ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ຜ່ານວຽກງານໂພຊະນາການ: ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດອັນຮັ່ງມີຂອງປະເທດຊາດ

ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະທິການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2024 ໄດ້ເຕົ້າໂຮມທັງ ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ວາງເເຜນວຽກງານໃນອະນາຄົດ.

06 ມີນາ 2024
Nutrition Forum 2024.
UNICEF Lao PDR/2024/OVannasouk

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 6 ມີນາ 2024 - ໃນມື້ນີ້ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະທານຂອງຄະນະກໍາມະທິການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ, ພະນະທ່ານ ດຣ. ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ, ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ IX, ເຊິ່ງເປັນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ສໍາລັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມສຳຄັນຂອງໂພຊະນາການ ແລະ ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງປະຊາຊົນລາວ, ເຊິ່ງກໍ່ເປັນຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນອັນໜຶ່ງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ.

ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນຂອງໂພຊະນາການ ຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຫົວຂໍ້ຫຼັກໃນກອງປະຊຸມປີນີ້ ເເມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ເປັນພິເສດ ຕໍ່ຄວາມສຳຄັນຂອງໂພຊະນາການ ໃນການຂັບເຄື່ອນການລົງທຶນໃສ່ທຶນມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ກໍ່ຄືຫົວຂໍ້ “ໂພຊະນາການ ເພື່ອການພັດທະນາທຶນມະນຸດ”, ເຊິ່ງຍັງສອດຄ່ອງກັບ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ພ້ອມທັງ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ອີກເຊັ່ນດຽວກັນ.

"ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ ປີ 2025 ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍສໍາຄັນສຳລັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງສໍາລັບປີ 2030, ສປປ ລາວ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ຈັດວາງເອົາວຽກງານໂພຊະນາການ ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດສໍາຄັນຂອງມັນທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາ ປະເທດຂອງພວກເຮົາ,” ກ່າວໂດຍ ພະນະທ່ານ ດຣ. ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ, ປະທານກອງປະຊຸມ. “ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງນີ້ ຖືໄດ້ວ່າເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນ ເພື່ອປະເມີນຄືນເຖິງຜົນສໍາເລັດດ້ານໂພຊະນາການຂອງພວກເຮົາໃນ ປີ 2023 ເເລະ ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມຕໍ່ເປົ້າໝາຍໃນອະນາຄົດ ແລະ ກໍານົດຍຸດທະສາດຕ້ານບັນຫາການຂາດສານອາຫານສໍາລັບປີ 2024 ແລະ ຕໍ່ໆໄປ”.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງມີປະທານຮ່ວມ ຄື ​ ທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາຈູລໍນີແຕ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ແລະ ທ່ານ ນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ຕາງໜ້າໃນນາມ ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ດ້ານການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ.

"ພວກເຮົາຂໍສະເເດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ລັດຖະບານ ເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2023 ແລະ ພັນທະສັນຍາທີ່ມີຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ການປະຕິບັດວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ," ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາຈູລໍນີແຕ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. "ສະຫະພາບເອີຣົບ ກໍ່ຂໍຢືນຢັນຄືນເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາ ໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັກຕັ້ງ ແຜນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ 2021-2025. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອບັນລຸ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ IX ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ. ຂໍ້ສັງເກດຕ່າງໆຈາກ ໂຄງການຖານຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (NIPN) ແລະ ການປະເມີນຜົນຕ່າງໆ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນດ້ານນີ້. ດ້ວຍເຫດນີ້, ມັນຈື່ງຍັງເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຕ້ອງມີການເສີມຂະຫຍາຍຂໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວທາງດ້ານທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ຂອງວຽກງານໂພຊະນາການ ໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ.”​

ກອງປະຊຸມນີ້ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ລວມມີ ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມ ຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ສໍາຄັນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ​ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຕົວແທນໄວໝຸ່ມ.

ຜົນສໍາເລັດສໍາຄັນ ແລະ ບູລິມະສິດຕໍ່ໜ້າ ທີ່ໄດ້ຈັດວາງໃນກອງງປະຊຸມ ລວມມີ ບົດສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າ, ຜົນສໍາເລັດທຽບກັບຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ເເຜນວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການເເຫ່ງຊາດ, ແລະ ພັນທະສັນຍາ ແລະ ການປະຕິບັດ ສໍາລັບປີ 2024. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການລົງນາມໃນເອກະສານພັນທະສັນຍາອີກເຊັ່ນດຽວກັນ. ​

"ໃນໂລກຂອງເຮົາໃນປະຈຸບັນ ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ຂອງຊຸມຊົນ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ມັນເປັນສິິ່ງສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ ໂພຊະນາການ ນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນວຽກງານສຸຂະພາບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງເປັນຮາກຖານສໍາຄັນ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການລົງທຶນໃນທຶນມະນຸດອີກດ້ວຍ”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.  “ຄວາມຄືບໜ້າທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງໄວ້ໃນມື້ນີ້ເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການ ແມ່ນເປັນການຝັງເມັດພືດ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ເຂັ້ມເເຂງກວ່າເກົ່າ, ມີຄວາມສາມາດຜ່ານຜາອຸປະສັກຕ່າງໆ ແລະ ນຳໄປສູ່ ຄວາມຮັ່ງມີຂອງປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດ. ອົງການຢູນິເຊັບ ຮຸ້ສຶກພູມໃຈຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ຢືນຄຽງຂ້າງ ສປປ ລາວ ໃນການເດີນທາງອັນສໍາຄັນນີ້, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນທຸກແຫ່ງ ມີພື້ນຖານເພື່ອຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດ ຜ່ານໂພຊະນາການທີ່ດີ.”

ນອກເໜືອຈາກນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂັ້ນບ້ານກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການບ້ານແບບຢ່າງດ້ານໂພຊະນາການທົ່ວຂະແໜງການ, ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຄືບໜ້າທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ບັນລຸຜົນສໍາເລັດທີ່ດີ.

ນອກນັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າແຂວງ ໄດ້ບັນທຶກ ແລະ ນໍາສະເໜີວີດີໂອ ທີ່ກ່າວເຖິງຜົນສໍາເລັດຫຼັກໆ ແລະ ຄໍາໜັ້ນສັນຍາແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2025. ຄໍາປະຕິຍານເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນສະເພາະແຂວງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ NPAN ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ - ເປົ້າໝາຍທີ 2. ນອກນີ້, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຖິງຄໍາໝັ້ນສັນຍາໄລຍະຍາວ ໃນການລົງທຶນໃສ່ມະນຸດ ເພື່ອມີໂພຊະນາການທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ໃນທົ່ວທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທຸກແຂວງໃນ ສປປ ລາວ.​​

ກອງປະຊຸມໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດປະຈໍາປີ ຄັ້ງທີ IX ຈັດຂື້ນໂດຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເງິນ ຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອົງການຢູນິເຊັບ, ທະນາຄານໂລກ, ອົງການອາຫານໂລກ (WFP) ແລະ SUN CSA ປະເທດລາວ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

Simon Nazer
Chief of Communication
UNICEF Lao PDR
ໂທລະສັບ: +856 2055519681
ອີເມວ: snazer@unicef.org
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook