ການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ (Cyberbullying): ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເຮົາຈະຢຸດພຶດຕິກໍານີ້ໄດ້ແນວໃດ

10 ສິ່ງທີ່ໄວໜຸ່ມຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບ ການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ.

-
Protection
UNICEF Laos
27 ພຶດສະພາ 2021

“ເຈົ້າຕ້ອງການຢາກຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ?” ເຮົາຕັ້ງຄໍາຖາມນີ້ກັບໄວໜຸ່ມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບທີ່ຫຼາກຫຼາຍກວ່າພັນຄໍາຕອບຈາກທົ່ວໂລກ.

ເຮົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ອົງການ UNICEF, ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍສາກົນ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ ເພື່ອມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມເຟສບຸກ, ອິນສະຕຣາກາມ ແລະ ທວິດເຕີ້ ເພື່ອມາຕອບບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ວິທີທາງໃນການຮັບມືກັບການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ.

ການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ ແມ່ນຫຍັງ?

ການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ ຄືໜຶ່ງຮູບແບບຂອງການຂົ່ມເຫັງຜ່ານທາງດິຈິຕອນເຕັກໂນໂລຊີ. ການຂົ່ມເຫັງຮູບແບບນີ້ແມ່ນເຮັດຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ເກມ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື. ນີ້ເປັນພຶດຕິກໍາທີ່ເຮັດຊໍ້າໆ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມຢ້ານກົວ, ຄວາມຄຽດຊັງ ຫຼື ຄວາມອັບອາຍ ແກ່ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ. ຕົວຢ່າງ:

 • ກະຈາຍຂ່າວທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ຫຼື ການໂພສຮູບທີ່ໜ້າອັບອາຍຂອງບຸກຄົນອື່ນເທິງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.
 • ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ທໍາຮ້າຍຈິດໃຈ ຫຼື ຂົ່ມຂູ່
 • ແອບອ້າງເປັນບຸກຄົນອື່ນ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທໍາຮ້າຍຈິດໃຈອີກບຸກຄົນໜຶ່ງ ໂດຍການສົ່ງໃນນາມຂອງຄົນອື່ນ.
 • ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍ, ການຂົ່ມເຫັງແບບຕໍ່ໜ້າ ແລະ ການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ ສາມາດເກີດຂຶ້ນພ້ອມໆກັນ. ແຕ່ການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍຈະປະຮ່ອງຮອຍທາງດິຈິຕອນເອົາໄວ້ - ບັນທຶກທີ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າມີປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນຫຼັກຖານເພື່ອຊ່ວຍຢຸດຕິການທໍາຮ້າຍ.

 

 1. ຂ້ອຍກໍາລັງຖືກຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍຢູ່ບໍ່? ເຈົ້າຈະບອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເວົ້າຢອກ ແລະ ການຂົ່ມເຫັງ ໄດ້ແນວໃດ?

ອົງການ ຢູນິເຊັບ

 • ໝຸ່ທຸກຄົນມັກເວົ້າຢອກເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ແຕ່ບາງຄັ້ງມັນຍາກທີ່ຈະບອກວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນພຽງແຕ່ເວົ້າຢອກເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຫຼື ກໍາລັງພະຍາຍາມທໍາຮ້າຍເຈົ້າຢູ່, ໂດຍສະເພາະ ທາງອອນລາຍ. ບາງຄັ້ງ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຫົວຂຶ້ນມາ ແລະ ເວົ້າວ່າ “ໂອ້ຍ ຢອກຊື່ໆ” ຫຼື “ຢ່າຖືຊາເດີ້/ ບໍ່ຕ້ອງຖືເປັນຈິງຈັງເດີ້”
 • ແຕ່ຖ້າຫາກເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຫົວຂັວນເຈົ້າ ແທນທີ່ຈະແມ່ນການຫົວມ່ວນໄປກັບເຈົ້າ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເລື່ອງຕະຫຼົກນັ້ນກໍາລັງໄປເກີນຂອບເຂດ.  ຖ້າຫາກວ່າເຫດການຍັງສືບຕໍ່ ພາຍຫຼັງທີ່ເຈົ້າບອກຄົນຜູ້ນັ້ນໃຫ້ຢຸດ ແລະ ເຈົ້າເອງກໍ່ຍັງຮູ້ສຶກບໍ່ດີຕໍ່ກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ, ນັ້ນອາດຖືວ່າເປັນ ການຂົ່ມເຫັງ.
 • ແລະ ເມື່ອການຂົ່ມເຫັງດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນທາງເພລດຟອມອອນລາຍ, ອາດສ້າງຄວາມສົນໃຈທີ່ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການຈາກຄົນໃນວົງກວ້າງ ລວມໄປເຖິງ ຄົນແປກໜ້າ. ບໍ່ວ່າການຂົ່ມເຫັງຈະເກີດຂຶ້ນໃນສະຖານະການໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຫາກເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ດີ/ບໍ່ສະບາຍໃຈ ກ່ຽວກັບມັນ, ເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງທົນກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ.
 • ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນຈະເຮັດມີຫຍັງ - ຖ້າຫາກເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ແລະ ເຫດການນັ້ນຍັງບໍ່ຢຸດ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າຕ້ອງຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ການຢຸດການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການບອກວ່າມີການຂົ່ມເຫັງເກີດຂຶ້ນ, ມັນຍັງໝາຍເຖິງການທີ່ເຮົາຮັບຮູ້ວ່າທຸກຄົນຄວນໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ ບໍ່ວ່າຈະທາງອອນລາຍ ຫຼື ໃນຊີວິດຈິງ.
 1. ຜົນກະທົບຈາກການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍມີຫຍັງແດ່?

