Eto Madagasikara, ny fahombiazan'ny bokikely fanazaran-tena mba ampiakarana ny fari-pahalalana

-

Floriel Sahoa
Rosalina, 12 ans, pose joyeusement avec le kit complet qu’elle a reçu, lui permettant de poursuivre ses études
UNICEF Madagascar/2022
28 Febroary 2023