ແສງສີຟ້າໄດ້ສ່ອງກະຈາຍໄປທົ່ວປະຕູໄຊ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກໂລກ ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຄົບຮອບ 30 ປີ

21 November 2019

ວຽງຈັນ ວັນທີ່, 20 ພະຈິກ 2019ເນື່ອງໃນວັນສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນເດັກໂລກ ແລະ ໃນປີນີ້ ກໍ່ພໍດີເປັນວັນຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງການຮັບຮອງເອົາ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (CRC), ສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງປະເທດໄດ້ກາຍເປັນສີຟ້າ. ໃນ ສປປ ລາວ, ທ່ານນາງບັນດິດ ປະທຸມວັນ, ຮອງປະທານ ສູນກາງ ສະຫະພັນ ແມ່ຍິງລາວ ແລະ ທັງເປັນ ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າ ຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ທ່ານນາງ ບີອາເຕ ດັດສະເທວ, ວ່າການຜູ້ຕາງຫນ້າ ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປີດໄຟ ໃຫ້ແສງສີຟ້າສ່ອງກະຈາຍໄປທົ່ວປະຕູໄຊ ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກ ການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ ສິດທິເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ທ່ານນາງບັນດິດ ປະທຸມວັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ວັນເດັກໂລກ ໄດ້ເຫນັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການໃຫ້ບູລິມະສິດ ແກ່ເດັກທຸກຄົນ. ທຸກພາກສ່ວນ ລວມທັງລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການກຳນົດບູລິມະສິດ ຂອງສິດທິເດັກ ເພື່ອອະນາຄົດອັນສົດໃສ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຫາກພວກເຮົາໃຫ້ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ ພວກເຂົາຈະສາມາດ ພັດທະນາ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນ.”

ວັດຖຸປະສົງ ຂອງວັນເດັກໂລກ ທີ່ສະເຫລີມສະຫລອງ ໃນວັນທີ່ 20 ພະຈິກ ແຕ່ລະປີ ແມ່ນເພື່ອ ໂຄສະນາສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ລະດົມທຶນເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອເດັກ ຫລາຍລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ເຫມາະສົມ, ປັບປຸງວຽກງານໂພສະນາການ, ການສຶກສາ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ.

ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງການສະເຫລີມສະຫລອງ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທີເດັກ, ໃນອາທິດຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸນ ຄົນລາວລຸ້ນ ປີ 2030 ໃນ ສປປ ລາວ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນ ການພັດທະນາ ສັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງລາວ, ໂດຍການບັນລຸ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 1, ແລະ ເປົ້າຫມາຍລະດັບຊາດ ໃນການລຸດອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກທີ່ຖືກກີດກັນດວ້ຍຫລາຍມິຕິ ພາຍໃນເຄິ່ງປີ 2030 ແລະ ເພື່ອລົງທຶນໃສ່ເດັກ, ໄວລຸ້ນ ແລະ ໄວຫນຸ່ມເປັນ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນ ໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ 9 ແລະ ທີ່ 10 .

ທ່ານອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ, ລັດຖະມົນຕີ ປະຈໍາ ສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທັງເປັນຮອງປະທານ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມວ່າ: “ການລົງທຶນໃນການປັບປຸງດ້ານສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ການສຶກສາ, ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເດັກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການລົງທຶນດ້ານເສດຖະກິດທີ່ດີ ແຕ່ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການຢູ່ລອດ ແລະ ການພັດທະນາ ຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດຂອງເດັກ ເປັນສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານ ຂອງເດັກທຸກຄົນ.”

ໃນຂົງເຂດທົ່ວໂລກ, ເດັກຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດຮ່ວມກັບຜູ້ນໍາ ແລະ ຜູ້ມີອໍານາດຕັດສິນບັນຫາຂອງປະເທດ. ໃນມື້ນີ້, ໂດຍປະຕິບັດ ຕາມຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຕາງຫນ້າເດັກນ້ອຍລາວ ໄດ້ຖືກເຊີນໄປ ກ່າວຄໍາເຫັນ ທີ່ກອງປະຊຸມ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ ນິວຢັອກ ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ນາງປານີພອນ ວົງມາລາ ອາຍຸ 15 ປີ, ຕົວແທນເດັກລາວ ໄດ້ກ່ວາວ່າ: “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ເດັກນ້ອຍລາວທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບສິດທິ ໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ດຳເນີນການສິດສອນຮໍ່າຮຽນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີການນໍາໃຊ້ ລະບົບຄອມພິວເຕີ, ໄດ້ຮຽນທັກສະທີ່ແທດເຫມາະ ເພື່ອຈະຫາວຽກງານທີ່ດີໄດ້ ໃນສັດຕະວັດ ທີ່ 21.”

ທ່ານນາງ ບີເອເຕ ດັດສະເທວ, ວ່າການຜູ້ຕາງຫນ້າ ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຫນັ້ນວ່າ: “ໃນມື້ນີ້ ພວກເຮົາ ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນ ນຸ່ງເຄື່ອງສີຟ້າ ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກ ໃນການສະຫນັບສະຫນູນ ສິດທິເດັກ. ຫາກທຽບໃສ່ ຫລາຍປີຜ່ານມາ ສະຖານະການຂອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຄືບຫນ້າຫລາຍດ້ານ, ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງເລ່ງລັດ ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ດີ ສໍາລັບເດັກທຸກຄົນ ກ່ອນ ປີ 2030.  ການສ້າງສັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງລາວ ໂດຍການລົງທຶນໃສ່ເດັກ ແມ່ນຂໍກຸນແຈ ສຳຄັນ ໃນການຮັບປະກັນ ວ່າເດັກທຸກຄົນ ຈະໄດ້ຮັບທຸກສິດ ກ່ອນປີ 2030.”  

###

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບເຮັດວຽກໃນບາງສະຖານທີ່ໆເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດໃນໂລກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນຂອງ 190 ປະເທດ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ທຸກແຫ່ງຫົນ, ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີຂື້ນສຳລັບທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງອົງການຢູນິເຊັບສຳລັບເດັກນ້ອຍ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊທ໌ www.unicef.org.

ຕິດຕາມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບໄດ້ໃນ Twitter ແລະ Facebook

ຂໍ້ມູນເພິ້ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

Ms. Maria Fernandez Ruiz de Larrinaga, Chief of Communication, UNICEF Lao PDR
Mobile: +856 (0) 20 555 19681
Email: mfernandez@unicef.org

Media Contacts

Maria Fernandez
Chief of Advocacy, Communication and Partnership
UNICEF Lao PDR
Tel: +856 21 487500 ext. 7508
Tel: +856 20 55519681

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook