31 Январь 2018

Балдардын жашап кетүүсү

Маселенин өзөгү эмнеде?, Кыргызстан балдардын жашап кетүүсү чөйрөсүндө олуттуу прогресске жетише алды: БУУнун Балдар өлүмү боюнча Ведомство аралык Жумушчу Тобунун (IGME UN) баасына ылайык, 1990-жылы беш жашка чейинки курактагы 1000 аман-эсен төрөлгөн балага 65 өлүм туура келсе, 2016-жылы бул сан 21ге түшкөн. Кыргызстан кирешесинин орточо деңгээли болгон 24 өлкөнүн бири…, Кошумча ресурстар, Бул ресурстар ЮНИСЕФ жана анын Кыргызстандагы өнөктөштөрү даярдаган саламаттык сактоо боюнча материалдардын чакан топтому. Соңку маалыматты камтуу үчүн тизме туруктуу жаңыланып турат. “4-ТӨМгө жетүү үчүн саламаттык сактоо системасындагы кууш жерлерди жоюуда прогресс: ЮНИСЕФтин БЧЕ/КМШнын беш өлкөлөрүндөгү салымын баалоо, Кыргызстан. Өлкөлөр боюнча…, Маселени кантип чечсе болот?, ЮНИСЕФ эрте куракта балдарга жасалган инвестициялар жакырчылыктын деңгээлин азайтуу, теңсиздикти жок кылуу, өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу жана жугуштуу эмес оорулардын санын деңгээлин кыскартуу, психикалык саламаттыкты бекемдөө үчүн өлкө жасай алат турган эң туура инвестициялардын бири болгонун көрсөтүү үчүн ишенимдүү далилдерди колдонот. ЮНИСЕФ эне…
27 Январь 2018

Иммунизациялоо

Маселенин өзөгү эмнеде?, Иммунизациялоо – бул процесстин натыйжасында адам иммунитетке ээ болот же жугуштуу ооруларга туруштук бере алат. Бул процесс адатта вакцинаны салуу жолу менен жасалат. Вакциналар инфекциядан же оорудан адамды коргогон өзүнүн иммундук системасын пайда кылууга организмге өбөлгө болот.  Бул баа көз карашынан алып караганда саламаттык сактоого…, Кошумча ресурстар, Саламаттык сактоо боюнча бул булактар ЮНИСЕФ жана анын өнөктөштөрү даярдаган материалдардын айрым гана бөлүгүн түзөт. Эн соңку маалыматтардын колдонулушу үчүн бул тизме туруктуу жаңыланып турат. Вакцина тууралуу сиз уккан 10 жалган миф  (2014) - ЮНИСЕФ Вакциналар ар бир балага таасир берет ! (2017) - ЮНИСЕФ Социалдык тармактарда эмдөөгө каршы…, Маселени кантип чечсе болот?, ЮНИСЕФ билет: эмдөө менен алдын алууга боло турган оорулардын жайылуусунан коргоонун мыкты жолу – вакциналар менен корголгон калк жана күчтүү саламаттык сактоо системасы. БАРДЫК өлкөлөр эмдөө жасаса, бүт дүйнө мындан утат. Кыргызстан өкмөтү иммунизациялоо боюнча улуттук программага артыкчылыктуу мамиле жасоодо жана өзгөчө аярлуу балдарды…