ອົງການ ຢູນິເຊັບ:

ເມື່ອເກີດການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ, ມັນອາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າເຈົ້າຖືກໂຈມຕີຈາກທຸກທິດທາງ, ບໍ່ເວັ້ນແຕ່ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຈົ້າເອງ. ມັນອາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີທາງອອກ. ຊຶ່ງຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວອາດຢູ່ກັບເຮົາໄປເປັນເວລາຍາວ ແລະ ກະທົບເຮົາໃນຫຼາຍໆດ້ານ:

 • ຈິດໃຈ — ຮູ້ສຶກເສຍໃຈ, ອັບອາຍ, ໂງ່, ຫຼື ໃຈຮ້າຍ
 • ຄວາມຮູ້ສຶກ — ຮູ້ສຶກລະອາຍໃຈ ຫຼື ຂາດຄວາມສົນໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າມັກ/ຮັກ
 • ຮ່າງກາຍ — ເມື່ອຍ (ນອນບໍ່ຫລັບ), ຫຼື ມີອາການເຊັ່ນ ເຈັບທ້ອງ ຫຼື ເຈັບຫົວ.

ຄວາມຮູ້ສຶກຄືກໍາລັງຖືກຫົວເຢາະເຢີ້ຍ ຫຼື ຄຸກຄາມໂດຍຄົນອື່ນ, ສາມາດເປັນໂຕກີດກັ້ນໃຫ້ຄົນບໍ່ເວົ້າຄວາມຈິງອອກມາ ຫຼື ພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນຫາ. ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ, ການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍຍັງສາມາດນໍາໄປສູ່ການທີ່ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຕັດສິນໃຈຈົບຊີວິດຂອງໂຕເອງ.

ການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຮົາໃນຫຼາກຫຼາຍດ້ານ. ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ ແລະ ຄົນເຮົາສາມາດຟື້ນຄືນຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີໄດ້.

3. ຂ້ອຍສາມາດລົມກັບໃຜ ຖ້າຫາກມີຄົນມາຂົ່ມເຫັງຂ້ອຍທາງອອນລາຍ? ຍ້ອນຫຍັງການລາຍງານຈຶ່ງສໍາຄັນ?

ອົງການ ຢູນິເຊັບ:

ຖ້າຫາກເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າກໍາລັງຖືກຂົ່ມເຫັງ, ສິ່ງທໍາອິດຄືການຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນທີ່ເຈົ້າໄວ້ໃຈ ເຊັ່ນ ພໍ່ແມ່, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ເຈົ້າສະໜິດ ຫຼື ຜູ້ໃຫ່ຍຄົນອື່ນທີ່ເຈົ້າໄວ້ໃຈ.

ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ເຈົ້າສາມາດຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄູທີ່ປຶກສາ, ຄູກິລາ ຫຼື ຄູຜູ້ທີ່ເຈົ້າຊື່ນຊົມ ເຄົາລົບ.

ແລະ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈທີ່ຈະເວົ້າກັບຄົນທີ່ຮູ້ຈັກ, ສາມາດຄົ້ນຫາຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃນປະເທດຂອງເຈົ້າ ເພື່ອລົມນໍາທີ່ປຶກສາມືອາຊີບ.

ຖ້າຫາກການຂົ່ມເຫັງເກີດຂື້ນຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ໃຫ້ພິຈາລະນາປິດກັ້ນຜູ້ທີ່ຂົ່ມເຫັງ ແລະ ລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າຜ່ານທາງແພລດຟອມທີ່ນໍາໃຊ້. ບໍລິສັດທີ່ສ້າງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະຕ້ອງຊ່ວຍປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.

ການເກັບລວບລວມເອົາຫຼັກຖານໄວ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຖ່າຍຮູບສິ່ງທີ່ໂພສເທິງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ - ເພື່ອເອົາມາສະແດງວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ.

ເພື່ອຢຸດຕິການຂົ່ມເຫັງ, ສິ່ງສໍາຄັນຄືຕ້ອງໄດ້ມີການລະບຸ ແລະ ລາຍງານ. ທັງຍັງຊ່ວຍສະແດງໃຫ້ຜູ້ທີ່ຂົ່ມເຫັງຮູ້ວ່າພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້.

ຖ້າຫາກເຈົ້າກໍາລັງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ, ເຈົ້າຄວນຈະຕິດຕໍ່ຫາຕໍາຫຼວດ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການສຸກເສີນພາຍໃນປະເທດຂອງເຈົ້າ.

