ການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມຂໍ່ານັບ ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ສະຫວັນທະເຂດ

ອົງການຢູນີເຊັບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ວຽກງານດ້ານການ ພັດທະນາເດັກນ້ອຍ ເເລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອເປັນການລົງທືນໃນການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ

08 ກັນຍາ 2020
Courtesy visit to the Governor of Savannakhet Province
UNICEF Laos/2020/Tabongphet
Dr. Pia Rebello Britto, UNICEF Representative to Lao PDR presented her credentials and met with H.E. Mr. Santiphap Phomvihane, the Province Governor, and Dr. Kikeo Chanthaboury, Vice Minister, Ministry of Planning and Investment in Savannakhet province.

ອົງການຢູນີເຊັບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ວຽກງານດ້ານການ ພັດທະນາເດັກນ້ອຍ ເເລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອເປັນການລົງທືນໃນການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2020 ທີ່ ເເຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ, ເຈົ້າແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ດຣ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ, ຮອງລັດທະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມຂໍ່ານັບຈາກ ທ່ານ ດຣ. ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ (Dr Pia Rebello Britto), ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການ ຢູນີເຊັບ (UNICEF) ຄົນໃໝ່ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເເລະ ທ່ານ ດຣ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ ໄດ້ ປຶກສາຫາລື ກັບ ທ່ານ ດຣ. ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ ກ່ຽວກັບ ຜົນສຳເລັດອັນສໍາຄັນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນການພັດທະນາສັງຄົມ, ພ້ອມທັງ ກົນໄກໃນການປະສານງານ ສຳລັບ ການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ ດ້ານຊັບພະຍາກອນ.

ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າ ຖືເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມຂໍ່ານັບຈາກ ທ່ານ ດຣ. ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ ຢູ່ທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເຊິງເປັນພາລະກິດລົງຢ້ຽມຢາມສະໜາມທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງ ດຣ. ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ ໃນຖານະເປັນ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການ ຢູນີເຊັບ ຄົນໃໝ່ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນເເຂວງທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ເເລະ ເຖິງແມ່ນວ່າທາງເເຂວງ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນ ວຽກງານ ການປັບປຸງ ດ້ານການພັດທະນາ ເເລະ ສຸຂະພາບຂອງເດັກ ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ເເຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຍັ່ງຕອ້ງໄດ້ສືບຕໍ່ການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານດ້ານນີ້ເພີ່ມເຕີມ ເພາະວ່າ ສອງສ່ວນສາມຂອງເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ຍັງປະສົບກັບຄວາມຂາດແຄນໃນດ້ານສະຫວັດດີພາບ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງວ່າ ທາງອົງການຢູນີເຊັບ ເເລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ເເກ່ເດັກນ້ອຍລາວ.”

ທ່ານ ດຣ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ອົງການ ຢູນີເຊັບ ໄດ້ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ຕໍ່ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຜ່ານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ໃນການພັດທະນາແຜນການທີ່ເປັນມິດກັບເດັກ, ການວາງແຜນງົບປະມານ ເເລະ ການປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ໃນລະດັບຂັ້ນແຂວງ. ວຽກງານເຫຼົ່ານີ້ ເເມ່ນໄດ້ຖືກລິເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ເເລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຫວັງວ່າ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ໄປ ໃນປີ 2020 ເເລະ ປະສົບການຈາກການຈັດຕັ້ງປັດຕິບັດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ຈະໄດ້ຖືກນຳມາປັບໃຊ້ເພື່ອຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປັດຕິບັດວຽກງານຂອງພວກເຮົາໃນຂ້າງໜ້າ."

ທ່ານ ດຣ. ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ ຕໍ່ ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໃນການຈັດຕັ້ງປດຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 (NSEDP) ເເລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງທ່ານໃນການສ້າງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ ຄັ້ງທີ 9 (PSEDP). ນອກຈາກນີ້ເເລ້ວ ທ່ານ ດຣ. ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ເຖິງຜົນສຳເລັດຕ່າງໆຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນການຈັດຕັ້ງປັດຕິບັດວຽກງານດ້ານການສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ, ນ້ຳ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (WASH), ການສຶກສາ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ, ເຊິ່ງລວມເເລ້ວເເມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໃນວຽກງານ ການສົ່ງເສີມການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ໃຫ້ເເກ່ເດັກນ້ອຍ ໃນໄລຍະເວລາ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານ ດຣ. ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ ກໍ່ຍັງໄດ້ເນັ້ນເຖິງ ຄວາມຈຳເປັນຂອງ ການຮ່ວມມື ຈາກຫຼາຍໆພາກສ່ວນ ເພື່ອເເກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກ.

