ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກລາວ

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ (ຄປດ) ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ແລະ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

04 ພຶດສະພາ 2023

ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ປີ​ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ປົກ​ປ້ອງ ​ແລະ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ (ຄປດ) ​ໄດ້​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ແລະ ປຶກສາ​ຫາລື ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິຂອງ​ເດັກ​ໃນ ສປປ ລາວ ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ.

ທ່າລາດ, 27 ເມສາ 2023 - ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພະນະທ່ານ ລີ ປາວ ຢ່າງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທັງເປັນ ປະທານຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ພ້ອມທັງ ທ່ານ ດຣ ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງ ການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ຄປດ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປົກປ້ອງສະຫວັດດີພາບ ແລະ ສິດທິຂອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ, ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະສານງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອປົກປ້ອງເດັກຈາກການຖືກລ່ວງລະເມີດ, ການຂູດຮີດ ແລະ ອັນຕະລາຍໃນຮູບແບບອື່ນໆ.

ອີງຕາມການສໍາຫຼວດ ແຫ່ງຊາດ ປີ 2017, ເກືອບ 70 ເປີເຊັນ ຂອງເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 114 ປີ ໃນ ສປປ ລາວ ປະສົບກັບ ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນບາງຮູບແບບ ພາຍໃນເດືອນກ່ອນການເຂົ້າຮ່ວມການສໍາຫຼວດ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ໃຫ້ມີລະບົບການປົກປ້ອງເດັກ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃນປະເທດ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການ ນໍາສະເໜີ ແລະ ສົນທະນາເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນປີ 2022 ແລະ ແຜນປີ 2023 ພ້ອມທັງ ເຜີຍແຜ່ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ 2022-2026. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 100 ທ່ານ ລວມມີ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງຈາກທົ່ວປະເທດ, ສະມາຊິກ ຄປດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຕາງໜ້າຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.

"ໃນປີ 2022, ພວກເຮົາສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ, ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດ ດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາຍັງສັງເກດເຫັນສິ່ງທ້າທາຍ ຈໍານວນໜຶ່ງ. ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ຈຶ່ງຈະຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ." ກ່າວໂດຍ ພະນະທ່ານ ລີ ປາວ ຢ່າງ.

ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບ ການສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບປະເທດຊາດ, ທັງເປັນການສືບຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. ສປປ ລາວ ບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວອັນພົ້ນເດັ່ນໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງເດັກລາວ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍຍັງມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວມີອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ.

ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມານີ້, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນໃນການປົກປ້ອງເດັກ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທໍາອິດໃນພາກພື້ນທີ່ໄດ້ດຳເນີນຂະບວນການລະອຽດຮອບດ້ານໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະ. ຂະບວນການນີ້ລວມມີ ການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2019, ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ຮັບຮອງໃນປີ 2020, ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ 2022-2026, ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະໃນ ສປປ ລາວ.

"ການເປີດໂຕແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກສະບັບທໍາອິດ ເປັນຕົວຢ່າງການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ອົງການຢູນິເຊັບ ຄົບຮອບ 50 ປີໃນປີນີ, ພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາໝັນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໃນທົ່ວປະເທດມີອະນາຄົດທີ່ປອດໄພກວ່າ.້" ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ດຣ ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ.

ໃນກອງປະຊຸມວິຊາການ ທີ່ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 26 ເມສາ, ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການຈາກຂະແໜງການ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ນໍາສະເໜີແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕາມແບບແຜນແນວທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພຶ່ອແນໃສ່ການສ້າງຜົນສະທ້ອນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍ. 

ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ. ເກົາຫຼີ (KOICA) ແລະ ລັດຖະບານປະເທດອົດສະຕາລີ ໂດຍຜ່ານ ແຜນງານການຮ່ວມມືຂອງ NGO ປະເທດອົດສະຕາລີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລົດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸຜົນສໍາເລັດສໍາຄັນທີ່ໄດ້ກ່າວມາ.

--- ຈົບບົດຂ່າວ ---

ກ່ຽວກັບອົງການ ຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການເພື່ອເດັກ ເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບໃນ Twitter and Facebook.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ທ່ານ ວົງຄໍາ ພັນທະນຸວົງ ຫົວໜ້າກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ໂທລະສັບ: +856 2054411929
ອີເມວ: vongkham25@yahoo.com

ທ່ານ ໄຊມ້ອນ ນາເຊີ, ຫົວໜ້າພະແນກສື່ສານ, ອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +856 2055519681
ອີເມວ: snazer@unicef.org

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ທ່ານ ວົງຄໍາ ພັນທະນຸວົງ
ຫົວໜ້າກົມສັງຄົມສົງເຄາະໝ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ໂທລະສັບ: 856 2054411929
ອີເມວ: vongkham25@yahoo.com
Simon Nazer
UNICEF Lao PDR
ອີເມວ: snazer@unicef.org

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook