Эрте курактагы балдардын өнүгүүсү жана билим берүү

Жаштардын өкүлдөрү өз жамааттарында оң өзгөрүүлөрдүн агенттери болушууда

Youth centres
UNICEF Kyrgyzstan