ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຕ້ານທານ ແລະ ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແຂວງອັດຕະປື

13 ພະຈິກ 2020
Children in school
UNICEF Laos/2020/SSanoubane

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2020 - ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພະນະທ່ານ ເຄໂຊ ທາເກວາກະ, ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ, ປອ. ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິດໂຕ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື, ເພື່ອຕິດຕາມວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຢູນິເຊັບ ໃນການຟື້ນຟູພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕ້ານທານ ແລະ ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື, ທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊຊົມພູ ໄດ້ຮ່ວມເປັນປະທານໃນພິທີມອບ-ຮັບອຸປະກອນການສຶກສາ, ອຸປະກອນກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ນໍ້າສະອາດ ເຊິ່ງປະກອບມີເຄື່ອງເຟີນີເຈີຂອງໂຮງຮຽນ, ເຄື່ອງໃຊ້ສຳລັບການຮຽນສ່ວນບຸກຄົນ, ສະຖານທີ່ລ້າງມື, ເຄື່ອງກອງນຳ້ດື່ມ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າແຍກຫ້ອງຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທ່າອຸ່ນ ເມືອງສະໜາມໄຊ ເຊິ່ງພິທີມອບຮັບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນພາກສ່ວນ  ໜຶ່ງຂອງການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້.

ໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຂວງອັດຕະປື ໃນປີ 2018 ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຂະແໜງການສຶກສາພາຍໃນແຂວງ. ໂຮງຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ລາຍງານລະບຸວ່າໄດ້ມີການສູນເສຍປື້ມຮຽນ, ເຄື່ອງເຟີນີເຈີຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ນັກຮຽນເກືອບ 4,500 ຄົນ. ນອກນັ້ນ, ການບໍລິການນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນທົ່ວແຂວງ ກໍໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍເຊັ່ນດຽວກັນ, ອຸປະກອນເພື່ອສະໜອງນໍ້າສະອາດພາຍໃນຊຸມຊົນ ກໍຖືກນຳ້ຖ້ວມສົ່ງຜົນໃຫ້ນໍ້າຖືກປົນເປື້ອນ.

ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອ ລວມມູນຄ່າ 4.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແກ່ອົງການຢູນິເຊັບເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ໂຄງການ (2.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການ) ນັບແຕ່ປີ 2019 ເຖິງປີ 2023, ໂດຍສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພນຳ້ຖ້ວມຕໍ່ຂະ     ແໜງການສຶກສາ, ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (WASH) ໃນ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ເມືອງຄູນ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ພະນະທ່ານ ທາເກວາກະ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: "ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການຢູນິເຊັບ ມີບົດບາດອັນສຳຄັນໃນການຟື້ນຟູຂະແໜງການສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຟື້ນຟູການເຂົ້າການບໍລິການນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃຫ້ດີຂື້ນ ສຳລັບຊຸມຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ". ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ "ຍ້ອນວ່າ ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນໄວໜຸ່ມ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການສະໜັບສະໜູນໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ."

ທ່ານ ປອ. ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊັບກ່າວວ່າ: "ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຂອງອົງການຢູນິເຊັບ, ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຊີວິດຂອງເດັກທຸກໆຄົນໃນ ສປປ ລາວ ດີຂຶ້ນຫຼາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາໃຫ້ກ້າວຂ້າມສິ່ງທ້າທາຍຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພນໍ້າຖ້ວມ".

ເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ມອບໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຖົມທ່າອຸ່ນ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂອບເຂດວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນຂະແໜງການສຶກສາທີ່ແນໃສ່ໂຮງຮຽນກຽມປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມຈໍານວນ 295 ແຫ່ງ ໃນ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍ (26 ໂຮງຮຽນກຽມປະຖົມ ແລະ 47 ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ). ຄາດວ່າປະມານ 18.800 ຄົນຂອງຈໍານວນເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຕໍ່ປີຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ຊຽງຂວາງ ລວມທັງເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຂະແໜງການສຶກສາຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້.

ຄຽງຄູ່ກັບການສະໜອງ ອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບ, ການຊຸກຍູ້ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ຍັງປະກອບມີການສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາແຜນການຕິດຕໍ່ສຸກເສີນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ສຳລັບການປັບປຸງການປະຕິບັດການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ທັງຄູອາຈານ ແລະ ໜ່ວຍງານການສຶກສາ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຂະແໜງການສຶກສາ, ຮັບປະກັນວ່າໜ່ວຍງານການສຶກສາຈະຮູ້ວິທີການຮັບມືກັບເຫດການຊຸກເສີນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການຢູນິເຊັບ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ໂຮງຮຽນປະຖົມທ່າອຸ່ນ ດ້ວຍການສະໜອງນໍ້າສະອາດ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໂດຍຜ່ານຖັງນໍ້າ, ເຄື່ອງສູບນໍ້າ ແລະ ເຄື່ອງມາດຕາວັດແທກນຳ້ ພ້ອມດ້ວຍສະຖານທີ່ລ້າງມື, ຫ້ອງນຳ້ໂຮງຮຽນທີ່ແຍກຫ້ອງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສະໜອງນຳ້ດື່ມທີ່ສະອາດ ສຳລັບຫ້ອງຮຽນເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງວຽກງານການສະໜັບສະໜູນນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. ເດັກນ້ອຍປະມານ 7,500 ຄົນ, ໃນຈໍານວນດັ່ງກ່າວ ມີເດັກຍິງໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ 40 ຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນຈໍານວນ 20.000 ຄົນ (ລວມທັງຍິງ 5,000 ຄົນ) ຈາກ 40 ຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອະນາໄມທີ່ເໝາະສົມ.

ວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ ຄຽງຄູ່ກັບການຊ່ວຍເຫລືອຂະແໜງການທີ່ສຳ ຄັນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຢູນິເຊັບ, ລວມທັງສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນສູງສຸດໃນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍລວມ.


ກ່ຽວກັບລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ:

ປີນີ້ແມ່ນ ຄົບຮອບ 65 ປີ ຂອງສາຍພົວພັນການທູດລະຫວ່າງ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເເລະ ສປປ ລາວ ແລະ ຄົບຮອບ 5 ປີ ຂອງການຮ່ວມມືທາງດ້ານຍຸດທະສາດລະຫ່ວາງ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເເລະ ສປປ ລາວ. ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມມືອັນໃກ້ຊິດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມທີ່ຢືນຍົງ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ມາເຣຍ ເຟີນານເດສ
ຫົວໜ້າພະແນກໂຄສະນາ, ສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມື
ອົງການຢູນິເຊັບ
ໂທລະສັບ: +856 21 487500 ext. 7508
ໂທລະສັບ: +856 20 55519681
ອີເມວ: mfernandez@unicef.org
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook