Any amin’ny faritra ambanivohitra, miatrika sakana maro ireo mpiasa sosialy.

Ao amin'ny firenena iray izay mbola voafetra ihany ny fahatakarana ny fiahiana ny ankizy sy ny herisetra mifototra amin'ny maha-lahy sy vavy dia mandeha any amin'ny faritra lavi-dàlana ireo mpiasa sosialy, mba hanohanana ireo vondrom-piarahamonina.

Abela Ralaivita
Mariel, un travailleur social, sillonne le canal de Pangalane pour apporter son aide aux communautés isolées du sud-est de Madagascar.
UNICEF/UNI539140/Ralaivita
20 Martsa 2024