ການສັກຢາວັກຊີນທົ່ວປະເທດຕ້ານ ໂຄວິດ-19

ຄົບຮອບ 1 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມປະຕິບັດການສັກວັກປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍຜ່ານການສະຫນັບສະຫນູນຈາກໂຄງການ COVAX Facility.

UNICEF Laos
Lao PDR has reached its one year anniversary since the beginning of the rollout of COVID-19 vaccinations in the country through the COVAX Facility
UNICEF Laos/2022
06 ເມສາ 2022

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 2 ເມສາ 2022 – ມື້ນີ້ ເປັນວັນຄົບຮອບ 1 ປີ ຂອງການເປີດໂຄງການ "ລາວຮ່ວມໃຈສັກວັກຊີນ” - ຄົບຮອບ 365 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ ການໃຫ້ບໍລິການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ. ມາຮອດວັນທີ 28 ມີນາ 2022 ໄດ້ມີການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 11,255,237 ໂດສ ໃນທົ່ວ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ (ລວມທັງຢາວັກຊີນເຂັມທີໜື່ງ, ສອງ ແລະ ເຂັມກະຕຸ້ນ) ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າມີປະມານ 30,836 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນແຕ່ລະມື້ ຜ່ານການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ COVAX Facility.

ການມາຮອດຈຸດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານການສັກກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນຕອນນີ້ ຖືເປັນວຽກທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.

ເມື່ອການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ຊີວິດຂອງພວກເຮົາທັງໝົດໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປຢ່າງໜ້າວິຕົກ. ປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ຮູ້ຈັກ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການຈັດການເຊື້ອໄວຣັສໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເວລາຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງປີ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຜະລິດວັກຊີນຕ້ານເຊື້ອໄວຣັສທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກມາກ່ອນຫນ້ານີ້, ສະເຫນີ ເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບໂລກລະບາດໃຫ້ພວກເຮົາ, ແຕ່ສໍາຄັນກວ່ານັ້ນ, ວັກຊີນຍັງໃຫ້ຄວາມຫວັງເເກ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ຄວາມຫວັງດັ່ງກ່າວໄດ້ມາຮອດໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2021 ດ້ວຍການຈັດສົ່ງວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຸດທຳອິດຈາກ COVAX - ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Gavi, CEPI ແລະ WHO, ໂດຍມີອົງການ UNICEF ເປັນຜູ້ຈັດສົ່ງຫຼັກ. ການຈັດສົ່ງຊຸດນີ້ປະກອບດ້ວຍວັກຊີນ AstraZeneca/Oxford ຈໍານວນ 132,000 ໂດສ ແລະ ການມາຮອດຂອງວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ຖືໄດ້ວ່າແມ່ນເປັນລັກໝາຍອັນສຳຄັນໃນວຽກງານຕອບໂຕ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ ເເລະ ຍັງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິກິດການຂອງໂລກຮ່ວມກັນທີ່ວ່າ - ບໍ່ມີໃຜປອດໄພຈົນກວ່າທຸກຄົນຈະປອດໄພ.

For Lao PDR, this sense of hope arrived on 20 March, 2021 with the first shipment of COVID-19 vaccines from the COVAX Facility – a partnership co-led by Gavi, CEPI and WHO, with UNICEF as a key delivery partner. It consisted of 132,000 doses of the AstraZeneca/Oxford vaccine and its arrival represented a watershed moment in Lao PDR’s COVID-19 response, highlighting how the world is in this crisis together - no one is safe until everyone is safe.
UNICEF Laos/2021/AKarki
For Lao PDR, this sense of hope arrived on 20 March, 2021 with the first shipment of COVID-19 vaccines from the COVAX Facility – a partnership co-led by Gavi, CEPI and WHO, with UNICEF as a key delivery partner. It consisted of 132,000 doses of the AstraZeneca/Oxford vaccine and its arrival represented a watershed moment in Lao PDR’s COVID-19 response, highlighting how the world is in this crisis together - no one is safe until everyone is safe.

ດ້ວຍການມາຮອດຂອງວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ໄດ້ຮ່ວມກັນເປີດໂຄງການ "ລາວຮ່ວມໃຈສັກວັກຊີນ” ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນໄປຮັບການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃນການໃຫ້ວັກຊີນ ປະມານ 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວໃນປີ 2021. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນຕອບຮັບດີຈາກສາທາລະນະຊົນ ແລະ ໄດ້ມີການສັກວັກຊີນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 2 ເມສາ 2021.

Nurses at the Mittaphab Hospital gather for an opening address by the former Vice Minister of Health, H.E. Dr. Phouthone Muangpak, during the country’s first COVID-19 vaccination rollout session on 2 April 2021. Nurses are essential workers at the very forefront of the vaccination rollout.
UNICEF Laos/2021/AKarki
Nurses at the Mittaphab Hospital gather for an opening address by the former Vice Minister of Health, H.E. Dr. Phouthone Muangpak, during the country’s first COVID-19 vaccination rollout session on 2 April 2021. Nurses are essential workers at the very forefront of the vaccination rollout.
Nurses at the Mittaphab Hospital gather for an opening address by the former Vice Minister of Health, H.E. Dr. Phouthone Muangpak, during the country’s first COVID-19 vaccination rollout session on 2 April 2021. Nurses are essential workers at the very forefront of the vaccination rollout.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍການສະຫນອງວັກຊີນທີ່ມີຈໍາກັດໃນເວລານັ້ນ, ການໃຊ້ຢາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖືກເປົ້າຫມາຍຕ້ອງເປັນໄປຢ່າງລະມັດລະວັງ. ດັ່ງນັ້ນລັດຖະບານໄດ້ພັດທະນາແຜນປະຕິບັດການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19  ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຊ່ວຍກໍານົດກຸ່ມບູລິມະສິດສໍາລັບການສັກວັກຊີນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຂອງ ແລະ ການເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງຂອງພວກເຂົາ. ບັນດາກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ລວມມີພະນັກງານສາທາລະນະສຸກແຖວໜ້າ, ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ພະນັກງານດ່ານຫນ້າຢູ່ໃນຈຸດຕ່າງໆຂອງປະເທດ, ໃນສູນກັກກັນ ແລະ ພະນັກງານການທູດ. ວັກຊີນຊຸດທໍາອິດນີ້ໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ປະມານ 4,000 ບຸກຄົນທີ່ຕົກຢູ່ໃນກຸ່ມບູລິມະສິດເຫຼົ່ານີ້.

ຫຼັງການຈັດສົ່ງວັກຊີນຈາກ COVAX ຄັ້ງນີ້ ກໍໄດ້ມີການຈັດສົ່ງວັກຊີນຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ເເກ່ ສປປ ລາວ ໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ແລະ ຕົ້ນປີ 2022, ບໍ່ວ່າຈະຈາກໂຄງການ COVAX ໂດຍກົງ ຫຼື ເປັນການສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໂດຍກົງ, ລວມທັງ ອົດສະຕຣາລີ, ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ຟິນແລນ, ຝຣັ່ງ. ເກຼັກ, ຍີ່ປຸ່ນ, ມາເລເຊຍ, ເນເທີແລນ, ໂປໂລຍ, ລັດເຊຍ, ສວີເດນ, ຫວຽດນາມ, ອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດ. ພ້ອມທັງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການາດາ, ເຢຍລະມັນ, ເກົາຫຼີ, ລັກເຊມເບີກ ແລະ ສະວິດເຊີແລນ ກໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຫຼັກຂອງ COVAX ແລະ ການຈັດສົ່ງວັກຊີນໄປປະເທດຕ່າງໆ, ລວມທັງ ສປປ ລາວ.

Multiple handover ceremonies between the Government of Lao PDR, donor countries and relevant agencies were organised for the different shipment of COVID-19 vaccines delivered to Lao PDR in 2021.
Multiple handover ceremonies between the Government of Lao PDR, donor countries and relevant agencies were organised for the different shipment of COVID-19 vaccines delivered to Lao PDR in 2021.
Multiple handover ceremonies between the Government of Lao PDR, donor countries and relevant agencies were organised for the different shipment of COVID-19 vaccines delivered to Lao PDR in 2021
UNICEF Laos/2021/AKarki
Multiple handover ceremonies between the Government of Lao PDR, donor countries and relevant agencies were organised for the different shipment of COVID-19 vaccines delivered to Lao PDR in 2021
Multiple handover ceremonies between the Government of Lao PDR, donor countries and relevant agencies were organised for the different shipment of COVID-19 vaccines delivered to Lao PDR in 2021.

ວັກຊີນທີ່ບໍລິຈາກແມ່ນຍັງມີຫຼາຍປະເພດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການການເກັບຮັກສາ ແລະ ປະລິມານໂດສ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນອີກດ້ວຍ, ເຊີ່ງໝາຍຄວາມວ່າແຕ່ລະປະເພດຕ້ອງມີກົນລະຍຸດຕ່າງໆເພື່ອນຳໃຊ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ວັກຊີນ Johnson & Johnson (J&J) ທີ່ສະຫະລັດບໍລິຈາກຜ່ານ COVAX ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2021, ເຊີງເປັນວັກຊີນທີ່ຕ້ອງການວັກພຽງຄັ້ງດຽວເທົານັ້ນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ກະຊວງສາທາ ສາມາດຂະຫຍາຍການສັກຢາວັກຊີນໄປເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫຼາຍຂຶ້ນໃນແຂວງອື່ນໆເຊັ່ນ ຈຳປາສັກ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້.

ປີ 2021 ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດອີກອັນໜຶ່ງສຳລັບໂຄງການ "ລາວຮ່ວມໃຈສັກວັກຊີນ”: ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ນັກຮ້ອງສຽງດີຂອງລາວ ອາລູນາ ຖາວອນສຸກ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການຢູ່ນີເຊັບ ໄດ້ເປີດເພງສົ່ງເສີມການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນໂອກາດວັນເດັກນ້ອຍໂລກ 2021. ເພງນີ້ມີຊື່ວ່າ "ລາວຮ່ວມໃຈສັກວັກຊີນ” (“Vaccinate Laos”) ເເລະ ປະກົດການຝົດຟື້ນ, ມີການເປີດສາຍເກືອບທຸກໆມື້ກອນການທະເເຫຼງຂ່າວປະຈໍາວັນຂອງ ກະຊວງສາທາ ກ່ຽວກັບສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ, ເເລະ ຍັງເປັນບົດເພງ ທີ່ເຕືອນໃຈພວກເຮົາວ່າທຸກຄົນດກໍສາມາດມີບົດບາດໃນການຄວບ​ຄຸມ​ການ​ແຜ່​ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດໄດ້.

A live performance of the Vaccinate Laos song by Aluna Thavonsouk on World Children’s Day 2021, which was attended by the Vice Minister of Health, H.E. Dr. Phayvanh Keopaserth, and UNICEF Representative to Lao PDR, Dr. Pia Rebello Britto.
UNICEF Laos/2021/Saykoson
A live performance of the Vaccinate Laos song by Aluna Thavonsouk on World Children’s Day 2021, which was attended by the Vice Minister of Health, H.E. Dr. Phayvanh Keopaserth, and UNICEF Representative to Lao PDR, Dr. Pia Rebello Britto.
A live performance of the Vaccinate Laos song by Aluna Thavonsouk on World Children’s Day 2021, which was attended by the Vice Minister of Health, H.E. Dr. Phayvanh Keopaserth, and UNICEF Representative to Lao PDR, Dr. Pia Rebello Britto.

ມາຮອດປີ 2022, ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ທະເຍີທະຍານຫຼາຍຂຶ້ນໃນການສັກວັກຊີນໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໃຫ້ຮອດ 87.25 ເປີເຊັນ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄັ້ງທີ 3 (ເຂັມກະຕຸ້ນ) ເເລະ ຍັງມີການອະນຸມັດການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ເດັກອາຍຸ 12 ຫາ 17 ປີເພື່ອຮັບປະກັນການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ຢ່າງປອດໄພ.

ເມື່ອຫວນເບິ່ງຄືນ, ພວກເຮົາໄດ້ມາໄກຈາກບ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນການຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີວຽກງານເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງເຮັດເພາະພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຍັງຢູ່ກັບພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ດຽວນີ້ດ້ວຍໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງສາຍພັນ ໂອມິຄຼອນ, ການສັກວັກຊີນຍັງຄົງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.

ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນມີບົດບາດໃນການຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ເຮົາທຸກຄົນສາມາດເປັນວິລະຊົນໄດ້.