ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ປະກາດລິເລີ່ມ ຂະບວນການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງໜ້ອຍ ທົ່ວປະເທດ

ຂະບວນການໃຫ້ວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂຶ້ນໂດຍ ມີຈຸດປະສົງໃນການຊ່ວຍສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງໜ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ.

25 ເມສາ 2024
A nurse vaccinating a child at a district hospital in Vientiane. The child is being held by his mother.
UNICEF Lao PDR/2023/AKarki

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 25 ເມສາ 2024 – ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນມື້ນີ້ ໄດ້ປະກາດລິເລີ່ມ ຂະບວນການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງໜ້ອຍ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ການປ້ອງກັນແກ່ກຸ່ມເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ, ເຊິ່ງຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂຶ້ນໃນຊ້ວງຂອງ ສັບປະດາສັກຢາກັນພະຍາດສາກົນ (World Immunization Week) 2024 ແລະ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວັກຊີນ ໃນການຮັກສາຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍອີກເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຂະບວນການໃຫ້ວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ 20-31 ພຶດສະພາ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ ກາວີ (Gavi), ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ, ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ມີຈຸດປະສົງໃນການຊ່ວຍສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງໜ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ. ຂະບວນການໃຫ້ວັກຊີນນີ້ ແມ່ນມີູຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ເພາະໃນປະຈຸບັນນັ້ນ ໄດ້ມີການເພີ່ມຂື້ນຂອງກໍລະນີພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງໜ້ອຍ ໃນທົ່ວໂລກ ເນື່ອງຈາກມີອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດຕໍ່າລົງໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ.

ທ່ານ ດຣ. ສະໜອງ ທອງຊະນະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ກ່າວໃນງານ ກອງປະຊຸມທະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງໜ້ອຍ: “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທຸກທ່ານ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດສຳລັບເດັກ ຂອງ ສປປ ລາວ, ລວມເຖິງ ຂະບວນການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງໜ້ອຍ ນີ້. ການໃຫ້ວັກຊີນຮອບໃໝ່ນີ້ ຍັງເກີດຂຶ້ນໃນຊ້ວງ ສັບປະດາສັກຢາກັນພະຍາດສາກົນ 2024 ອີກເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ພວກເຮົາຄາດວ່າ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການປ້ອງກັນແກ່ເດັກທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ກວ່າເຄິ່ງລ້ານຄົນ ຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງໜ້ອຍ ແມ່ນສາມາດສັກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. ການແຈກ ຢາຍວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນນຳພາໂດຍ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວັກຊີນແມ່ນສາມາດສັກໄດ້ທີ່ ສຸກສາລາ ທຸກແຫ່ງທົ່ວປະເທດ.”

ທ່ານ ນາງ ນາເດຍ ລາສຣິ, ຜູ້ຈັດການອາວຸໂສລະດັບປະເທດ ແລະ ຜູ້ປະສານງານສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ ກາວີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ກ່າວວ່າ: "ການຄິດຄົ້ນວັກຊີນ ເປັນຜົນສໍາເລັດອັນໂດດເດັ່ນໜຶ່ງ ໃນປະວັດສາດໂລກ. ໃນຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຕື້ຄົນ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດພວກເຂົາ ກໍ່ຍ້ອນວັກຊີນນັ້ນເອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງໜ້ອຍ ໃນທົ່ວໂລກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າ ຍັງມີເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຕາມຂາດຫາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂະບວນການໃຫ້ວັກຊີນຄັ້ງນີ້ ຕ້ອງສາມາດເຂົ້າເຖິງເດັກທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະ ກໍ່ຄື ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນເທື່ອ. ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ລົງທຶນໃນວຽກງານນີ້ຕື່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ມີໃຜຖືກປະຖິ້ມໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ, ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຢຸ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.”

ທ່ານ ແດນ ເຮວເດິນ, ອຸປະທູດ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ, ກໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ການສັກວັກຊີນ ເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ ໃນການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຈາກພະຍາດຮ້າຍແຮ ງທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນຈາກ ໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງໜ້ອຍ, ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງໄດ້. ວັກຊີນກັນພະຍາດ ໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງໜ້ອຍ ທີ່ນຳໃຊ້ນັ້ນ ແມ່ນມີປະສິດຕິຜົນ ແລະ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ ໃນທົ່ວໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈື່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ເດັກນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນນີ້ ຕາມເກນອາຍຸແນະນຳ.”

ທ່ານ ນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກໍ່ໄດ້ຢືນຢັນຄືນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ ອົງການຢູນິເຊັບ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍລາວທຸກຄົນ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງວັກຊີນໃນປະເທດ: “ໃນເວລານີ້ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເພີ່ມຂື້ນ, ລວມເຖິງພະຍາດທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ ແມ່ນເກືອບສູນຫາຍໄປແລ້ວ, ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໂລກ ຜ່ານການຮ່ວມມື ແລະ ການນຳໃຊ້ຫຼັກການທາງດ້ານວິທະຍາສາດນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ພວກເຮົາຈົ່ງມາຮ່ວມກັນເຮັດວຽກ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຈະບໍ່ມີເດັກຜູ້ໃດຖືກປະຖິ້ມໄວ້ຂ້າງຫຼັງ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໄວ້ໃນມື້ນີ້ ຈະກຳນົດ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງລູກຫຼານພວກເຮົາໃນອະນາຄົດ."

ທ່ານ ດຣ. ທີໂມທີ້ ອ້າມສະຕຣ້ອງ, ວ່າການຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພະນັກງານ ແລະ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກ ໃນການຊຸກຍູ້ວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ດຣ. ທີໂມທີ້ ອ້າມສະຕຣ້ອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການເພີ່ມອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງໜ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ຖ້າພວກເຮົາຢາກປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເຊິ່ງຫຼາຍໆປະເທດກຳລັງປະເຊີນຢູ່. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 31 ພຶດສະພາ ນີ້ ຈະໄດ້ມີການລະດົມ ພະນັກງານ ແລະ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຢຸ່ໃນໃຈກາງເມືອງ ຈົນໄປເຖິງ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເພື່ອສະໜອງວັກຊີນທີ່ມີທັງຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍລາວທົ່ວປະເທດ. ພະນັກງານ ແລະ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກ ຜຸ້ທີ່ໃຫ້ວັກຊີນ ພ້ອມທີ່ຈະເດີນທາງຂ້າມນ້ຳຂ້າມພູຜາ ເພື່ອສະໜອງວັກຊີນທົ່ວປະເທດ ແລະ ອົງການພວກເຮົາກໍ່ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ອົງການສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ເຊັ່ນ ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ໃນຂະບວນການນີ້.”

ວັກຊີນກັນພະຍາດທັງໝົດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າປອດໄຟ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ ໃນການປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍຈາກການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງ ແລະ ການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ.  

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

Simon Nazer
Chief of Communication
UNICEF Lao PDR
ໂທລະສັບ: +856 2055519681
ອີເມວ: snazer@unicef.org
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook