17 Septambra 2021

Vita vakisiny fanefitry ny COVID-19 ny polisy eto Antananarivo ary te hijoro vavolombelona izy ireo

Fijoroana vavolombelona avy amin'i:  Raharison Venance Ralaimora Tahiry Arivelo Randriantsizafy Faralahy Razakatsioharana Baovola, Resadresaka nifanaovana tamin’ny polisy inspektera Raharison Venance, fantatra amin’ny solon’anarana Ratsikitsiky , Vaccination de Ratsikitsiky UNICEF: Afaka mampahafantatra ny mombamomba anao ve ianao? Raharison Venance: Izaho no Inspektera Raharison Venance, fa Ratsikitsiky no iantsoan'ny olona ahy. Polisy misahana ny fifamoivoizana aho; ny asako dia mandrindra ny fifamoivoizana eny an-dalambe eto an-drenivohitra. UNICEF: Afaka fantarina ve ny antony…, Resadresaka nifanaovana tamin’Atoa Ralaimora Tahiry Arivelo, miasa eo anivon’ny « Forces d’Intervention de la Police » ao Antanimora, Tahiry élément des Forces d'intervention UNICEF : Ianao ve no Andriamatoa Ralaimora Tahiry Arivelo miasa eo anivon’ny « Forces d’Intervention de la Police » etsy Antanimora? Ralaimora Tahiry Arivelo: Eny, izaho mihitsy. UNICEF: Azo fantarina ve ny antony nandrisika anao hanao vaksiny? Ralaimora Tahiry Arivelo: Eny, nanapa-kevitra ny hanao vaksiny…, Resadresaka nifanaovana tamin’Andriamatoa Randriantsizafy Faralahy, mpitsabo mpanampy ao amin’ny tobim-pahasalaman’ny Polisim-pirenena etsy Antanimora, Faralahy, Infirmier au dispensaire de la Police Nationale UNICEF : Atoa Randriantsizafy Faralahy, mpitsabo mpanampy ao amin’ny tobim-pahasalaman’ny Polisim-pirenena etsy Antanimora. Azo fantarina ve ny antony nandrisika anao hanao vaksiny? Randriantsizafy Faralahy : Nanapa-kevitra ny hanao vaksiny hiadiana amin’ity fahavalo tsy hita maso ity aho.…, Resadresaka nifanaovana tamin’i Razakatsioharana Baovola, mpianatra ho kaomiseran’ny polisy ao amin’ny sekoly fianarana ho polisy ENSP eny Ivato, Baovola, élève commissaire reçoit son vaccin UNICEF : Ramatoa Razakatsioharana Baovola, mpianatra ho kaomisera eo anivon’ny sekoly fianarana ho polisy ENSP eny Ivato. Fanontaniana voalohany, azonay fantarina ve ny antony nandrisika anao hanao vaksiny? Razakatsioharana Baovola : Tsotra ny antony nanaovako vaksiny. Tsapako fa nila an'io vaksiny io…