ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາປະຈໍາປີ ຊ່ວຍສ່ອງເເສງຫົນຖາງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຜີຍເເຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການກັບບັນດາ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນປະເທດ.

05 ມີນາ 2024
The Fifth Annual National Nutrition Research Conference held at the National Convention Center in Vientiane Capital, Lao PDR.
UNICEF Lao PDR/2024/OVannasouk

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5 ເດືອນມີນາ 2024 – ໃນມື້ນີ້, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່  ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ V ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ການຂາດ​ສານ​ອາຫານໃນ ສປປ ລາວ.

ຕົວເເທນຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ, ລວມເຖີງລັດຖະບານ, ນັກວິຊາການ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ເເລະ ອື່ນໆ ໄດ້ຂຶ້ນເວທີກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນປະເທດ ໃຫ້ເເກ່ຜູ້ຕາງຫນ້າຂັ້ນສູງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ລວມເຖີງ ຜົນຈາກການສຳຫຼວດ ດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ III (LSIS III), ເຊີ່ງເປັນການສຳຫຼວດລະດັບຊາດຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ຄຽງຄູ່ກັບ ຜົນການສໍາຫຼວດເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ຮອບທີ II ແລະ ຜົນຄົ້ນຄວ້າອື່ນໆ.

ທ່ານ ປອ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເເລະ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວ: "ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອເປັນທິດຊີ້ນຳໃຫ້ເເກ່ ຍຸດທະສາດ ແລະ ການແຊກແຊງຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປັບປຸງໂພສະນາການຂອງເດັກ ເເລະ ເເມ່ຍິງ, ສະນັ້ນຈື່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງ ໂຄງການ NIPN ຂຶ້ນໃນປີ 2018 ແລະ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ໃນເເຕ່ລະປີ." ທ່ານ ປອ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ ເຫັນອີກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເເກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢ່າງຮີບດ່ວນ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍເເຜ່ໃນກອງປະຊຸ່ມຄັ້ງນີ້.

ອີງຕາມການຜົນຈາກ LSIS III ໄດ້ເຫັນວ່າຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ນັ້ນໄດ້ມີການຢຸດຊະງັກຫຼົ່ງຍ້ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19. ພ້ອມນັ້ນ ການປັບປຸງໃນອັດຕາ ການຂາດສານອາຫານເເບບເຕັ້ຍ ກໍໄດ້ມີການຢຸດຊະງັກຫຼົ່ງ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາ ການຂາດສານອາຫານແບບກະທັນຫັນ ນັ້ນກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ອື່ນໆຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການສົ່ງເສີມພືດຕີກຳການກິນອາຫານທີ່ດີຂຶ້ນໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ, ຜົນຂອງບັນຫາການຂາດສານອາຫານຕໍ່ການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນປະຈຳໃນການຕັດສິນໃຈ ເເລະ ການປະຕິດບັດວຽກງານໂພສະນາການຕົວຈິງ.

"ນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂອງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ຖືເປັນກຽດທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ ລັດຖະບານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອເສີມສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຄຸນນະພາບໂດຍຜ່ານໂຄງການ NIPN ຂອງພວກເຮົາ," ກ່າວໂດຍ ທ່ານນາງ ອີນາ ມາຊິວລີໂອນີແຕ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ນອກເໜືອຈາກການນໍາສະເຫນີຜົນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຫຼ້າສຸດໃນປະເທດເເລ້ວ, ຍັງມີການຈັດເວທີສົນທະນາ ອີກໃນ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ V ເພື່ອເຕົ້າໂຮມວິຊາການ ແລະ ບັນດານັກວາງນະໂຍບາຍຈາກບັນດາຂະແໜງການສຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍຂື້ນໃນໂຄງການ ແລະ ການແຊກແຊງຕ່າງໆ.

ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ກ່າວ: "ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ເປັນ ​ຂີດໝາຍອັນ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງຂອງພວກເຮົາ​ໄປ​ສູ່ ​ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັງທີ IX ເພື່ອປຶກສາຫາຫຼື່ກັນເຖີງວິທີທີ່​ພວກ​ເຮົາຈະສາມາດປົດລັອກທ່າແຮງຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານການລົງທຶນດ້ານໂພຊະນາການ. ຈາກການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເເລ້ວເຖີງຄວາມສຳຄັນຂອງການຫັນປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ກາຍເປັນນະໂຍບາຍທີ່ສາມາດຊ່ວຍຍຸດຕິບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ."

ນອກນັ້ນ, ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ ຍັງໄດ້ ຢືນຢັນຄືນອີກເຖີງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ ອົງການຢູນິເຊັບ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາ ເເລະ ປະຕິບັດຍຸດ​ທະ​ສາດ​ ເພື່ອຮັບປະກັນ​ສຸຂະພາບ​ດີ ເເລະ ອະນາຄົດ​ທີ່​ສົດ​ໃສ​ໃຫ້ເເກ່​ເດັກ​ນ້ອຍທຸກ​ຄົນ​ໃນ ສປປ ລາວ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ປະຕິບັດວຽກງານ​​ດ້ານ​ໂພຊະນາ​ການຕົວ​ຈິງ.

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ V ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ IX ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ມີນາ 2024, ເຊິ່ງເປັນກອງປະຊຸມດ້ານໂພຊະນາການປະຈໍາປີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບບູລິມະສິດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ດຣ. ສິດໂທຣົດ ລາດສະພົນ
ຫົວໜ້າກົມ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການພັດທະນາ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ໂທລະສັບ: +856-20-5635 6155
ອູສະຫວັນ ທ່ຽງເທບວົງສາ
ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ໂທລະສັບ: +856 2099556599
ອີເມວ: ousavanh@outlook.com

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook