Any Atsimo, ahitana “écovillage” santatra roa entina manatsara ny fari-piainana

Ny petra-kevitra dia ny mba hahatonga ireo tanàna hikajy ny tontolo iainana mba hanatsarana hatrany ny fiveloman'ny ankizy sy ny fiaraha-monina. Eny amin’ny fokontany Ambatosola sy Besakoa no hanatontosana ny asa voalohany

Rakotondrabe Felaniana
Un autre point d’eau dans le village Besakoa qui sera réhabilité.  Le point approvisionne quotidiennement près de 500 personnes.
UNICEF Madagascar/2022/Rakotondrabe
13 Febroary 2023