ເປີດຂະບວນການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ໃນ ສປປ ລາວ

ເດັກຍິງ 360,000 ຄົນຈະໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກພະຍາດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ HPV

04 ມີນາ 2020
HPV
UNICEF Laos/2020/DChoi
A school girl receives HPV vaccine in Vientiane, Lao PDR.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 4 ​ ມີນາ 2020 - ຫຼັງຈາກການສະ​ເໜີແນະນຳ ວັກຊີນມະເຮັງປາກມົດລູກ (Human Papillomavirus - HPV), ບັນ​ດາເດັກຍິງທົ່ວ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກໜຶ່ງ ໃນ​ບັນ​ດາພະຍາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງ​ຊີ​ວິດໃນປະເທດ - ນັ້ນແມ່ນມະເຮັງປາກມົດລູກ. ວັກຊີນປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນຕາຕະລາງການສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນມື້ນີ້ໂດຍເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ບຸນວັນ ຈະສົ່ວເກົ້າ, ຮອງເຈົ້າເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ວັກຊີນເຂັມ ທຳອິດຖືກສັກໃນມື້ນີ້ທີ່ໂຮງຮຽນສົມປັນຍາ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຈະໄດ້ມີການ​ສະ​ໜອງວັກຊີນມະເຮັງປາກມົດລູກ ໃຫ້​ບັນ​ດາໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຈະ​ສະ​ໜອງ ໃຫ້ ເດັກຍິງອາຍຸ 10-14 ປີ ຈໍານວນ 360, 000 ຄົນ ໂດຍບໍ່ຈຳ​ແນກວ່າ ພວກເຂົາຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ອອກໂຮງຮຽນແລ້ວກໍ່ຕາມ. ວັກຊີນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ Gavi, ພັນທະມິດວັກຊີນ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ (WHO), ອົງ​ການ​ຢູ​ນີ​ເຊັບ (UNICEF) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະ ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ໃນງານພິ​ທີເປີດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ດຣ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ນີ້ແມ່ນເຫດການຄັ້ງປະຫວັດສາດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ. ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ພວກເຮົາ ກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ມະເຮັງປາກມົດລູກ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ຂໍຮຽກຮ້ອງມາ​ຍັງສະມາຊິກຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ນຳທຸກຄົນ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ​ຈະນຳ​ເອົາວັກ​ຊີນໃນການ​ຮັກ​ສາຊີວິດນີ້ ໄປ​ເຖິງເດັກຍິງທຸກໆ​ຄົນ.” ມີຫຼາຍໆປະເທດໃນທົ່ວໂລກສາມາດລວມເອົາວັກຊີນມະເຮັງປາກມົດລູກເຂົ້າໃນຕາຕະລາງຫສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດຂອງຕົນ ແລະ ສປປ ລາວ ເອງກໍ່ເປັນປະເທດກຳລັງລິເລີ້ມໃນອາຊີ ທີ່ໄດ້ແນະນຳສະ​ເໜີ ວັກຊີນນີ້ເຂົ້າໃນການໃຫ້​ວັກ​ຊີນກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດໃນຮອບແບບປົກກະຕິ.

ທ່ານ ນາງ ອາ​ນຸ​ຣາ​ດາ ກຸ​ບຕາ Anuradha Gupta, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Gavi, ພັນທະມິດວັກຊີນ Vaccine Alliance ກ່າວວ່າ: "ມື້ນີ້ເປັນມື້ສຳຄັນ ສຳລັບເດັກຍິງໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ. ການສະ​ເໜີແນະນຳ ວັກຊີນມະເຮັງປາກມົດລູກ ເປັນພື້ນ​ຖານສຳລັບອະນາຄົດທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ສຳ​ລັບເດັກຍິງຫຼາຍແສນຄົນ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍມາ​ຍັງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່​ເປັນພັນທະມິດ ຂອງ Gavi ຕໍ່ວຽກງານທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປະ​ຕິ​ບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ວັກຊີນຊ່ວຍຊີວິດນີ້ ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດຈົ່ງຮັບປະກັນວ່າ ລູກສາວຂອງຕົນ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການເສຍຊິວິດຈາກມະເຮັງປາກມົດລູກ."

