ການຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ ເຖິງປະເທດລາວ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ ສຳລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເນື່ອງໂອກາດວັນເດັກໂລກ

ຕຶກອາຄານທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຈະກາຍເປັນສີຟ້າ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສຳຄັນນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຕົວແທນໄວໜຸ່ມ ໄດ້ກ່າວອອກສຽງ ແລະ ຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ ເຖິງປະເທດພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງພະຍາດ ສຳລັບເດັກທຸກໆຄົນ

23 ພະຈິກ 2020
A child in class
UNICEF Laos/2019/Bart

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20 ພະຈິກ 2020 - ໃນຂະນະທີ່ໂລກພ້ອມກັນເປັນໜຶ່ງ ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກໂລກວັນທີ 20 ພະຈິກ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອົງການຢູນິເຊັບ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ເດັກທຸກໆຄົນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກ; ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບສະພາບການທີ່ເດັກຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສິດທິພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຂະຫຍາຍກະບອກສຽງຂອງເດັກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ບອກກ່າວເຖິງອະນາຄົດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ.

ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້, ພວກເຮົາມີໂອກາດສະເພາະໃນການຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ ເຖິງຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030. ໃນໄລຍະຂອງການປິດເມືອງ, ເດັກຫຼາຍຄົນ ບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ການຮໍ່າຮຽນ, ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສັກຢາກັນພະຍາດ, ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງໂລກພະຍາດ. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງການຢັ້ງຢືນອີກເທື່ອໜື່ງ ເຖິງຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນ. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, ພວກເຮົາຈະກ້າວເຂົ້າໄປອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ,” ກ່າວໂດຍ ພະນະທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສິຣິພົງພັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກໃນທົ່ວໂລກ. ໃນໄລຍະຂອງການປິດເມືອງຢູ່ສປປລາວ, ເດັກຫຼາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ຮໍ່າຮຽນ, ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍລິການສັກຢາກັນພະຍາດກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຫຼາຍຄອບຄົວກໍໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຍ້ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂລກລະບາດ.

“ວັນເດັກໂລກນີ້ ແມ່ນເປັນໂອກາດສະເພາະຂອງທຸກຄົນ ໃນການຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ ເຖິງປະເທດລາວ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ ສຳລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມທຸກໆຄົນ, ກໍຄື ຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030. ອົງການຢູນີເຊັບ ຄຽງຄູ່ກັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ໄດ້ພ້ອມກັນເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຊີວິດທີ່ປອດໄພຂອງເດັກທຸກໆຄົນ ໂດຍສະເພາະເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ,” ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພູທອນ ເມືອງປາກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກໂລກນີ້, ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຈະກ່າວອອກສຽງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້. ພວກເຂົາຈະນໍາໃຊ້ສະຖານີວິທະຍຸ, ລວມທັງສະຖານີວິທະຍຸຊາວໜຸ່ມລາວ FM90 ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫ້ອງການ ແລະ ຊ່ອງທາງດີຈິຕອນຂອງອົງການຢູນິເຊັບ ເປັນບ່ອນກ່າວນໍາສະເໜີ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ ເຖິງດ້ານສຶກສາ, ທີ່ການລົງທືນໃນຮູບແບບການຮຽນຮູ້ຜ່ານທາງດິຈິຕອນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ; ຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ ເຖິງດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອໃຫ້ເດັກທຸກໆຄົນ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ; ຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ ເຖິງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສຸມໃສ່ບັນຫາຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ແລະ ຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ ເຖິງການປົກປ້ອງເດັກທຸກໆຄົນໃຫ້ປອດໄພ ຈາກອິນເຕີເນັດ ແລະ ໃນຊີວິດຈິງ.

ທ່ານ ປອ. ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ວຽກງານການພັດທະນາໄດ້ຖືເປັນບູລິມະສິດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງໂລກພະຍາດ.” ທ່ານຍັງກ່າວອີກຕື່ມ ກ່ຽວກັບການຮັບຟັງສຽງຂອງເດັກທຸກໆຄົນວ່າ: “ ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້-ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ແລະ ເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບພວກເຂົາ ເພື່ອວາງແຜນອອກແບບອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສາມາດຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ເຖິງອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ ສຳລັບເດັກທຸກໆຄົນໃນ ສປປ ລາວ.”

ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດທິເດັກ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ ເຖິງຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030, ຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກຕືກໃໝ່ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະຖືກສາດສ່ອງແສງສີຟ້າ ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ.

ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີນີ້, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລວມທັງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ, ອົງການຢູນີເຊັບ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ເດັກທຸກໆຄົນ ຈະພ້ອມກັນຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາໂດຍອີງຕາມວິໄສທັດຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030 ທີ່ໄດ້ມີການເຊັ່ນຮັບຮອງ ໃນປີ 2019 ແລະ ພ້ອມປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຮັບຮູ້ວິໄສທັດນີ້. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະມີໂອກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມສຳລັບເດັກທຸກໆຄົນ ໃນກອງປະຊຸມເພື່ອການຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ສໍາລັບຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030 ທີ່ຈະຈັດຂື້ນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກນີ້.

ສືບຕໍ່ຈາກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ, ຮອງເຈົ້າແຂວງທັງ 18 ແຂວງຈະໄດ້ພົບປະກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບພັນທະ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນລະດັບພາກພື້ນ. ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການຢູນິເຊັບ, ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ຈັດຕັ້ງການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມເພື່ອຮັບຟັງສຽງຂອງພວກເຂົາ ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ,  ເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມກໍາລັງປະເຊີນກັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ-19 ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິໄສທັດຂອງພວກເຂົາ ສຳລັບປີ 2030.

ເດັກ ແລະ  ໄວໜຸ່ມຈາກທົ່ວໂລກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມນໍາທູດສັນທາວະໄມຕີຂອງ ອົງການຢູນີເຊັບ Ishmael Beah, David Beckham, Orlando Bloom, Millie Bobby Brown ແລະ Priyanka Chopra Jonas ໃນການສົນທະນາອອນລາຍ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກໂລກ. ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ມີຊື່ສຽງ ຈະໄດ້ໂອ້ລົມກັບບັນດາໄວໜຸ່ມຈາກທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນຢູ່ພວກເຂົາ, ລວມທັງບັນຫາທີ່ເກີິດຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການສຶກສາ ແລະ ວິທີທີ່ພວກເຂົາຈະຄົ້ນຄິດຄືນໃໝ່ເຖິງອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ມາເຣຍ ເຟີນານເດສ
ຫົວໜ້າພະແນກໂຄສະນາ, ສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມື
ອົງການຢູນິເຊັບ
ໂທລະສັບ: +856 21 487500 ext. 7508
ໂທລະສັບ: +856 20 55519681
ອີເມວ: mfernandez@unicef.org
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook