ອົງການຢູນີເຊັບ ສະຫນອງວັດສະດຸ ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານລາວ ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດອັກເສບປອດ ສາຍພັນໃຫມ່ ຫລື ໂຄວິດ-19 (COVID-19)

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, 11 ມິນາ 2020

11 ມີນາ 2020
UNICEF hands over personal protective equipment (PPE) to the Ministry of Health to support the country’s response and preparedness for COVID-19
UNICEF Laos/2020/Saykoson
UNICEF hands over personal protective equipment (PPE) to the Ministry of Health to support the country’s response and preparedness for COVID-19

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, 11 ມິນາ 2020 – ອົງການຢູນີເຊັບ ໄດ້ສົ່ງມອບອຸປະກອນປ້ອງກັນ ສ່ວນບຸກຄົນ (PPE) ໃຫ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ ລັດຖະບານລາວ ໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອປ້ອງກັນ ພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃຫມ່ ໂຄວິດ - 19 (COVID-19).

ທ່ານ ດຣ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ, ຜູ້ຕາງຫນ້າ ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບ ວັດສະດຸ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ໃຫ້ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ໂດຍຜ່ານ ທ່ານ ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ, ຮອງລັດຖະນົນຕີ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ໃນມື້ວັນທີ່ 11 ມິນາ 2020. ວັດສະດຸ ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວລວມມີ ຫນ້າກາກປິດປາກເວລາຜ່າຕັດ, ຊຸດຄຸມປ້ອງກັນຕົວສຳລັບແພດ, ຫມວກ, ຖົງມື, ລວມທັງເຄື່ອງປ້ອງກັນໃບຫນ້າ ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ແພດ ປະຈໍາໂຮງຫມໍ ແຖວຫນ້າ ແຫ່ງຕ່າງໆທີ່ ກຳລັງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ວັດສະດຸ ອຸປະກອນ ເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ ອົງການຢູນີເຊັບ ຕໍ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການກະກຽມ ແລະ ສ້າງແຜນໃນການປ້ອງກັນ COVID-19, ໃນນັ້ນລວມມື ຂໍ້ມູນ ແລະ ເຄື່ອງມື ສຳລັບການໂຄສະນາສື່ສານ, ສະຫນັບສະຫນູນສື່ມວນຊົນ, ວຽກງານສຶກສາ ແລະ ວຽນງານປົກປ້ອງເດັກ. ໃນຕໍ່ຫນ້າ ຍັງຈະມີ ການມອບຮັບ ວັດສະດຸ ອຸປະກອນຈໍານວນຫນຶ່ງ ທີ່ກຳລັງ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຫາ ສັ່ງຊື້ ໂດຍອົງການຢູນີເຊັບ.

ທ່ານ ດຣ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ, ຜູ້ຕາງຫນ້າ ອົງການ ຢູນີເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: “ໃນອະນາຄົດ ຫາກເກີດມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19 ໃນສປປ ລາວ, ການປ້ອງກັນ ແພດ ແລະ ພະຍາບານ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ແຖວຫນ້າ ໃນການປ້ອງກັນ ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ປອງກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.” ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: “ຫາກພວກເຮົາທຸກຄົນ ລ້າງມື ດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າ ຢ່າງຖືກວິທີ, ແລະ ປິດປາກເວລາໄອ ຫລື ຈາມ, ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ເຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນ ພະຍາດ ຫລື ໄວລັດ ທຸກຊະນິດ ບໍ່ໃຫ້ກະຈາຍໄປຕິດຄົນອື່ນ.”

ອົງການຢູນີເຊັບ ໃນໄດ້ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ໃນການພັດທະນາ ແຜນງານໂຄສະນາສື່ສານ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ ໃນການປ້ອງກັນ COVID-19 ຊຶ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ ການປະຕິບັດງານ ດ້ານການໂຄສະນາ ຂອງລັດຖະບານ. ໃນນີ້ ລວມມີ ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍ ໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນ, ການສ້າງສື່ໂຄສະນາ ສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ສື່ປະສົມປະສານ (multimedia materials) ລວມທັງສ້າງສື່ທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແທດເຫມາະ ສຳລັບ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ອົງການຢູນີເຊັບ ຍັງສະຫນັບສະຫນູນ ການຈັດຊຸດອົບຮົມ ຄວາມຮູ້ ແລະ ການປ້ອງກັນ COVID-19 ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຈໍານວນ 540 ຄົນ ໃນ 18 ແຂວງ, ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນ ສູນກາງ,  ພາກເຫນືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໄຕ້.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

Kate Rose
UNICEF Lao PDR
ອີເມວ: krose@unicef.org

ກ່ຽວກັບ ອົງການຢູນິເຊບ UNICEF

ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ ແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ຂາດໂອກາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແດນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບເດັກທຸກໆຄົນ, ທຸກໆບ່ອນເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF ແລະ ວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກ ຂອງອົງການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ທີ່: http: //www.unicef.org/laos
ຕິດຕາມ Facebook, Twitter, YouTube ແລະ www.unicef.org