Эрте куракта балдарды өнүктүрүү жана окутуу

Мектепке чейинки билим берүүгө жеткиликтүүлүктүн начардыгы Кыргызстандагы балдардын бакубат жашоосуна терс таасирин тийгизген дагы бир көйгөй болуп саналат.

a boy with a toy
UNICEF/2019/S.Lister