Табигый кырсыктар тобокелдигин азайтуу

Балдар, мугалимдер жна ата-энелер суу ташкындары, жер көчкүлөр же жер титирөөлөр сыяктуу өзгөчө кырдаалдар учурунда тобокелдиктерди түшүнүп, аларды башкара билүүгө жана коопсуз жүрүм-турумга үйрөнүшөт

ЮНИСЕФ
ЮНИСЕФ