ເພື່ອຢຸດຕິການຂົ່ມເຫັງ, ສິ່ງສໍາຄັນຄືຕ້ອງໄດ້ມີການລະບຸ ແລະ ລາຍງານ.


ເຟສບຸກ/ອິນສະຕຣາກາມ: 

ຖ້າຫາກເຈົ້າຖືກຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ, ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຈົ້າລົມກັບພໍ່ແມ່, ຄູອາຈານ ຫຼື ຄົນທີ່ເຈົ້າໄວ້ໃຈ -- ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພ. ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ການລາຍງານໂດຍກົງຫາເຟສບຸກ ຫຼື ອິນສະຕຣາກາມ ໃນທຸກໆການຂົ່ມເຫັງເປັນເລື່ອງງ່າຍ.

ເຈົ້າສາມາດສົ່ງລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ໂພສ, ຄໍາຄິດເຫັນ ຫຼື ສະຕໍລີ້ ຈາກເຟສບຸກ ຫຼື ອິນສະຕຣາກາມ ແບບທີ່ບໍ່ສະແດງໂຕຕົນມາຫາທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ພວກເຮົາມີທີມງານທີ່ຈະກວດສອບການລາຍງານປະເພດນີ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ 7 ວັນ ໃນທົ່ວໂລກ ຈາກຫຼາຍກວ່າ 50 ພາສາ, ແລະ ພວກເຮົາຈະລຶບທຸກຢ່າງທີ່ເປັນຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ການຂົ່ມເຫັງ. ໂດຍປົກກະຕິ ການລາຍງານຮູບແບບນີ້ຈະບໍ່ມີການລະບຸຕົວຕົນ.

ພວກເຮົາມີຄູ່ມືແນະນໍາເທິງເຟສບຸກ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າຜ່ານຂະບວນການໃນການຮັບມືກັບການຖືກຂົ່ມເຫັງ -- ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າເຈົ້າເຫັນວ່າມີຄົນກໍາລັງຖືກຂົ່ມເຫັງ. ສໍາລັບ ອິນສະຕຣາກາມ, ພວກເຮົາຍັງມີ ຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບພໍ່ແມ່ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ໄວ້ໃຈ ກ່ຽວກັບ ວິທີໃນການຕິດຕາມຊອກຫາການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ ແລະ ສູນລວມ ທີ່ເຈົ້າສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືຄວາມປອດໄພຂອງເຮົາ.


ທວິດເຕີ້: 

ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າ ເຈົ້າກໍາລັງຖືກຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ, ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄືຮັບປະກັນວ່າເຈົ້າປອດໄພ. ມັນສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງມີຄົນລົມນໍາໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າກໍາລັງປະເຊີນຢູ່. ຊຶ່ງອາດຈະເປັນຄູອາຈານ, ຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ເຈົ້າໄວ້ໃຈ ຫຼື ພໍ່ແມ່. ໂອ້ລົມກັບພໍ່ແມ່ຂອງເຈົ້າ ແລະ ໝູ່ເຖິງສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ, ຖ້າເຈົ້າ ຫຼື ໝູ່ຂອງເຈົ້າກໍາລັງຖືກຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ.

ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນລາຍງານບັນຊີຂອງບຸກຄົນທີ່ເຮັດຜິດກົດຂອງເຮົາມາຫາເຮົາ. ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານ ໜ້າຕາງສະໜັບສະໜູນ ເທິງ ສູນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ຜ່ານ ກົນໄກການລາຍງານ in-Tweet ໂດຍການກົດເລືອກ “Report a Tweet”.

4. ຂ້ອຍກໍາລັງຖືກຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ, ແຕ່ຂ້ອຍຢ້ານທີ່ຈະເວົ້າກັບພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບເຫດການນີ້, ຂ້ອຍຈະມີວິທີການເຂົ້າຫາເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?

ອົງການ ຢູນິເຊັບ:

ຖ້າຫາກເຈົ້າກໍາລັງຖືກຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ ແມ່ນໃຫ້ເວົ້າກັບຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ເຈົ້າໄວ້ໃຈ - ຄົນທີ່ເຈົ້າຮູ້ສຶກປອດໄພທີ່ຈະລົມນໍາ - ເປັນສິ່ງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້.

ການໂອ້ລົມກັບພໍ່ແມ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສໍາລັບທຸກຄົນ. ແຕ່ມີສິ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍໃນການສົນທະນາ. ໃຫ້ເລືອກເວລາທີ່ຈະເວົ້າ ຄື ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຮູ້ວ່າພໍ່ແມ່ກໍາລັງຮັບຟັງ/ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຟັງເຈົ້າເຕັມທີ່. ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮຸນແຮງຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວທີ່ມີຕໍ່ເຈົ້າ. ຢ່າລືມວ່າ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເຕັກໂນໂລຊີເທົ່າກັບເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າອາດຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ.

ເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ມີຄໍາຕອບໃຫ້ກັບເຈົ້າໃນທັນທີ, ແຕ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຈະຊ່ວຍ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນເຈົ້າກໍ່ສາມາດຊອກຫາທາງແກ້ໄຂ. ສອງຫົວຄິດ ດີກວ່າ ຫົວດຽວ ແນ່ນອນ! ຖ້າຫາກເຈົ້າຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ, ໃຫ້ລອງພິຈາລະນາຕິດຕໍ່ ຄົນທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ຜູ້ອື່ນ. ມັນຈະມີຄົນທີ່ຫ່ວງໃຍ ແລະ ເຕັມໃຈຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າ ຫຼາຍກວ່າທີ່ເຈົ້າຄິດ ແນ່ນອນ!

5. ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ຂ້ອຍຈະສາມາດຊ່ວຍໝູ່ຂອງຂ້ອຍລາຍງານກໍລະນີການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ ໂດຍສະເພາະຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກລາຍງານ?
ອົງການ ຢູນິເຊັບ:

ໃຜກໍ່ສາມາດຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍໄດ້. ຖ້າເຈົ້າເຫັນເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນທີ່ເຈົ້າຮູ້ຈັກ, ໃຫ້ເຈົ້າພະຍາຍາມສະເໜີການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ມັນສໍາຄັນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮັບຟັງໝູ່ຂອງເຈົ້າ. ຍ້ອນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຢາກລາຍງານວ່າກໍາລັງຖືກຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ? ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກແນວໃດ? ບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລາຍງານແບບເປັນທາງການຫຍັງ, ແຕ່ມັນສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເວົ້າກັບຄົນອື່ນ ຜູ້ທີ່ອາດສາມາດຈະຊ່ວຍໄດ້.

ຢ່າລືມວ່າ, ໝູ່ຂອງເຈົ້າອາດກໍາລັງຮູ້ສຶກອ່ອນແອ. ສະນັ້ນ ຄວນສະແດງຄວາມມີນໍ້າໃຈຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະເວົ້າ ແລະ ເວົ້າກັບໃຜ. ສະເໜີໂຕໄປເປັນໝູ່ເຂົາເຈົ້າ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈທີ່ຈະລາຍງານ. ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ເຕືອນເຂົາເຈົ້າສະເໝີວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີເຈົ້າຢູ່ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະຊ່ວຍ.

ຖ້າຫາກໝູ່ຂອງເຈົ້າຍັງບໍ່ຢາກທີ່ຈະລາຍງານກ່ຽວກັບເຫດການ, ກໍ່ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນເຂົາເຈົ້າໃນການຊອກຫາຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ ຜູ້ທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າຮັບມືກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ. ຢ່າລືມວ່າ ໃນບາງກໍລະນີ ຜົນກະທົບຈາກການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍອາດອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້.

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ ອາດເຮັດໃຫ້ໝູ່ຂອງເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າທຸກຄົນຕໍ່ຕ້ານເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່ມີໃຜສົນໃຈ. ຄໍາເວົ້າຂອງເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້.

ໃຜກໍ່ສາມາດຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍໄດ້.


ເຟສບຸກ/ອິນສະຕຣາກາມ: ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ມັນຍາກທີ່ຈະລາຍງານກ່ຽວກັບບາງຄົນ, ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຮັບບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຂົ່ມເຫັງຜູ້ອື່ນ.

ການລາຍງານເນື້ອຫາໄປຫາ ເຟສບຸກ ຫຼື ອິນສະຕຣາກາມ ຈະສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ.  ໂດຍທໍາມະຊາດແລ້ວ ການຂົ່ມເຫັງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດ ແມ່ນມີຄວາມເປັນສ່ວນໂຕສູງ, ດັ່ງນັ້ນ ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຄົນທີ່ມາລາຍງານພຶດຕິກໍາເຫຼົ່ານີ້ເຖິງພວກເຮົາກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດລະບຸ ແລະ ລຶບມັນອອກ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການລາຍງານກໍລະນີການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍໃນອິນສະຕຣາກາມ ແລະ ເຟສບຸກ ຈະບໍ່ມີການລະບຸຊື່, ແລະ ຈະບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າເຈົ້າມາບອກໃຫ້ເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາດັ່ງກ່າວ.

ເຈົ້າສາມາດລາຍງານກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ປະສົບເອງ, ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ຍາກທີ່ຈະລາຍງານແທນໝູ່ຂອງເຈົ້າ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີໃນການລາຍງານໂດຍກົງຜ່ານແອັບ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ວິທີໃນການລາຍງານ ແມ່ນ ລະບຸຢູ່ໃນ Instagram’s Help Center ແລະ ທາງ Facebook’s Help Center.

ເຈົ້າຍັງສາມາດບອກໃຫ້ໝູ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືນີ້ຢູ່ໃນອິນສະຕຣາກາມ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Restrict, ທີ່ເຈົ້າສາມາດປົກປ້ອງບັນຊີຂອງເຈົ້າແບບຮອບດ້ານໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ປິດກັ້ນໃຜ -- ຊຶ່ງມັນອາດເບິ່ງຄືຮຸນແຮງສໍາລັບບາງຄົນ.

