Суу менен камсыздоо, санитария жана гигиена

Кыргызстан тийиштүү гигиена менен санитарияны кадимки көрүнүш катары илгерилетүүдө прогресске жетишүүдө.

A young child in red winter hat washes hands at outdoor sink in wide open field
UNICEF Kyrgyzstan/2016/Simon Lister