ລັດຖະບານອົດສະຕາລີປະກາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານສປປລາວ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໄພນໍ້າຖ້ວມເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້

ລັດຖະບານອົດສະຕາລີໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 250,000 ໂດລາອົດສະຕາລີ (ປະມານ 1.5 ຕື້ກີບ) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານສປປລາວ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ຈຳປາສັກ, ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເຊກອງ.

05 November 2019
The Australian Government provided AUD 250,000 (about 1.5 billion kip) to support the Government of Lao PDR assist those affected by the recent floods in Attapeu, Champasak, Khammouan, Saravane, Savannakhet and Sekong provinces.
UNICEF Laos
The Australian Government provided AUD 250,000 (about 1.5 billion kip) to support the Government of Lao PDR assist those affected by the recent floods in Attapeu, Champasak, Khammouan, Saravane, Savannakhet and Sekong provinces.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ, ວັນທີ 30 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2019 - ລັດຖະບານອົດສະຕາລີໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ​ 250,000 ໂດລາອົດສະຕາລີ (ປະມານ 1.5 ຕື້ກີບ) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ​ສປປລາວ ໃນການ​ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້​ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ຈຳປາສັກ, ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ​ເຊກອງ. ທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ມອບໃຫ້ອົງການຢູນິເຊບ ເພື່ອສຸມໃສ່ການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ.

ໃນວັນທີ 28 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2019, ພະນະ​ທ່ານ ຢີນ-ເບີນາດ ກາຣາຊໂກ (Jean-Bernard Carrasco), ​ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕາລີ​ ໄດ້ພົບປະກັບພະນະທ່ານ​ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,​ ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນໃໝ່ລ້າສຸດກ່ຽວກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ສົນທະນາເຖິງ​ການສະໜັບສະໜູນຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປະຊາຊົນປະມານ 765,000 ຄົນ ໃນ 44 ເມືອງ ໃນທົ່ວ 6 ແຂວງພາກໃຕ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນກັນຍາ ​ ແລະ ເກືອບ 195,000 ຄົນບໍ່ມີທີ່ພັກອາໄສ​. ໄພນໍ້າຖ້ວມໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ, ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ລວມທັງເຮືອນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ສຸກສາລາ.

ທ່ານ ຢີນ-ເບີນາດ ກາຣາຊໂກ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເວົ້າວ່າ:  “ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບປະຊາຊົນ​ ສປປລາວ. ພວກເຮົາ​ເຮັດວຽກແບບຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່​​ກັບອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນສູນກາງ​ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ຄືກັບອົງການຢູນິເຊບ ເພື່ອຮັບປະ ກັນວ່າໄດ້ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ​ໃໝ່ກັບອົງການຢູນິເຊບໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມນີ້ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່​ສັນຍາສະບັບກ່ອນ​ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຟື້ນຟູແຂວງອັດຕະປື ຫຼັງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ໃນປີ 2018​”.

ການຊ່ວຍເຫຼືອ​ດັ່ງກ່າວຈະສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຕໍ່ການຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍ,​ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ,​ ທຶນດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍສະໜອງອຸປະກອນການສຶກສາ ພ້ອມທັງອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່ສຸກສາລາ, ​ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງ, ເອົາໃຈໃສ່​ເປັນພິເສດຕໍ່ບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງ​ຈະໄດ້​ກຳນົດຮ່ວມກັນກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທ່ານດຣ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ​, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ກ່າວວ່າ: “"ພວກເຮົາຍິນດີຮັບເອົາ​ການຊ່ວຍເຫຼືອ​ລ້ານີ້ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ.​ ​ອົງການຢູນິເຊບຈະໄດ້ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານໃນການຮວບຮວມຕົວເລກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍເກນອາຍຸເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ຄູອາຈານ, ສະຖານທີ່​ໂຮງຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ; ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ. ຍັງຈະໄດ້ນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການປະເມີນ ຈຳນວນເດັກ ​ອາຍຸ 0-59 ເດືອນທີ່ປະສົບກັບພາວະຕໍ່າເຕ້ຍ​; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສາທາ ລະນະສຸກ ແລະ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກຂັ້ນບ້ານໃນເຂດທີ່ຖືກກະທົບເພື່ອຊອກຫາ​, ຄົ້ນພົບ​, ຈັດການ ແລະ ລາຍງານ​ຈຳນວນເດັກ​ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ມີພາວະຕໍ່າເຕ້ຍ​ໃນລະດັບປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງ​ ແລະ ໃຫ້ການປິ່ນປົວ; ແລະ ເພື່ອຈັດຊື້ອຸປະກອນໃຫ້ແກ່ສຸກ ສາລາ ແລະ ໂຮງໝໍທີ່ຖືກກະທົບ”.

ການສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດອົດສະຕາລີຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນງານຕາມ​ປົກກະຕິຂອງອົງການຢູນິເຊັບໃນວຽກງານ​​ການສຶກສາ; ສາທາລະນະສຸກ​ ແລະ ໂພຊະນາການ; ນໍ້າ, ​​ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການປ້ອງກັນເດັກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ​ຈະເປັນການປະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກຽມ​ຄວາມພ້ອມໃນພາວະ​ສຸກເສີນ ອີກດ້ວຍ.

###

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊບ

ອົງການຢູນິເຊບເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​​ທຸລະກັນດານ​ທີ່ສຸດໃນໂລກ​ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງ​ເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ. ໃນ​ 190 ປະເທດ​ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກ່ວາ​ສຳລັບທຸກຄົນ. ຈົ່ງເບິ່ງ​ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ ເພື່ອ​ເດັກນ້ອຍໃນສປປລາວ ທີ່ http://www.unicef.org/laos  

ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່​ Facebook, Twitter, YouTube ແລະ​ www.unicef.org         
 

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຈົ່ງຕິດຕໍ່​:
ທ່ານນາງມາຣີອາ ເຟຣ໌ນານເດສ໌​, ອົງການຢູນິເຊບ ສປປລາວ​, (+856) 2055519681, mfernandez@unicef.org

ທ່ານຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ​, ອົງການຢູນິເຊບ ສປປລາວ, (+856) 2096888890, tphouthavong@unicef.org

ທ່ານນາງຄູນຄຳ ດວງພາຈອນ​, ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕາລີ​, (+856) 21 353 800  Khounkham.Douangphachone@dfat.gov.au

Media Contacts

Maria Fernandez
Chief of Advocacy, Communication and Partnership
UNICEF Lao PDR
Tel: +856 21 487500 ext. 7508
Tel: +856 20 55519681
Tabongphet Phouthavong
Communication Specialist
UNICEF Lao PDR
Tel: +856 21 315200 Ext. 123
Tel: +856 20 96888890

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook