50 ປີ ຂອງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ຢູນິເຊັບ: ງານວາງສະແດງສິລະປະເພື່ອສັນລະເສີນຜົນງານຂອງຄູ

21 ຕຸລາ 2023
Handover of Teacher Appreciation Plaques and Art Event Celebrating Education at Parkson Shopping Mall in Vientiane, Lao PDR.
UNICEF/2023

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2023 - ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍຂອງການຮ່ວມມືອັນຍາວນານ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ, ຢູ່ທີ່ສູນການຄ້າ ພາກຊັນ ໄດ້ມີການຈັດງານວາງສະແດງສິລປະຂອງນັກຮຽນ ເພື່ອສັນລະເສີນຜົນງານຂອງຄູ ໃນການສົ່ງເສີມການສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ.

ພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຄຸ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, USAID, JICA ແລະ KOICA ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ງານສັບປະດາສິລະປະລາວ (Lao Art Week) ຈັດໂດຍ ສູນສິລະປະ XYZ, ຊື່ງລວມມີການວາງສະເເດງວຽກງານສິລະປະຂອງບັນດານັກຮຽນຈາກທົ່ວປະເທດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ງານວາງສະແດງວຽກງານສິລະປະໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງສະເເດງເຖີງຄໍາໝາຍໝັ້ນຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທຸກພາກສ່ວນເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ການຍົກສູງບົດບາດອັນມີຄ່າຂອງຄູ.

(Left to right) The Japanese Ambassador, Minister of Education and Sports, EU Ambassador and UNICEF Representative pose with children in front of the artwork entitled "A United Story from Every Child".
UNICEF/2023

ທ່ານ ຮສ. ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ເສັ້ນທາງສູ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ. ສໍາລັບກິດຈະກໍາໃນມື້ນີ້ ຈື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮັບຮູ້ຜົນງານ ແລະ ຊົມເຊີຍຄູອາຈານຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ເປັນດັ່ງວິສະວະກອນແຫ່ງດວງວີນຍານ ໃນການຫຼໍ່ຫຼອມແນວຄິດຈິດໃຈ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ການກະທໍາ ຂອງລູກຫຼານພວກເຮົາ ທີ່ເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດ. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຍັງມຸ່ງໝັ້ນ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ບົດບາດຂອງຄູອາຈານ ເພື່ອຮັບປະກັນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບເດັກທຸກຄົນ.”

ຕະຫຼອດຫ້າທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ພ້ອມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອສ້າງລະບົບການສຶກສາທີ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນລວມໄປເຖິງ ການສ້າງອາຄານຮຽນ, ການປັບປຸງຫຼັກສູດ ແລະ ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງເທົ່າທຽມ. ຜົນຈາກການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຮ່ວມກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ທີ່ຜ່ານມາມໍ່ໆນີ້ພົບວ່າຄຸນນະພາບຂອງຄູນັ້ນແມ່ນຕົວຊີ້ວັດອັນສຳຄັນ ທີ່ບົ່ງບອກເຖີງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ຫຼາຍໂຮງຮຽນແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ດີ ໂດຍສຸມໃສ່ການຮຽນຮູ້ສໍາລັບນັກຮຽນທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະເເມ່ນໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ນັກຮຽນທີ່ມີຜົນການຮຽນຕໍ່າ.

ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ຈະມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານໃນການປັບປຸງລະບົບການສຶກສາ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມທ້າທາຍໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະຫນູນການຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄູ.

ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ໃນຂະນະທີ່ເຮົາກໍາລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 50 ປີ ຂອງການຮ່ວມມື ທີ່ມີໝາກຜົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລະຫວ່າງ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນັ້ນ, ຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນໃນການລົງທຶນເຂົ້າໃນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ກໍ່ຍິ່ງຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ການລົງທຶນໃສ່ຄູຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ ກໍ່ຄື ການລົງທຶນເພື່ອອະນາຄົດ ຂອງ ສປປ ລາວ.”

ນອກຈາກການຮ່ວມມືກັບ ອົງການ ຢູນິເຊັບ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ກໍພວມດໍາເນີນໂຄງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການເພີ່ມການຈັດສັນງົບປະມານລັດ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄູ ແລະ ຮັບປະກັນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

"ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນແນວຄິດລິເລີ່ມກ່ຽວກັບການຍົກສູງບົດບາດທີ່ສໍາຄັນຂອງຄູທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາຈູລໍນິແຕ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວ. “ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເປັນຮາກຖານສໍາຄັນຂອງສັງຄົມທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບຂໍຢືນຢັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ເຖິງຄວາມຫມາຍໝັ້ນ ໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາສໍາລັບທຸກຄົນ ໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານນາງ ອາຫຼິງ ມະນີທິບ, ຫົວຫນ້າບໍລິຫານຂອງ ສູນສິລະປະ XYZ  ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ: "ສິລະປະເປັນສື່ສຳລັບການສະແດງອອກທີ່ສຳຄັນ. ສູນສິລະປະ XYZ  ຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານສັບປະດາສິລະປະລາວ (Lao Art Week) ໃນປີນີ້ ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ອົງການ ຢູນິເຊັບ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນການສ້າງພື້ນທີ່ສິລະປະ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍສາມາດສະແດງອອກເຖີງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຂອບໃຈຕໍ່ບັນດາຄູອາຈານຂອງພວກເຂົາ."

ເພື່ອວາງຮາກຖານໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີຄວາມພ້ອມໃນອະນາຄົດ, ຈື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາໃຊ້ວິທີການແບບຮອບດ້ານ ໂດຍລວມເອົາ ການລົງທຶນທາງດ້ານງົບປະມານ, ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ການປັບປ່ຽນວັດທະນະທໍາໄປສູ່ການຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງຄູຫຼາຍຂື້ນ.  

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

Simon Nazer
Chief of Communication
UNICEF Lao PDR
ໂທລະສັບ: +856 2055519681
ອີເມວ: snazer@unicef.org
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook