ອົງການຢູນີເຊັບໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການບໍລິການການປົກປ້ອງ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

11 ກັນຍາ 2020
Handover
UNICEF Laos/2020/SSiriphongphanh

ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ອົງການຢູນິເຊັບ (UNICEF) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ເປັນຕົ້ນ: ພາຫະນະ, ອຸປະກອນໄອທີ, ອຸປະກອນສຸຂະອະນາໄມທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນການຫລິ້ນຂອງເດັກເພື່ອການຮຽນຮູ້, ສ້າງຈິນຕະນາການ ແລະ ເພື່ອການຜ່ອນຄາຍ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ USD 48,545 (ສີ່ສິບເກົ້າພັນຫ້າຮ້ອຍສີ່ສິບຫ້າ ໂດລາສະຫະລັດ) ໃຫ້ກັບ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານການແກ້ໄຂທຸກຮູບແບບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຊ່ວງໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ.

ທຶນໃນການຈັດຊື້ອຸປະກອນແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານຢີ່ປຸ່ນ, ອົງການຄອຍກາ KOICA, ອົງການຢູນິເຊັບອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການພັດທະນາສາກົນອາເມລິກາ USAID; ໃນການມອບ-ຮັບ ຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ລົດຕູ້ 1 ຄັນ, ຄອມພິວເຕີ 12 ໜ່ວຍ, ເຄື່ອງພິມ 6 ອັນ, ໂປຣເຈັກເຕີ 3 ຊຸດ, ພັອກເກັດໄວຟາຍ 6 ອັນ, ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 06 ອັນ, ອຸປະກອນສຸຂະອະນາໄມທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນການຫລິ້ນຂອງເດັກເພື່ອການຮຽນຮູ້, ສ້າງຈິນຕະນາການ ແລະ ເພື່ອການຜ່ອນຄາຍ ເຊິ່ງຄາດວ່າ ເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງ ຫຼາຍກ່ວາ 1,000 ຄົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ. ອຸປະກອນທັງໝົດແມ່ນຈະໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງລວມມີ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ກົມພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ - ເດັກ ແລະ ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 2 ແຫ່ງ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ.

ສະຫະພັນແມ່ຍິງຈະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການອຸຍນີເຊບ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງທີ່ສຸດ ເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຕິດຕາມສະໜັບສະໜູນສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນ. ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໃນພິທີມອບ-ຮັບ ທີ່ຈັດຂຶ້້ນທີ່ສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຫຼາຍດ້ານຂອງເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ. ການຈໍາກັດບໍລິເວນ, ໂຮງຮຽນປິດການຮຽນ-ການສອນແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງສັງຄົມ ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຕຶງຄຽດເພີ່ມຂຶ້ນໃນຄອບຄົວ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນກໍລະນີຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກເຊັ່ນວ່າ: ການແຕ່ງງານເດັກ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກອອນລາຍ.

ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງ ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຫຼາຍກວ່າ 387 ກໍລະນີ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນ. ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ.

ທ່ານ ດຣ ເພຍ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເປັນສິ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ວິກິດທາງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ຈາກຜົນກະທົບຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກທີ່ມາຈາກຄອບຄົວ ທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າຍິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ. ການສູນເສຍວຽກເຮັດງານທໍາ, ຂາດການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການບໍລິການທາງສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ດ້ານຄວາມຮຸນແຮງ, ການຖືກລະເລີຍ, ການຂູດຮີດ, ການທາລຸນ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ”.

ທ່ານ ດຣ ເພຍ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ອົງການ ຢູນີເຊັບໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວຽກງານປົກປ້ອງໃຫ້ແກ່ນັກສັງຄົມສົງເຄາະເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສືບຕໍ່ວຽກງານການໃຫ້ບໍລິການແກ່ເດັກນ້ອຍໃນຊ່ວງໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19”.

ອົງການຢູນີເຊັບ ຍຸກຍູ້ປົກລະດົມໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍານົດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງສັງຄົມ ຕອບສະໜອງການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ໃຫ້ຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການບໍລິການ, ການສະໜັບສະໜູນເຕັກໂນໂລຢີ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ.  

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ UNICEF’s agenda for action on the coronavirus.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບ ອົງການຢູນິເຊບ UNICEF

ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ ແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ຂາດໂອກາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແດນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບເດັກທຸກໆຄົນ, ທຸກໆບ່ອນເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF ແລະ ວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກ ຂອງອົງການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ທີ່: http: //www.unicef.org/laos
ຕິດຕາມ Facebook, Twitter, YouTube ແລະ www.unicef.org