Afaka manohy fianarana i Sandrine sy Augustin vokatry ny fandaharan’asa vatsy ara-bola Let Us Learn

-

Rindra Rakotovoahangy
En route vers l'école
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy
26 Oktobra 2021

Nanomboka ny 2017 hatramin’ny 2021 dia nanampy  ara-bola ireo ankizy 11 hatramin’ny 18 taona ny UNICEF mba hahafahan’izy ireo mamita ny fianarany eny amin’ny ambaratonga faharoa amin’ny alàlan’ny fandaharan’asa vatsy ara-bola Let Us Learn. Ity fandaharan’asa misahana ny fiahiana ara-tsosialy izay mifameno amin’ny fandaharan’asa iray sahanin’ny Banky Iraisam-pirenena ity dia tanteraka nohon’ny fanohanan’ireo malala tanana toa an’i Stefan sy Susan Findel, amin’ny alàlan’ny Comité National Allemand pour l’UNICEF sy ny Zonta International, amin’ny alàlan’ny UNICEF USA.


 

Michel et Sébastine
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy

Misitraka ny fandaharan’asa LUL ny fianakavian’i Michel sy Sébastien hatramin’ny fiantombohany tamin’ny taona 2016. Namboly vary sy mangahazo izy mivady tamin’izany fotoana izany hamelomany ny ankohonany isan’andro.  

Amin’izao fotoana izao dia efa samy manana ny tokantranony ireo zanany vavy telo voalohany. Ny zanany telo farany kosa indray, toa an’i Sandrine sy Augustin, 18 sy 15 taona, dia mbola iantohan’izy ireo.

Sandrine et Augustin
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy

Afaka namarana ny ambaratonga fahatelo i Sandrine sy Augustin vokatry ny famatsiana ara-bola Let Us Learn.

Isaky ny fandraisam-bola isaky ny roa volana dia afaka manokana tahiry 10 000ar (2,52 dolara) amin’ny vola 40 000ar (10,09 dolara) azony izy ireo.

En route pour le lycée
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy

Hatramin’ny fidiran’ny mpianatra ny volana septambra 2020 lasa teo, dia any amin’ny Lisea Vohipeno, izay maherin’ny 12 kilometatra miala ny tanàna, no ianaran’izy mianadahy.

Nahafahana nanefa ny ampahan’ny saram-pianarana sy ny fitaovam-pianaran’izy ireo ny tahiry nataon’ny fianakaviana.

Ankoatra izay dia manomana harona misy sakafo ho an’ireo zanany roa i Sébastine ho vatsin’izy ireo mandritra ny herinandro. Ny alatsinainy hatramin’ny zoma tokoa mantsy dia mipetra-drery ao amin’ny tranokely iray izay ofain’ilay ankohonana ao amin’ny renivohitry ny distrika Vohipeno izy ireo.

Sébastine
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy

Manoloana izany fandaniana vaovao izany dia soa ihany fa efa nahita fihatsarana tamin’ny fari-piainany tao anatin’izay 5 taona izay i Michel sy Sébastine.

Ankoatr’ilay fanohanana ara-bola tokoa mantsy dia nisy lafiny maro hafa ihany koa nojerena mba ho fepetra fanohanana ireo tokantrano misitraka ny famatsiana avy amin’ny LUL: ny teknika ampiasaina amin’ny fambolena, ny fampiatiana mamokatra, ny zavatra tena ilain’ny fianakaviana (ao anatin’izany ny fahasalamana, ny rano sy ny fanadiovana, ny fahasalamana, ny fiarovana sy ny fampivoarana ny ankizy).   

La vie des agriculteurs
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy

Vokatr’ilay vola fanampiana azony sy ireo fepetra fanohanana dia afaka nampiasa vola tamin’ny fiompiana vorona sy ny fambolena lavanila sy jirofo izy ireo.

Amin’izao fotoana izao dia efa 30 ireo akoho ompiany, 30 fototra ny lavanila ary 50 fototra ny jirofo. Afaka nividy tanimbary fanampiny ihany koa ilay fianakaviana.

En route vers l'école
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy

Nohon’ny fandaharan’asa LUL dia mety hahatanteraka ny nofinofiny mba ho tonga mpampivelona i Sandrine.

Amin’izao fotoana izao aloha izy dia mbola mandeha tsy tapaka mankany amin’ny lisea miaraka amin’ny anadahiny. Mba hahafahan’izy ireo mandray fiara fitanterana eo amin’ny làlam-pirenena dia tsy maintsy mandeha an-tongotra eo amin’ny 4 kilometatra eo aloha izy ireo ary mamakivaky ala sy renirano kely, saingy amin’ny fo feno fanantenana hatrany !