ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ

ລາຍການໂທລະພາບ ສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

UNICEF Laos
My house
UNICEF Laos/2020
30 ເມສາ 2021

ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ “ ເປັນລາຍການໂທລະພາບ​ພິເສດສຳລັບເດັກອາຍຸນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ​ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງ ເສີມການພັດທະນາດ້ານ​ຮ່າງກາຍ, ດ້ານສະຕິປັນຍາ, ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ດ້ານຈິດໃຈຂອງເດັກນ້ອຍລາວ. ມັນຍັງປະກອບ ສ່ວນເຮັດໃຫ້ການຮຽນຮູ້ມີຄວາມຕະລົກຄົບຂັນ​ ແລະ ມ່ວນຊື່ນຢູ່ເຮືອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນຊ່ວງ​ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ​-19 ກໍຕາມ.

ຕະລອດລາຍການໂທລະພາບທັງໝົດ​​ແມ່ນຜະລິດ ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງປະກອບມີກາຕູນ, ຮູບພາບອານິເມຊັນ, ດົນຕີຣ, ການຟ້ອນລໍາ​ ແລະ ບົດເລື່ອງຕ່າງໆ. ຮູບພາບອານິເມຊັນມີຕົວລະຄອນທີ່ເປັນ​ຄົນລາວ ແລະ ການສະແດງແມ່ນດຳເນີນກໂດຍ​​ທ້າວຄຳຮູ້​, ເດັກ​ຊາຍອາຍຸ 8 ປີ ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ນາງ​ຄຳຫຼ້າ​, ເດັກຍິງອາຍຸ 5 ປີ ຢູ່​ຊັ້ນກຽມປະຖົມ​. ບັນດາຕົວລະຄອນຫຼັກ​​ຍັງປະກອບມີພໍ່, ແມ່ ແລະ ແມ່ຕູ້ອີກດ້ວຍ. ດົນຕີຣ ​ແລະ ເນື້ອໃນຂອງເລື່ອງກໍເປັນພາສາລາວ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ໄດ້ປ່ອຍ​ “ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ “ ພາກ 1 ​ອອກສູ່ອາກາດ​ໃນປີ 2020 ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 10 ຕອນທີ່ປະກອບມີ​​ພາສາມື ແລະ ລວມເອົາຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ​, ນິໄສການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມຜູກພັນໃນຄອບຄົວ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ​ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ວິທີການນັບເລກ ແລະ ການອ່ານ, ແລະ ອື່ນໆອີກດ້ວຍ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວຈິງດ້ານການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນເປັນຢ່າງ​ດີ. ໄດ້ປ່ອຍ “ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ “ ພາກ​ 2 ອອກ​ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2021 ມີທັງໝົດ 12 ຕອນ ທີ່ປະກອບມີ​ພາສາມື ແລະ ລວມເອົາຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງການປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ານສຸຂະອະນາໄມ, ຄຽງຄູ່ກັບກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ແບບມ່ວນໆທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານແກ່​ເດັກ ເພື່ອ​ຮຽນຮູ້ຕົວອັກສອນລາວ​, ຕົວເລກ, ສີ, ຮູບຊົງ​ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາ​. ຊຸດນີ້ຍັງມີອົງ​​ປະກອບທີ່ແນໃສ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຂົາ​ສາມາດສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ​ຜ່ານການຫຼິ້ນໄດ້ຄືແນວໃດ.

ສາມາດຕິດຕາມ“ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ “ ພາກ ​II ໄດ້ທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຊ່ອງ 3, ຊ່ອງ Lao Star, ແລະ ETV ຂອງກະຊວງສຶກສາທິກ່ນ ແລະ ກິລາ​ (LaoSat ຊ່ອງ​ 8). ນອກ​ນັ້ນ, ສາມາດຕິດຕາມ​ ECD TV Series ໄດ້ໃນສື່ສັງຄົມ​ຂອງອົງການຢູນີເຊັບ​, My House TV Laos YouTube channel ແລະ  ແວັບໄຊທ໌ ຄັງປັນຍາລາວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  ຫຼື​ ​ ແອັບສໍາລັບໂທລະສັບ​​ມືຖືຄັງປັນຍາລາວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ​  ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຕອນຕ່າງໆຈາກທັງ ພາກ ​I ແລະ ພາກ​ II.

ເບິ່ງທຸກໆຕອນຂອງພາກ 2

ຕາມເບິ່ງຄົບທຸກໆຕອນຂອງພາກ 1

ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ ແມ່ນຫຍັງ?