ທວິດເຕີ້:  ພວກເຮົາຍັງເປີດ bystander reporting ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າສາມາດລາຍງານຕາງໜ້າຄົນອື່ນໄດ້. ໃນປະຈຸບັນ ການລາຍງານນີ້ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບລາຍງານຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ ແລະ ການແອບອ້າງເປັນບຸກຄົນອື່ນ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

6. ເຮົາຈະຢຸດການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍໄດ້ແນວໃດ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຢຸດຈາກການເຂົ້ານໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ?
ອົງການ ຢູນິເຊັບ:

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທາງອອນລາຍມີຫຼາກຫຼາຍຂໍ້ດີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນກໍ່ຄືກັບຫຼາຍໆຢ່າງໃນຊີວິດ ມັນກໍ່ມາພ້ອມກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.

ຖ້າເຈົ້າຖືກຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ, ເຈົ້າອາດຈະຢາກລຶບແອັບບາງໂຕ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້ານໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄປເລີຍເປັນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ເວລາກັບໂຕເອງໄດ້ທໍາໃຈ. ແຕ່ວ່າ ການຢຸດການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດນັ້ນບໍ່ແມ່ນທາງແກ້ໃນໄລຍະຍາວ. ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ, ສະນັ້ນ ເປັນຫຍັງເຈົ້າຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ເສຍປຽບ? ມັນຍັງອາດເປັນການສົ່ງສັນຍານຜິດໆໄປຫາຜູ້ທີ່ຂົ່ມເຫັງ ຄື ການສົ່ງເສີມພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການຢຸດການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ, ຊຶ່ງນັ້ນເປັນໜຶ່ງໃນເຫດຜົນວ່າ ຍ້ອນຫຍັງການລາຍງານການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍຈຶ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ. ແລະ ການສ້າງອິນເຕີເນັດຂຶ້ນມາ ເຮົາຕ້ອງການສ້າງປະໂຫຍດສິ່ງອື່ນຫຼາກວ່າການຂົ່ມເຫັງກັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີຈິດສໍານຶກໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນ ຫຼື ເວົ້າອອກໄປ ທີ່ອາດຈະໄປທໍາຮ້າຍຄົນອື່ນ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີນໍ້າໃຈຕໍ່ກັນ ທັງໃນອອນລາຍ ແລະ ໃນຊີວິດຈິງ. ມັນຂຶ້ນກັບພວກເຮົາທຸກຄົນ!

ພວກເຮົາຕ້ອງມີຈິດສໍານຶກໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນ ຫຼື ເວົ້າອອກໄປ ທີ່ອາດຈະໄປທໍາຮ້າຍຄົນອື່ນ.


ເຟສບຸກ/ອິນສະຕຣາກາມ: 
ເຮົາຢາກຮັກສາໃຫ້ ອິນສະຕຣາກາມ ແລະ ເຟສບຸກ ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີແວດລ້ອມທີ່ດີ ສໍາລັບ ການສະແດງອອກ ຊຶ່ງນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາ -- ຄົນເຮົາຈະຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈໃນການສະແດງອອກ/ແບ່ງປັນ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກປອດໄພ. ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍອາດເປັນສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ສ້າງປະສົບການທີ່ບໍ່ດີກັບເຂົາເຈົ້າ. ນັ້ນເປັນເຫດຜົນວ່າຍ້ອນຫຍັງ ອິນສະຕຣາກາມ ແລະ ເຟສບຸກ, ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ເປັນຜູ້ນໍາໃນການຕ້ານກັບການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ.

ພວກເຮົາເຮັດໃນສອງວິທີຫຼັກໆ. ວິທີທີ່ໜຶ່ງ, ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນການປົກປ້ອງບຸກຄົນຈາກການປະສົບ ຫຼື ພົບເຫັນການຂົ່ມເຫັງ. ຕົວຢ່າງ, ບຸກຄົນສາມາດເປີດໃນການຕັ້ງຄ່າ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີປັນຍາປະດິດໃນການກັ່ນຕອງແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເຊື່ອງຄໍາເຫັນຕ່າງໆທີ່ເປັນການຂົ່ມເຫັງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຄຸກຄາມ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເສຍໃຈ.

ວິທີທີ່ສອງ, ພວກເຮົາພະຍາຍາມກະຕຸ້ນພຶດຕິກໍາທີ່ດີ ແລະ ສ້າງປະຕິສໍາພັນ ໂດຍການເອົາເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນໃນການອອກແບບຄັດເລືອກປະສົບການຂອງຕົນເອງເທິງ ເຟສບຸກ ແລະ ອິນສະຕຣາກາມ. ຊຶ່ງ Restrict ກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າໃນການປົກປ້ອງບັນຊີຂອງເຈົ້າແບບຮອບດ້ານ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຍັງຈັບຕາເບິ່ງພຶດຕິກໍາຂອງຄົນທີ່ບໍ່ດີ.