ມະເຮັງປາກມົດລູກ ຈັດເປັນມະເຮັງອັນດັບແຖວ​ໜ້າ ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນແຕ່ລະປີ ມີແມ່ຍິງລາວປະມານ 320 ຄົນ ປ່ວຍເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ແລະ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ໄດ້ເສຍຊີວິດ. ໄດ້​ມີ​ການ​ສະ​ໜອງວັກຊີນມະເຮັງປາກມົດລູກໃຫ້​ແກ່ເດັກຍິງໄວໜຸ່ມ ກວ່າ 70% ແລ້ວ ເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານທານກັບວັກຊີນປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ (HPV) ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ ທີ່ເປັນ​ສາ​ເຫດພາໃຫ້ເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ. ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ທັງ​ຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ປະ​ເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ, ພົບວ່າ ວັກຊີນມະເຮັງປາກມົດລູກ ມີ​ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນດີ. ໄດ້ມີ​ການແຈກຢາຍ ວັກຊີນປ້ອງ​ກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ຈຳນວນ 300 ລ້ານກວ່າ ໂດ​ສ໌  ໃນໂລກ ແລະ ໄດ້ຮັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານຢ່າງປອດໄພ.

ສປປ ລາວ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນດຳເນີນໂຄງການສາທິດການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ແຕ່ ປີ 2013 ເຖິງ ປີ 2015 ໂດຍມີເດັກຍິງ ເກືອບ 15,000 ຄົນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບວັກ​ຊີນປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ, ຊຶ່ງບັນລຸເຖິງ 94% ແລະ ກວມເອົາ 97% ຕາມລໍາດັບ. ວັກຊີນມະເຮັງປາກມົດລູກນີ້ ກຳລັງຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ເດັກຍິງທີ່ມີເງື່ອນໄຂຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ HPV 2 ຄັ້ງ, ມີໄລຍະຫ່າງ 12 ເດືອນ. ທຸກໆໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະ​ບວນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ.  ທ່ານ ດຣ ​ອົກ​ຕາ​ວຽນ ບີ​ໂວນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກຳລັງຊ່ວຍປົກປ້ອງເຍົາ​ວະ​ຊົນ​ ແລະ ເດັກຍິງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ ຈາກມະເຮັງປາກມົດລູກ ໂດຍຜ່ານການໃຫ້​ວັກ​ຊີນປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ. ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ຍ້ອນ​ວ່າມີການໃຫ້ວັກຊີນໃນໂຮງຮຽນ, ຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຫຼັກ​ຖານ​ວ່າ ມີການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງຂະ​ແໜງສຶກສາ ແລະ ຂະ​ແໜງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອສົ່ງເສີມສະຫວັດດີພາບຂອງເດັກຍິງ,”.

ດ​ຣ. ມາກ ຈາ​ກົບ Mark Jacobs, ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: "ວັກຊີນນີ້ ທັງມີຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນສູງ ແລະ ຈະປ່ຽນແປງເຮັດ​ໃຫ້ຊີວິດຂອງເດັກຍິງລາວໃຫ້ດີຂື້ນ, ຊ່ວຍຮັກ​ສາຊີ​ວິດ​ຂອງພວກເຂົາຈາກການເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ."

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ດຣ ຈັນທະວົງ ສະຫວັດຈິຣັງ
ໂຄງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສປປລາວ
ໂທລະສັບ: +856 209363 4348
ໂທລະສັບ: 856 21 312352
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບ ອົງການຢູນິເຊບ UNICEF

ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ ແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ຂາດໂອກາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແດນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບເດັກທຸກໆຄົນ, ທຸກໆບ່ອນເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF ແລະ ວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກ ຂອງອົງການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ທີ່: http: //www.unicef.org/laos
ຕິດຕາມ Facebook, Twitter, YouTube ແລະ www.unicef.org