25 May 2022

Tombanezaka mikasika ny fandraisan’ny tanora anjara ao anatin’ ny tetik’asa JRC sy OJM

Tamin’ny 2018, i Madagasikara dia nahitana mponina 25.680.342, lehilahy 12.666.952, na 49.3% ary vehivavy 13.013.390, na 50.7% araka ny vokatra vonjimaika avy amin’ny RGPH 3 ao amin’ny INSTAT. Tanora dia tanora ny vahoaka Malagasy. 50% no latsaky ny 18 taona, 43% no latsaky ny 15 taona, 15% no latsaky ny 5 taona. Fanampin’izany, tanora (10-19 taona) no mandrafitra ny ampahefatry ny mponina Malagasy (MICS Madagasikara 2018). Azo atao araka izany ny manombana fa tanora eo amin’ny 6 tapitrisa eo no mety ho voakasik’ireo hetsika izay tohanan’ny UNICEF eto Madagasikara, izay miantehitra amin’ny haino aman-jery sy ny Teknolojian’ny Fampahalalam-baovao ary ny Fifandraisana (TIC) ho fampiroboroboana ny fanehoan-kevitry ny ankizy. Mampiroborobo ny fandraisan’anjaran’ny tanora amin’ny alàlan’ny Junior Reporters Club (JRC) sy ny One Minute Junior (OMJ) ny UNICEF Madagasikara. Ny hetsika voalohany dia ny hetsika Junior Reporters Club (JRC) izay nampiharina voalohany tamin’ny taona 2007. Ity hetsika ity dia miantoka fa aorian’ny fanazarantena amin’ny teknika famokarana onjam-peo sy ny lohahevitra laharam-pahamehana mikasika ny tanora, dia mamokatra fandaharana manokana ny tanora mba halefa any amin’ny onjam-peo mpiara-miasa (Madagate 2012). Ny hetsika faharoa dia ny One Minute Junior (OMJ), nampiharina nanomboka tamin’ny taona 2011 ary natao hamelana ny tanora haneho ny ahiahiny amin’ny alàlan’ny lahatsary fohy sy handray anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena mitovy lenta amin’izany ihany. Misy fitoviana ihany eo amin’ireo hetsika roa ireo. Mikendry ny tanora izy ireo ary manome fahafahana hampitombo fahaiza-manao. Na izany aza, manana mpijery miely manerantany kokoa ny fandaharan’asa OMJ, amin’ny alàlan’ny lanonana fifaninanana OneMinutesJr fanao isantaona. Tamin’ny 2019, nangataka ny hanaovana jery todika ireo hetsika ireo ny Solontenan’ny UNICEF. Eo anivon’ny UNICEF, ny sampana izay misahana ity Jery todika ity dia ny sampana Politika ara-tsosialy sy Fanombanana (PSE) izay miara-miasa amin’ny Sampana Fifandraisana ho an’ny Fampandrosoana (C4D), ary ny Haino aman-jery sy ny Fifandraisana Ivelany (MRE). Mbola araka ny TDR ihany, « Raha taona iray izay ho tetezamita mankany amin’ny tsingerin’asan’ny UNICEF manaraka eto Madagasikara ny taona 2020, dia misy olana sy fanontaniana mipetraka mifandraika amin’ny paikadin’ny haino aman-jery – tanora, ary indrindra fa mikasika ny tetik’asa JRC sy ireo hetsika OMJ ».
23 Jolay 2019

Torolalana adisisika ho an’ny tanora

Ny tanjon'ity torolalana momba ny arohevitra ho an'ny tanora dia ny fanampiana ny tanora hamaha ireo olana atrehan'izy ireo eo amin’ny fiarahamonina. Niaraha-natsangana tamina  tanora Afrikanina maro izy io mba hanamafisana ny fahaizan’izy ireo, hahafahany mitondra fiovana tsara eo amin'ny fiainany sy eo amin’ny fiarahamonina. Ity torolàlana ity dia maneho ny fomba fijery manokan’ireo mpanoratra fa tsy voatery maneho ny hevitry ny Tahirim-bolan'ny Firenena Mikambana ho an’ny ankizy akory.  Ireto misy zava-marina vitsivitsy efa fantatrao: miatrika fanamby lehibe ny kaontinantantsika sy izao tontolo izao. Na dia tsy tompon'andraikitra amin'ireny olana ireny aza isika dia anjarantsika ny mamaha azy ireny. Maro amintsika no miaina ireo fanamby ireo isan'andro. Ny fahantrana dia tsy zavatra an-tsoratra fotsiny, tsy azo antoka ny fanabeazana ary ny fiovan'ny toetrandro dia efa miantraika amin’ny fiainantsika amin’izao fotoana izao.  Ity misy zavatra mety tsy fantatrao: haingana dia haingana ny fitombon’ny isan’ny tanora aty Afrika. Raha tombanana ho 580 tapitrisa ny isan’ny mponina dia 47 % amin’ny mponin’ny kaontinanta dia tanora avokoa,  izany hoe avo efatra heny mihoatra ny any Eoropa. Amin'ny taona 2055, vinavinaina hahatratra iray tapitrisa ny isan'ireo tanora aty Afrika.  Ireo fiovana goavana eo anivon’ny mponina Afrikanina ireo dia sady fanamby no soa fanararaotra. Ny azo antoka kosa anefa dia ilaina maika ny fampiasam-bola ho an’ny tanora  Raha apetraka ankehitriny ny politika mifantoka amin'ny ankizy sy ny tanora, hisy fihenana ny fahantrana sy ny tsy fitoviana, hisy ihany koa ny fitomboana ara-toekarena lovainjafy. Raha tsy izany, hiharatsy ny tsy fananana asa, vao mainka hihena ny loharanon-karena isan-karazany, ary mety ho zary mahazatra ny fikorontana.  Na izany aza, azontsika atao, izahay sy ianao, ny mamorona ho avy tsara kokoa. Ity torolàlana momba'ny arohevitra ho an’ny tanora ity dia manampy antsika handalina ireo fizotran’ny arohevitra mitondra amin’ny fiovana. Raiso ho namana jhanampy antsika hamela mamy eto amin’ity tany ity, ity torolàlana ity. Maniry ny hitarika anao hanavatsava ny fizotry ny arohevitra izy. Mifanindran-dàlana ao ny fomba fiasa mazava sy ny tantara mampientam-po an’ireo tanora miady ho an’ny fiovana eo amin’ny fiarahamonina.   Rehefa mamaky ireo tantara ifandimbiasan’ny olana sy ny fahombiazana, izay miompana amin’ny fisorohana ny fanambadian’ny ankizy, ny firotsahana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny maro hafa ireo isika, dia tsaroantsika fa tsy irery isika. Eny, ao anaty fianakaviana mitombo isa hatrany isika, fianakaviana tanora mitondra fiovana  miandalana sy mandeha ho azy eo amin’izao tontolo izao.   Ny ivotoerana momba ny raharaham-bahiny  (Youth@SAIIA) ao Afrika Atsimo no miara-miasa amin’ny UNICEF amin’ity namolavola ity torolalana ity.