana mivelona.

Docteur Tsida Randriatsiafara
UNICEF/UN0406810/Andrian

Noho ny famatsiam-bola avy amin’ny ECHO sy ny fanampiana avy amin’ny UNICEF dia afaka misitraka fitsaboana, amin’ny alàlan’ny sakafo azo hoanina avy hatrany ireo zaza iharan’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. « Miharatsy hatrany ny toe-draharaha; soa ihany fa manana ireo vokatra ireo isika hahafahana miatrika izany, » hoy ny dokotera Tsida Randriatsiafara, feno ahiahy.

Elysa à la pesée
UNICEF/UN0406816/Andrian

Maro ireo vehivavy sy ny zanany no tonga ao amin’ny tobim-pahasalamana Maroalipoty, manao fitsirihana ny tsy fanjarian-tsakafo sy manara-maso akaiky ny fahasalaman’ny zanany. Isan’ny tonga teo ry kambana ary lanjaina i Elysa hahafahana manara-maso ny fahasitranany.

Elysa n’a pas pris de poids
UNICEF/UN0406815/Andrian

Indrisy anefa fa tsy nitombo lanja i Elysa ary mbola manondro eo amin’ny faritra mena ny refin-tsandriny (« périmètre brachial »), izay midika fa tena mbola mahia izy. Ho tohizana ao amin’io tobim-pahasalamana io ny fitsaboana azy mandrapahazoany ny lanja ilaina mba hivoahana ao anaty tsy fanjarian-tsakafo.

Myriam, chef du centre de santé offre du savon
UNICEF/UN0406828/Andrian

Nanome savony ho azy ireo i Myriam, lehiben’ny tobim-pahasalamana, hiarahabana sy hampaherezana azy ireo hanohy ny ezaka mba tsy hiverenana amin’ny zava-nisy teo aloha. « Tena mahafaly ahy tokoa ny mahita zaza iray sitrana. Manentana hatrany ireo ray aman-dreny aho hanaraka tsara ny fitsaboana eo anivon’ny tobim-pahasalamana, » hoy Myriam, izay mazoto fatratra ery rehefa ny fitsaboana ny zaza no resahana. 

La famille des jumelles
UNICEF/UN0406830/Andrian

Samy mamonjy ny fodiany ny fianakaviana tsirairay ary mahatsapa ho maivamaivana ery. Na izany aza anefa dia mbola ahitana ahiahy ihany eny amin’ny endrik’izy ireo manoloana ny zava-misy sy ny zavatra mety hiseho any aoriana any.