ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ ໃຫ້ສື່ມວນຊົນໃນ ສປປ ລາວ ໃນການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສິດທິເດັກ

ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຂອງ ອົງການ USAID, DFAT ແລະ ອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະມາຄົມ ນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການລາຍງານສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບບັນຫາສິດທິເດັກໃນທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການລະບ

06 ກໍລະກົດ 2021
workshop
UNICEF Laos/2021/SSanoubane

ນະຄອນຫຼວງ ວັນທີ, 6 ກໍໍລະກົດ 2021 – ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ແລະ ສະມາຄົມ ນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບອົງການຢູນິເຊັບ, ມື້ນີ້ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳການລາຍງານສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບເດັກ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດຂື້ນທີ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກຂ່າວລາວກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນ ໃນການລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບບັນຫາສິດທິເດັກໃນທົ່ວປະເທດ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ ສື່ມວນຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ທົບທວນ ແລະ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງສື່ໃນການລາຍງານກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ ແລະ ຫົວຂໍ້ຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂົງເຂດນີ້, ຄຽງຄູ່ກັບການພິຈາລະນາດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາກ່ອນການເຜີຍແຜ່ເນື້ອຫາ ຫຼື ການລາຍງານກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊະມູນຕຣີ, ປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ສື່ມວນຊົນມີບົດບາດສຳຄັນໃນ ໂຄສະນາ ແລະ ການປັບປຸງວຽກງານສິດທິເດັກໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນຜົນກະທົບຕໍ່ຂະແໜງການບໍລິການສັງຄົມ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນທີ່ສື່ມວນຊົນຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເຂົາເຈົ້າ ໃນລັກສະນະທີ່ມີທັງດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ.”

ໃນປີ 2005, ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງ ກະຊວງ ຖວທ ຮ່ວມມືກັບອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ປື້ມຄູ່ມື ສຳລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສື່ມວນຊົນທີ່ມີຊື່ວ່າ "ສື່ມວນຊົນ ແລະ ສິດທິເດັກ" ເພື່ອຊ່ວຍແນະນຳສື່ມວນຊົນລາວ ເຊັ່ນ: ນັກຂ່າວ ແລະ ບັນນາທິການໃນການລາຍງານຂ່າວ ແລະ ຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກ. ຄຳແນະນຳລ່າສຸດສຳລັບການລາຍງານສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຖືກປັບປຸງໂດຍອີງໃສ່ ບົດແນະນຳ ປີ 2005 ແລະ ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກຊ່ຽວຊານດ້ານສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ ແລະ ວິທີທີ່ສາມາດລາຍງານໃນຂ່າວຕ່າງໆກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສິດທິເດັກ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ການອອກອາກາດ ໃນລັກສະນະທີ່ມີການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງເດັກ. ນີ້ຍັງລວມເຖິງສິດທິໃນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເດັກ, ເຊິ່ງນັບມື້ນັບມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນໄລຍະລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ປະຊາຊົນກຳລັງເພິ່ງພາເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນຫຼາຍຂື້ນໃນການສື່ສານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຢ່າງໄວວາ.

ທ່ານນາງ  Beate Dastel, ຜູ້ຮັກສາການ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປລາວ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະມາຄົມນັກຂ່າວລາວ ສຳລັບຜົນສຳເລັດຂອງ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດແນະນຳສຳລັບການລາຍງານສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບເດັກ. ອົງການຢູນິເຊັບຍຶດໝັ້ນໃນການສະໜັບ ສະໜູນ ລັດຖະບານເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ຮັບຮູ້ສິດທິຂອງເດັກທຸກໆຄົນໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງເດັກ.”

ປື້ຄູ່ມືຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສິດທິຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ເດັກໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຂື້ນໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ USAID ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ໂດຍຜ່ານພະແນກການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ (DFAT).

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ມາເຣຍ ເຟີນານເດສ
ຫົວໜ້າພະແນກໂຄສະນາ, ສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມື
ອົງການຢູນິເຊັບ
ໂທລະສັບ: +856 21 487500 ext. 7508
ໂທລະສັບ: +856 20 55519681
ອີເມວ: mfernandez@unicef.org
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook