ຂີດໝາຍສຳຄັນອັນໃໝ່ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸດ້ານສຸຂະອະນາໄມ

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປັນແຂວງທຳອິດທີ່ປະກາດຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ

31 ກໍລະກົດ 2020
ODF
UNICEF Laos/2020/AKarki

ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, 31 ກໍລະກົດ 2020 : ສປປ ລາວ ໄດ້ບຸກທະລຸໃນການຂັບເຄື່ອນວຽກງານສຸຂະອະນາໄມ ເຮັດໃຫ້ແຂວງບໍລິຄຳໄຊກາຍເປັນແຂວງທຳອິດທີ່ສາມາດປະກາດຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ຫຼັງຈາກມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດຮູ້ເມື່ອຍຂອງຊຸມຊົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຫຼາຍປີ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກລັດ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ແຂວງ   ບໍລິຄຳໄຊໄດ້ນຳໜ້າແຂວງອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ບັນລຸເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃນການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍໃນປີ 2025.

ການປະກາດແຂວງຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ເປັນເຫດການສໍາຄັນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຈົ້າແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງກນຢູນີເຊັບປະຈຳລາວ, ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກຈາກ 5 ແຂວງອ້ອມຂ້າງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ເຈົ້າເມືອງຈາກ 7 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ເຂົ້້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຊົມເຊີຍການນໍາແຂວງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ທີ່ໄດ້ສູ້ຊົນພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈົນໄດ້ຮັບ ຜົນສໍາເລັດເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍທົ່ວປະເທດໃນປີ 2025” ກ່າວໂດຍ ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. “ນອກນັ້ນກໍຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດກ້າວໄປອີກກ້າວໜຶ່ງ ພ້ອມທັງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີສໍາລັບແຂວງອື່ນໆ”.

ການຂາດສຸຂະອະນາໄມ ແມ່ນອຸປະສັກໃຫຍ່ຫຼວງອັນນຶ່ງສຳລັບການພັດທະນາປະເທດຊາດ ເພາະມັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາຂອງປະຊາຊົນ. ການຖ່າຍຊະຊາຍແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການເກີດພະຍາດທີ່ພົວພັນກັບນ້ຳ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ອະຫິວາ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການຂາດສານອາຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກເຕ້ຍ.  ອີງໃສ່ຜົນການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມຄັ້ງທີ່ II ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະມານ 1,500,000 ຄົນ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ຍັງຖ່າຍຊະຊາຍ.

ການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍແມ່ນບາດກ້າວນຶ່ງເພື່ອນໍາໄປສູ່ການມີສຸຂະອະນາໄມຮອບດ້ານ, ອົງການຢູນີເຊັບມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງພາລະກິດນີ້ ໂດຍມີຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນ. ບີອາເຕ ດັດສະເຕລ, ຮັກສາການຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊັບ.  ທ່ານໄດ້ເນັ້ນຕື່ມວ່າ ການປັບປຸງດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນຈຳເປັນ ສຳລັບການເຕີບໂຕທີ່ດີ ແລະ ພັດທະນາການຂອງເດັກ.

 ການກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຈະຮັບປະກັນດ້ານສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ, ລັດຖານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ວີທີການ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາເພື່ອການປຸກລະດົມຊຸມຊົນ. ນັບແຕ່ປີ 2015, ສູນນ້ຳສະອາດ ແລະ ອະນາໄມສີ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍີງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຮ່ວມກັບອົງການຢູນີເຊັບໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສ້າງແຜນຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍທົ່ວເມືອງ. ແຜນການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຈາກຫຼາຍຂະແໜງຂອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍໃນແຂວງບໍລີຄຳໄຊ ມີປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ  300,000 ຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຈະສືບຕໍ່ການປຸກລະດົມຊຸມຊົນ ເພື່ອຮັກສາໝາກຜົນຂອງການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນບັນດາແຂວງອື່ນໆກໍ່ຈະໄດ້ເລັ່ງລັດການຂັບເຄື່ອນວຽກງານເພື່ອບັນລຸ ສະຖານະພາບນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບ ອົງການຢູນິເຊບ UNICEF

ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ ແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ຂາດໂອກາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແດນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບເດັກທຸກໆຄົນ, ທຸກໆບ່ອນເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF ແລະ ວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກ ຂອງອົງການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ທີ່: http: //www.unicef.org/laos
ຕິດຕາມ Facebook, Twitter, YouTube ແລະ www.unicef.org