ທວິດເຕີ້: ເນື່ອງຈາກວ່າມີຫຼາຍລ້ານຄົນມາຮ່ວມແລກປ່ຽນແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນທາງທວິດເຕີ້, ມັນກໍ່ບໍ່ເປັນເລື່ອງແປກທີ່ຄົນຈະບໍ່ຄິດເຫັນຄືກັນ. ນັ້ນຖືເປັນໜຶ່ງໃນຜົນດີ ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ການສົນທະນານັ້ນ ໂດຍທີ່ຍັງເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ແຕ່ບາງຄັ້ງ, ພາຍຫຼັງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບຟັງຄົນໜຶ່ງມາເປັນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ, ເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນຫຍັງຈາກເຂົາເຈົ້າອີກແລ້ວ. ສິດທິການໃນສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຕ້ອງຮັບຟັງ.

 

7. ຂ້ອຍຈະປ້ອງກັນຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງຂ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ເພື່ອບິດເບືອນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍອັບອາຍເທິງສື່ສັງຄົມອອນລາຍໄດ້ແນວໃດ?

ອົງການ ຢູນິເຊັບ:

ໃຫ້ເຈົ້າຄິດຢ່າງຮອບຄອບກ່ອນທີ່ຈະໂພສຫຍັງລົງສື່ອອນລາຍ - ມັນອາດຈະຢູ່ເທິງແພລດຟອມອອນລາຍຕະຫຼອດໄປ ຫຼື ມັນອາດຖືກນໍາມາໃຊ້ເພື່ອທໍາຮ້າຍເຈົ້າຄືນໃນພາຍຫຼັງ. ຢ່າເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ ເຊັ່ນ ທີ່ຢູ່, ເບີໂທະສັບ ແລະ ຊື່ໂຮງຮຽນຂອງເຈົ້າ.

ສຶກສາກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ ເທິງແອັບສື່ສັງຄົມອອນລາຍທີ່ເຈົ້າມັກນໍາໃຊ້ເປັນປະຈໍາ. ນີ້ເປັນບາງຄໍາແນະນໍາທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ເທິງຫຼາຍໆແອັບ ຄື:

 • ເຈົ້າສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າໃຜສາມາດເຫັນບັນຊີຂອງເຈົ້າ, ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍກົງຫາເຈົ້າ ຫຼື ສະແດງຄໍາເຫັນຕໍ່ໂພສຂອງເຈົ້າ ໂດຍການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນໂຕໃນບັນຊີຂອງເຈົ້າ.
 • ເຈົ້າສາມາດລາຍງານຄໍາຄິດເຫັນ, ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ທໍາຮ້າຍຈິດໃຈ ແລະ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລຶບມັນອອກ.
 • ນອກຈາກການ ‘ເຊົາເປັນໝູ່’, ເຈົ້າສາມາດປິດກັ້ນບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນ ເພື່ອຢຸດບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນບັນຊີຂອງເຈົ້າ ຫຼື ສາມາດຕິດຕໍ່ເຈົ້າໄດ້.
 • ເຈົ້າຍັງສາມາດເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນຂອງບາງຄົນ ປະກົດສະເພາະກັບເຂົາເຈົ້າ ໂດຍບໍ່ປິດກັ້ນພວກເຂົາທັງໝົດ.
 • ເຈົ້າສາມາດລຶບໂພສເທິງບັນຊີຂອງເຈົ້າ ຫຼື ເຊື່ອງມັນຈາກບາງຄົນ.

ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍ ເທິງສື່ສັງຄົມອອນລາຍທີ່ເຈົ້າມັກນໍາໃຊ້ເປັນປະຈໍາ, ບຸກຄົນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອເຈົ້າປິດກັ້ນ, ຈໍາກັດ ຫຼື ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ພວກເຂົາ.

8. ມີຂໍ້ລົງໂທດຫຍັງສໍາລັບການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍບໍ່?
ອົງການ ຢູນິເຊັບ:

ໂຮງຮຽນສ່ວນຫຼາຍ ຖືເອົາການຂົ່ມເຫັງເປັນເລື່ອງຮຸນແຮງ ແລະ ຈະດໍາເນີນການກັບການກະທໍາດັ່ງກ່າວ. ຖ້າຫາກເຈົ້າກໍາລັງຖືກຂົ່ມເຫັງຈາກໜູ່ນັກຮຽນນໍາກັນ, ໃຫ້ລາຍງານຫາໂຮງຮຽນຂອງເຈົ້າ.

ຄົນທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຈາກທຸກໆຮູບແບບຂອງຄວາມຮຸນແຮງ, ລວມມີ ການຂົ່ມເຫັງ ແລະ ການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ ມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ກະທໍາຜິດຕ້ອງມາຮັບຜິດຊອບ.

ກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການຂົ່ມເຫັງ ໂດຍສະເພາະ ການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ ຍັງເປັນກົດໝາຍໃໝ່ ແລະ ຍັງບໍ່ມີໃນທຸກປະເທດ. ນີ້ເປັນເຫດຜົນວ່າຍ້ອນຫຍັງໃນຫຼາຍໆປະເທດຍັງເອື່ອຍອີງໃສ່ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ ການຕ້ານການຄຸກຄາມ ເພື່ອມາລົງໂທດ ພຶດຕິກໍາການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ.

ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີກົດໝາຍສະເພາະການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ, ພຶດຕິກໍາທາງອອນລາຍທີ່ຈົງໃຈສ້າງຄວາມກົດດັນທາງອາລົມຢ່າງຮຸນແຮງ ຖືເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ. ຊຶ່ງໃນບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ ສາມາດຮ້ອງຂໍການປົກປ້ອງ, ຫ້າມການຕິດຕໍ່ຈາກບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນ ແລະ ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືສື່ສານອີເລັກໂຕຼນິກຂອງຄົນທີ່ມີພຶດຕິກໍາຂົ່ມເຫັງຜູ້ອື່ນ, ຊຶ່ງອາດຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າ ການລົງໂທດບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດສະເໝີໄປ ໃນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງຄົນທີ່ມັກຂົ່ມເຫັງ. ສ່ວນໃຫ່ຍ ມັນຈະດີກວ່າທີ່ຈະເນັ້ນໃສ່ການປົວແປງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມສໍາພັນ.


ເຟສບຸກ/ອິນສະຕຣາກາມ: 

ໃນ ເຟສບຸກ, ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງ Community Standards, ແລະ ໃນ ອິນສະຕຣາກາມ, ພວກເຮົາມີ Community Guidelines ທີ່ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມ. ຖ້າຫາກພວກເຮົາພົບເຫັນເນື້ອຫາໃດກໍ່ຕາມທີ່ຕ້ານກັບນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນ ໃນກໍລະນີການຂົ່ມເຫັງ ຫຼື ການຄຸກຄາມ, ພວກເຮົາຈະລຶບມັນອອກ.

ຖ້າຫາກເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາໄດ້ລຶບເນື້ອຫາ ໂດຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜີດ, ພວກເຮົາກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂໍອຸທອນ. ອິນສະຕຣາກາມ ເຈົ້າສາມາດຂໍອຸທອນເນື້ອຫາ ຫຼື ການລຶບຜິດບັນຊີ ຜ່ານທາງ Help Center. ເຟສບຸກ ເຈົ້າສາມາດເຮັດຂັ້ນຕອນດຽວກັນ ຜ່ານທາງ Help Center.

ທວິດເຕີ້: 

ພວກເຮົາມີການບັງຄັບໃຊ້ rules ຂອງພວກເຮົາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາແບບສາທາລະນະຢ່າງອິດສະຫຼະ ແລະ ປອດໄພ. ບັນດາກົດເຫຼົ່ານີ້ຄອບຄຸມສະເພາະໃນບາງຂົງເຂດ ເຊັ່ນ ຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ຄວາມຮຸນແຮງ
 • ການຂູດຮີດທາງເພດ
 • ການທາລຸນ/ ການຄຸກຄາມ
 • ການສະແດງຄວາມຄຽດຊັງ
 • ການຂ້າໂຕຕາຍ ຫຼື ທໍາຮ້າຍໂຕເອງ
 • ສື່ທີ່ລະອຽດອ່ອນ ລວມມີ ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮູບພາບ ແລະ ເນື້ອຫາສະເພາະສໍາລັບຜູ້ໃຫ່ຍ

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງກົດເຫຼົ່ານີ້, ເຮົາມີການບັງຄັບໃຊ້ໃນຫຼາຍຮູບແບບແຕກຕ່າງກັນ ເມື່ອມີການລະເມີດເນື້ອຫາ. ເມື່ອເຮົາດໍາເນີນການບັງຄັບໃຊ້, ພວກເຮົາອາດຈະປະຕິບັດຕໍ່ກັບເນື້ອຫາພຽງບາງສ່ວນ (ຕົວຢ່າງ ການທວິດຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໂດຍກົງ) ຫຼື ທັງ ໝົດບັນຊີ.

ເຈົ້າສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບມາດຕະການການບັງຄັບໃຊ້ here.

9. ບໍລິສັດ ອິນເຕີເນັດ ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບການຂົ່ມເຫັງ ຫຼື ການຄຸກຄາມທາງອອນລາຍ ເລີຍ, ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ບໍ່?
ອົງການ ຢູນິເຊັບ:

ໃນປະຈຸບັນ ບໍລິສັດ ອິນເຕີເນັດ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ນໍາສະເໜີວິທີທາງແກ້ໄຂ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍມີ ເຄື່ອງມືໃໝ່, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ວິທີການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງທາງອອນລາຍ.

ແຕ່ຄວາມຈິງຄືເຮົາຍັງຕ້ອງການໃຫ້ມີຫຼາຍຂຶ້ນອີກ. ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນປະສົບກັບການຖືກຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍທຸກມື້. ບາງຄົນເຈິກັບຮູບແບບການທໍາຮ້າຍທາງອອນລາຍທີ່ຮຸນແຮງ. ແລະ ບາງຄົນກໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈຈົບຊີວິດຂອງຕົນເອງ ຍ້ອນສາເຫດດັ່ງກ່າວ.

ບໍລິສັດ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະຕ້ອງປົກປ້ອງຜູ້ນໍາໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ.

ທັງໝົດມັນຂຶ້ນກັບເຮົາທຸກຄົນທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງກ່າວ.

