ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນນະຄອນສຸຂານາໄມ

ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ປະກາດເປັນນະຄອນຫຼວງສຸຂານາໄມ ເປັນນະຄອນຫຼວງທຳອິດ ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ທີ່ຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ.

14 ກໍລະກົດ 2022
ODF
UNICEF Laos/2022/SSanoubane

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2022 - ສປປ ລາວ ໄດ້ບຸກທະລຸຢ່າງແຂງແຮງ ຜັກດັນວຽກສຸຂານາໄມໃຫ້ຄືບ ໜ້າ  ດ້ວຍການປະກາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນນະຄອນຫຼວງສຸຂານາໄມ ເຊີ່ງເປັນນະຄອນຫຼວງທຳອິດ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນທີ່ໄດ້ຮັບການປະກາດເປັນນະຄອນຫຼວງສຸຂານາໄມ ແລະ ເປັນແຂວງທີ່ 2 ທັດຈາກແຂວງບໍລິຄໍາໄຊທີ່ສາມາດບັນລຸຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນນີ້ ຫຼັງຈາກແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍໃນປີ 2020.

ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍມີ ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ເຈົ້່າຄອງນະຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກາດນະຄອນຫຼວງເປັນນະຄອນສຸຂານາໄມ. ມີຜູ້ເຂົ້່່າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 170 ຄົນ ຊຶ່ງລວມມີ ທ່ານ ປອ ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານ ດຣ. ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ, ຫົວໜ້າອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບຕົວແທນຈາກແຂວງ, ກະຊວງ, ຫ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.

“ມື້ນີ້ແມ່ນມື້ສໍາຄັນສໍາລັບທຸກຄົນ ພວກເຮົາກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍ ເປັນປະເທດທີ່ຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ໂດຍໃນປະຈຸບັນນີ້ ມີຫຼາຍຫວ່າ 5,000 ບ້ານ, 37 ເມືອງ ແລະ 2 ແຂວງທີ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ແລ້ວ” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ປອ ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. “ຊົມເຊີຍຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ຍາດໄຊຊະນະອັນເປັນປະຫວັດສາດນີ້ມາໄດ້”.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນໜື່ງໃນແຂວງທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍຢູ່ໃນປະເທດ. ນາມສະຍົດໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບນີ້ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 800,000 ຄົນ ໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດຍ້ອນການປັບປຸງດ້ານສຸຂານາໄມໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

"ຕາມແຜນພວກເຮົາຕັ້ງເປົ້າຈະໃຫ້ສໍາເລັດວຽກສຸຂານາໄມໃນປີ 2023 ແຕ່ທາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະກາດນະຄອນຫຼວງໄດ້ກ່ອນ.  ດຽວນີ້ທຸກຄົນບໍພຽງແຕ່ມີວິດຖ່າຍ ແຕ່ນໍາໃຊ້ວິດຖ່າຍ” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. “ພວກເຮົາບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ກໍແມ່ນຍ້ອນການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ”.

ການຂາດສຸຂາພິບານແມ່ນຈະສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຕັ້ຍຍ້ອນຂາດສານອາຫານຊໍ້າເຮື້ອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້. ການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍແມ່ນບາດກ້າວທໍາອິດເພື່ອບັນລຸສຸຂານາໄມ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ.

“ທຸກປີມີເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 700 ຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດຖອກທ້ອງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ມີເດັກ 1 ໃນ 3 ຄົນ ເປັນພະຍາດຂາດສານອານແບບຊໍາເຮື້ອ. ຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ປະກອບແມ່ນຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃນການສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ. ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ໂດຍການນໍາໃຊ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂາພິບານຂັ້ນພຶ້ນຖານ, ການລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ດື່ມນໍ້າທີ່ສະອາດປອດໄພ” ກ່າວ ໂດຍ ດຣ. ເພຍ ຣີເບລໂລ ບຣີໂຕ. “ຢູນີເຊັບມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອບັນລຸເປົ້າສຸຂາພິບານທີ່ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ”.

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການວຽກສຸຂານາໄມໃນປີ 2008 ແລະ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມສູ້ຊົນຢ່າງບໍ່ຮຸ້ອິດເມື່ອຍມາຫຼາຍປີ ທາງຊຸມຊົນໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ມີຂະບວນການອັນຂັນແຂງ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນທົ່ວປະເທດ. ອີງໃສ່ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງກ່າວນີ້, ລັດຖະບານກຽມສ້າງແຜນການແຫ່ງຊາດເພື່ອຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2025.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook