ໄວໜຸ່ມລາວນຳ້ສະເໜີທັດສະນະຕໍ່ກັບບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ເຂົາເຈົ້າໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແຫ່ງຊາດ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບໄວໜຸ່ມລາວຈາກທົ່ວປະເທດຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນເດັກໂລກ ປະຈຳປີ 2023.

UNICEF Lao PDR
Lao youth during the youth consultation, World Children's Day 2023.
UNICEF Laos/OVannasouk/2023
18 ພະຈິກ 2023