ທ່ານ ດຣ. ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: “ການຊີ້ນຳ ເເລະ ສະໜັບສະໜຸນ ຈາກ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ເເມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງສູງ ໃນການສ້າງອະນາຄົດທີ່ດີໃຫ້ເເກ່ເດັກນ້ອຍ, ໂດຍເລີ່ມຕັ້ງເເຕ່ໄວເດັກ ຈົນເຖິງ ໄວຫນຸ່ມ. ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ການພັດທະນາທັກສະ, ໂອກາດການຈ້າງງານ, ການເຂົ້າເຖິງ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການຂູດຮີດ ຈະເປັນ ບັນຫາຫຼັກທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສູງ ສຳລັບ ໄວຫນຸ່ມ.”

ນອກຈາກນີ້ເເລ້ວ, ການສຶກສາຍັງເປັນອີກໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ສຳຄັນ ໃນການປຶກສາຫາລືໃນຄັ້ງນີ້ອີກດ້ວຍ. ທ່ານ ດຣ. ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ: “ການເພີ່ມງົບປະມານ ສຳລັບການສຶກສາຈະຊ່ວຍປັບປຸງ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ເເກ່ເດັກ, ປັບປຸງສະຫວັດດີພາບຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຜົນກະທົບຈາກການເເຜ່ລະະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ເສດທະກິດນັ້ນ ກໍເປັນອີກປັດໃຈໜຶ່ງ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການປົກປ້ອງງົບປະມານສໍາລັບການສຶກສາ.”

ຫຼັງສິ້ນສຸດການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມຂໍ່ານັບ ເເລະ ປຶກສາຫາລື ກັບ ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ, ເຈົ້າແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ທ່ານ ດຣ. ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກອົງການ ຢູນິເຊັບ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ກຸ່ມສື່ມວນຊົນຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໄດ້ພົບປະກັບ ນັກຂ່າວໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກວິທະຍຸແຫ່ງຊາດລາວ. ທ່ານ ດຣ. ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ ໄດ້ຖືກ ສຳພາດກ່ຽວກັບ ການໂຄສະນາການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນຢ່າງປອດໄພ ເເລະ ຜົນກະທົບຂອງ ການເເຜ່ລະະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ເດັກນ້ອຍ.

ການຢ້ຽມຢາມ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ ເເລະ ຄະນະ ຈະຖືກສືບຕໍ່ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ ດ້ວຍການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ຢູ່ເມືອງ ເຊໂປນ ເພື່ອສັງເກດການ ວຽກງານ ການສະໜັບສະໜູນ ເເລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງອົງການ ຢູນິເຊັບ ພາຍໃນແຂວງ, ແລະ ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ ຈະມີການເຜີຍແຜ່ ຜົນການສຳຫຼວດ SMART ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນແຂວງ ອີກເພີ່ມເຕີມ.

 

ທ່ານ ດຣ. ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ ໄດ້ຖືກ ສຳພາດ
ທ່ານ ດຣ. ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ ໄດ້ຖືກ ສຳພາດກ່ຽວກັບ ການໂຄສະນາການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນຢ່າງປອດໄພ ເເລະ ຜົນກະທົບຂອງ ການເເຜ່ລະະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ເດັກນ້ອຍ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບ ອົງການຢູນິເຊບ UNICEF

ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ ແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ຂາດໂອກາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແດນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບເດັກທຸກໆຄົນ, ທຸກໆບ່ອນເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF ແລະ ວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກ ຂອງອົງການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ທີ່: http: //www.unicef.org/laos
ຕິດຕາມ Facebook, Twitter, YouTube ແລະ www.unicef.org