ການລົງທຶນໃສ່ຄູ ເເມ່ນ ການລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດຂອງ ສປປ ລາວ

ສປປ ລາວ ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາຕໍ່ການພັດທະນາການສືກສາ​ຂອງປະເທດ ໂດຍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່ສິດທິຂອງເດັກ​ທຸກ​ຄົນ​ໃນການ​ຮຽນ​ຮູ້ ເເລະ ເຕີບໂຕ.

ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
Student with drawing.
UNICEF Laos/MPhetxayyabouth/2023
13 ຕຸລາ 2023