ຂໍ້ແນະ​ນຳ ສຳລັບພໍ່ແມ່ ສຳລັບການ​ເບິ່ງແຍງລ້ຽງ​ດູ​ລູກ ໄລ​ຍະໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້ເພື່ອຮັກສາຄົນທີ່ທ່ານຮັກໃຫ້ປອດໄພ.

Mr. Sisamay Yankhampoun the school principal and Ms. Hsonejai Xayasone with Nam age 10. She is one of the student leaders of HAPiS.
UNICEF Laos/2019/Bart Verweij

ຈຸດສຳຄັນ

ໃນຖານະເປັນພໍ່ແມ່, ທ່ານຕ້ອງການເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອປົກປ້ອງລູກຂອງທ່ານ. 
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ນຳມາກັບສີ່ງທ້າທາຍອັນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຫຼາຍຄອບຄົວໃນທົ່ວໂລກອົງການຢູນິເຊັບ ມີຄຳແນະນຳການເປັນພໍ່ແມ່ ຢູ່ທີ່ນີ້ ເພື່ອເປັນໝູ່ຂອງທ່ານໃນການຄົ້ນຫາຄວາມຮູ້ ຮັບມືກັບວິກິດທາງດ້ານສຸຂະພາບນີ້ ໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງທ່ານປອດໄພ.

Parenting tip
ຜູ້ຂຽນ
UNICEF
ວັນເດືອນປິຈັດພິມ
ພາສາ
ອັງກິດ