16 ພຶດສະພາ 2024

ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ສຳລັບ ຂະບວນການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2024

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອົງການ ກາວີ, ລັດຖະບານແຫ່ງປະເທດ ອົດສະຕາລີ, ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງ ຂະບວນການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2024 ເຊີ່ງຄາດວ່າ ຈະມີເດັກອາຍຸ 9-59 ເດືອນ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 630,000 ຄົນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນຜ່ານຂະບວນການດັ່ງກ່າວ, ລວມເຖິງເດັກທີ່ພາດໂອກາດບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນນີ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ຮັບພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ. ຂະບວນການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2024 ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງ ວັນທີ 20-31 ພຶດສະພາ 2024.ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຂໍເຊີນຊວນ ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຫົວໜ້າຊຸມຊົນທຸກທ່ານ, ມາຮ່ວມກັນປົກປ້ອງຊີວິດຂອງຄົນທີ່ເຮົາຮັກໄປພ້ອມໆກັນ. ວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ ມີພ້ອມໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ, ທ່ານສາມາດນໍາພາລູກຫຼານ ເຂົ້າມາຮັບບໍລິການໄດ້ທົ່ວປະເທດຢູ່ໃນທຸກໂຮງໝໍ ແລະ ຈຸດໃຫ້ບໍລິການໃກ້ບ້ານຂອງທ່ານ.