ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ (UNICEF) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນສະຖານ ດູແລເດັກ ແລະ ສູນປົກປ້ອງ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ການສະໜອງອຸປະກອນ ແມ່ນຈັດຊື້ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ

26 ສີງຫາ 2020
Handover
UNICEF Laos/2020/SSanoubane

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 26 ສິງຫາ 2020 - ໃນມື້ນີ້ ອົງການຢູນິເຊັບ (UNICEF) ປະຈໍາລາວ ໄດ້ມອບອຸປະກອນຮັກສາ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນສໍາລັບກິດຈະກໍາ ຊຶ່ງລວມມີ ສະບູ, ນໍ້າຢາຊັກຜ້າ, ແຟັບຊັກເຄື່ອງ ແລະ ອຸປະ ກອນແຕ້ມຮູບ ໃຫ້ແກ່ເດັກກວ່າ 1,000 ຄົນ. ເຄື່ອງອຸປະກອນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນອາເມລິກາ (USAID) ແລະ ລັດຖະບານຍີ້ປຸ່ນ.

ທ່ານ ປອ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກພວກ ເຮົາຢາກປອດຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຄວາມສະອາດຕົນເອງ ແລະ ສິ່ງອ້ອມຂ້າງ. ຊຶ່ງບັນດາເຄື່ອງຮັກສາ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນສໍາລັບກິດຈະກໍາ ທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໃນມື້ນີ້, ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຈະສາມາດປະຕິບັດຕາມຫຼັກສຸຂະອະນາໄມທີ່ເໝາະສົມ. ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົາຫລຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນ ທີ່ຈະ ຕິດພະຍາດ”

ເຄື່ອງຮັກສາສຸຂະອະນາໄມຈະຖືກແຈກຢາຍໄປໃຫ້ແກ່ສະຖານດູແລເດັກທັງເຈັດແຫ່ງ ທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນທັງໝົດ 6 ແຂວງ ແລະ 2 ສູນ ຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ເດັກຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການໃຊ້ ຄວາມຮູນແຮງ ແລະ ເດັກຂ້າງຖະໜົນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງຮັກສາສຸຂະອະນາໄມ  ຍັງຈະຖືກສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈໍາລາວ ກ່າວວ່າ ​“ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນ ກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ກໍ່ຄື ເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການດູແລຈາກຄອບຄົວ. ນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາໄດ້ໄປເຖິງບັນດາເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດເຫຼົ່ານີ້. ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງດ້ານ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການບໍລິການດ້ານຈິດຕະສາດສັງຄົມ ຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງໃຫ້ແກ່ຊີວິດເຂົາເຈົ້າ”.

ເຂົ້າໃຈວ່າເດັກທີ່ອາໃສຢູ່ໃນສະຖານດູແລເດັກຍັງຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມ, ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການລະບາດຂອງພະຍາດ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ອົງການພັດທະນາສາກົນອາເມລິກາ (USAID) ໄດ້ເຮັດການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານອຸປະທານ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ຢູ່ ສະຖານດູແລເດັກ ແລະ ສູນປົກປ້ອງ ເພື່ອຈັດບູລິມະສິດໃນການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ທ່ານ ປອ ປີເຕີ ເຮມ໋ອນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາລາວ ກໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພຸມໃຈ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມມື ແລະ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າການມີສູຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນລາວ ພາຍໃຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ19. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ຄວາມສຳເລັດໃນການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ” .

ທ່ານ ເຄໂຊ ທາເກວາກະ, ເອກອັກຄະຣາຊະທູດຍີ່ ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ “ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍເນັ້ນຢໍ້າການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອີກຄັ້ງ. ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ ແລະ ວິທີທາງດຽວທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຄືການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ. ພວກ ເຮົາບໍ່ສາມາດຈະປະລະຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ ໂດຍສະເພາະບັນດາເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ທັງຫຼາຍ”.

ອົງການຢູນິເຊັບ ຍົກສູງສິດທິຂອງເດັກທຸກຄົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການປ້ອງກັນການແຍກຈາກ ຄອບຄົວໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ໃນທຸກໆໂອກາດ, ພັດທະນາຄູ່ມືແນະນໍາການດູແລທາງເລືອກລະດັບຊາດ ທີ່ຈະສົ່ງເສີມການດູແລ ຂອງ ຄອບຄົວສໍາລັບເດັກ.

ອົງການຢູນິເຊັບ ຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປະລະຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການ ສະໜອງການບໍລິການເພື່ອປົກປ້ອງເດັກ ທີ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອໃນລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍຫຼັງ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ອົງການຢູນິເຊັບ ຍັງເຮັດວຽກປະສານສົມທົບກັບພາກລັດ ໃນການຊອກຫາການດູແລທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ເດັກ ທີ່ຂາດຄອບຄົວ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານຈິດຕະສາດສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ບັນດາເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ທັງຫຼາຍ.


ກ່ຽວກັບລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ

ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນ(USAID) ແລະ ສູນຄວບຄູມພະຍາດແຫ່ງລັດຖະບານອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຢຸດຢັ້ງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ເປັນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 7.5ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ເຊິ່ງຈຳນວນດັ່ງກ່າວແມ່ນລວມທັງການສະໜອງອຸປະກອນໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ, ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນທົ່ວ ສປປ ລາວ. ມາເຖິງປະຈຸບັນ, ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 348ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ20ປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ.

ກ່ຽວກັບລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ວັດຖຸທາງການແພດ ໂດຍຜ່ານອົງການສາກົນ ມູນຄ່າປະມານ 4ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນການແພດ ມູນຄ່າ 13.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຄວບຄຸມການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19. ໃນປີນີ້ແມ່ນຄົບຮອບ 65ປີ ສາຍພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງຍີ່ປຸ່ນ-ລາວ ແລະ ຄົບຮອບ 5ປີ ຂອງການເປັນຫຸ້ນສ່ວນທາງຍຸດທະສາດວິພາຄີ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ມາເຣຍ ເຟີນານເດສ
ຫົວໜ້າພະແນກໂຄສະນາ, ສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມື
ອົງການຢູນິເຊັບ
ໂທລະສັບ: +856 21 487500 ext. 7508
ໂທລະສັບ: +856 20 55519681
ອີເມວ: mfernandez@unicef.org

ກ່ຽວກັບ ອົງການຢູນິເຊບ UNICEF

ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ ແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ຂາດໂອກາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແດນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບເດັກທຸກໆຄົນ, ທຸກໆບ່ອນເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF ແລະ ວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກ ຂອງອົງການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ທີ່: http: //www.unicef.org/laos
ຕິດຕາມ Facebook, Twitter, YouTube ແລະ www.unicef.org