10. ມີເຄື່ອງມື ຕໍ່ຕ້ານການຖືກຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ ສໍາລັບ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ບໍ່?  
ອົງການ ຢູນິເຊັບ:

ແຕ່ລະສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃຫ້ເຄື່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດດ້ານລຸ່ມ) ທີ່ໃຫ້ສິດເຈົ້າໃນການຈໍາກັດ ບຸກຄົນທີ່ສາມາດມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ເບິ່ງບັນຊີຂອງເຈົ້າ ຫຼື ໃຜທີ່ສາມາດເຂົ້າມາເປັນໝູ່ໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລາຍງານກໍລະນີການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ. ຫຼາຍຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍມີຂັ້ນຕອນງ່າຍໆໃນການປິດກັ້ນ, ປິດສຽງ ຫຼື ລາຍງານ ການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ. ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຈົ້າລອງເຂົ້າໄປສໍາຫຼວດບັນດາເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງ.

ບໍລິສັດທີ່ສ້າງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຍັງສາມາດສະໜອງເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ຄູອາຈານ ເພື່ອຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວິທີທາງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍຢ່າງປອດໄພ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຮົ້ວປ້ອງກັນທໍາອິດຈາກການຖືກຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍຄືໂຕເຈົ້າເອງ. ໃຫ້ຄິດຄືນເຖິງທີ່ມາຂອງການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າ ແລະ ວິທີທີ່ເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍໄດ້ - ໂດຍການເວົ້າອອກມາ, ບອກວ່າມີການຂົ່ມເຫັງເກີດຂຶ້ນ, ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ເກີດຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ບາງເທື່ອ ການສະແດງຄວາມມີນໍ້າໃຈພຽງເລັກໜ້ອຍ ກໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້.

ຖ້າເຈົ້າກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ຫຼື ມີບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າທາງອອນລາຍ, ໃຫ້ເຈົ້າເວົ້າກັບຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ເຈົ້າໄວ້ໃຈໄດ້ທັນທີ. ຫຼາຍໆປະເທດມີສາຍດ່ວນສະເພາະທີ່ເຈົ້າສາມາດໂທຕິດຕໍ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ສາມາດລົມປຶກສາໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະແດງໂຕຕົນ. ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ທີ່ Child Helpline International ເພື່ອຄົ້ນຫາການຊ່ວຍເຫຼືອໃນປະເທດຂອງເຈົ້າ.

ຮົ້ວປ້ອງກັນທໍາອິດຈາກການຖືກຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍຄືໂຕເຈົ້າເອງ


ເຟສບຸກ/ອິນສະຕຣາກາມ: 

ພວກເຮົາມີຫຼາກຫຼາຍເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງໄວໜຸ່ມໃຫ້ປອດໄພ:

 • ເຈົ້າສາມາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈທຸກໆຂໍ້ຄວາມຈາກຜູ້ທີ່ຂົ່ມເຫັງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງມື Restrict ຂອງພວກເຮົາເພື່ອປົກປ້ອງບັນຊີຂອງເຈົ້າແບບຮອບດ້ານ ໂດຍທີ່ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ຮັບຮູ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃດໆ.
 • ເຈົ້າສາມາດ ກວດກາຄໍາຄິດເຫັນ ທີ່ຢູ່ເທິງໂພສຂອງເຈົ້າ.
 • ເຈົ້າສາມາດດັດແກ້ການຕັ້ງຄ່າຂອງເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ມີແຕ່ຄົນທີ່ເຈົ້າຕິດຕາມເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍກົງມາຫາເຈົ້າໄດ້.
 • ສໍາລັບ ອິນສະຕຣາກາມ, ພວກເຮົາ ຈະສົ່ງແຈ້ງເຕືອນວ່າເຈົ້າກໍາລັງຈະໂພສບາງຢ່າງທີ່ອາດຈະຂ້າມເສັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າພິຈາລະນາຄືນໃໝ່.

ເຄັດລັບເພີ່ມຕື່ມອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ວິທີໃນການປົກປ້ອງຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນຈາກການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ, ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ ເທິງ Facebook ຫຼື Instagram.

ທວິດເຕີ້: 

ຖ້າຄົນທີ່ນໍາໃຊ້ທວິດເຕີ້ ເລີ່ມສ້າງຄວາມລໍາຄານ ຫຼື ສົ່ງຜົນທາງລົບ, ພວກເຮົາມີເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້ ແລະ ບັນດາລີ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້ ຈະນໍາເຈົ້າໄປຫາວິທີແນະນໍາໃນການຕັ້ງຄ່າດັ່ງກ່າວ.

 • Mute - ລຶບບັນຊີທວິດເຕີ້ນັ້ນຈາກທາມລາຍຂອງເຈົ້າ ໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຢຸດການຕິດຕາມ ຫຼື ປິດກັ້ນບັນຊີດັ່ງກ່າວ.  
 • Block - ປິດກັ້ນສະເພາະບັນຊີ ໃນການຕິດຕໍ່ກັບເຈົ້າ, ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ເຈົ້າທວິດ ແລະ ຕິດຕາມບັນຊີເຈົ້າ.
 • Report - ສົ່ງລາຍງານກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຄວາມຮຸນແຮງ.