ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ລັກເຊມເບີກ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ ເປີດຕົວໄລຍະ III ຂອງ ໂຄງການຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກອ່ອນ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ

ໂຄງການຮ່ວມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດນີ້, ເຊີ່ງສະໜັບສະໜູນໂດຍ ລັກເຊມເບີກ, ຈະສືບຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການໃນໄລຍະທີ II ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ.

03 ມີຖຸນາ 2022
New born
UNICEF Laos/2022/AHelin

ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2022 – ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ລັດຖະບານ ລັກເຊມເບີກ, ອົງການຢູນິເຊັບ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ເປີດຕົວໄລຍະທີ III ຂອງໂຄງການຮ່ວມ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບການຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ໂຄງການຮ່ວມຂອງ ສປຊ ນີ້ເເມ່ນໄດ້ແນໃສ່ການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ RMNCAH ໃນ ປີ 2016 – 2025 ສະບັບປັບປຸງ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖີງວິໄສທັດຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງ RMNCAH ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຂົງເຂດວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ໂຄງການຮ່ວມຂອງ ສປຊ ແມ່ນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເເຜນງານ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄັ້ງ​​ທີ V ລະຫວ່າງ​ລັດຖະບານ​ເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ແລະ ປະ​ເທດ​ລັກ​ເຊມ​ເບີກ ​ແລະ ຈະປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ເປົ້າໝາຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ແລະ ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ລາວ.

​ໄລຍະ​ທີ III ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນແຕ່ປີ 2022 ຫາ 2025 ເເລະ ຈະສືບຕໍ່ຈາກຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະທີ II ຂອງໂຄງການ, ເຊີ່ງໄດ້ດຳເນີນມາແຕ່ປີ 2017 ຫາ 2021.

ທ່ານ ດຣ. ໄພວັນ ແກ້ວປະເສີດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ: “ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານລັກເຊມເບີກ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືຂອງ ສປຊ. ສປປ ລາວ ສາມາດສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໄດ້ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນໄລຍທີ II ຂອງໂຄງການ ແລະ ພວກເຮົາຫວັງວ່າໄລຍະ​ທີ III ຂອງໂຄງການນັ້ນ ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາໃນການຮັບປະກັນວ່າບັນດາແມ່ ແລະ ເດັກ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງທາງດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ.”

ເຖີງເເມ່ນວ່າວຽກງານປັບປຸງ RMNCAH ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນດ້ານການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ, ຄວາມເທົ່າທຽມ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ນອກຈາກນີ້, ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຊົມໃຊ້ການບໍລິການ RMNCAH ຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນ.

ໄລຍະ​ທີ  III ຂອງໂຄງການຮ່ວມນີ້ ຈະສຸມໃສ່ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ RMNCAH ສະບັບປັບປຸງ ໃນລະດັບການບໍລິການສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ RMNCAH, ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ແລະ ຍົກລະດັບການເຮັດວຽກຮ່ວມມືໃນບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທີ່ສະໜັບ​ສະ​ໜູນໂດຍ ລັກເຊມເບີກ. ນອກຈາກນີ້, ໄລຍະ​ທີ III ຂອງໂຄງການ ຍັງຈະສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ນະວັດຕະກໍາດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເພື່ອປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການ RMNCAH, ລວມທັງການບໍລິການສຸຂະພາບທາງໂທລະສັບ.

ທ່ານ Sam Schreiner, ວ່າການແທນອຸປະທູດຂອງ ສະຖານທູດ ລັກເຊມເບີກ, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: “ພາຍໃນທ້າຍປີ 2025, ລັກເຊມເບີກ ຈະໄດ້ລົງທຶນທັງໝົດປະມານ 23 ລ້ານ ເອີໂຣ ເພື່ອປັບປຸງ RMNCAH ໃນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າ ໂຄງການຮ່ວມ ສປຊ ແລະ ການຮ່ວມມືພັດທະນາຂອງ ລັກເຊມເບີກ (Luxembourg Development Cooperation) ນັ້ນຈະສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການດ້ານ RMNCAH ໃນທົ່ວປະເທດ.”

ທ່ານນາງ ບີອາເຕ ດາສ໌ເທວ, ວ່າການແທນ​​ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ກ່າວ​ວ່າ: “ໂຄງການຮ່ວມຂອງ ສປຊ ເປັນໂຄງການສູນລວມຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ, ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດ ລັກເຊມເບີກ, ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ RMNCAH ໃນ ປີ 2016 – 2025. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈລັດຖະບານ ລັກເຊມເບີກ ສໍາລັບການສະໜັບ​ສະ​ໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຂໍສະເເດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການປັບປຸງ RMNCAH ໃນປະເທດ. ພວກເຮົາກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ທ່ານອີກຄັ້ງໃນໂຄງການໄລຍະໃໝ່ນີ້.”

ທ່ານນາງ ດຣ. ຍິງ-ຮູ ໂລ, ຜູ້ຕາງຫນ້າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ກໍ່ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: “ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ພ້ອມກັບການປະກອບສ່ວນຂອງ ລັກເຊມເບີກ, ໄດ້ຊ່ວຍ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ອົງການອະນາໄມໂລກ ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງງານໃນໄລຍະ​ທີ II ດ້ວຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ໂດຍສະເພາະໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດ; ການເສີມສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພື່ອສະໜອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແບບສົມບູນ; ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສຸຂະພາບເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.”

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org
Vannaseng Insal
ທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານ
ອົງການອະນາໄມໂລກປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 00856 21 353 902
ອີເມວ: insalv@who.int

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook