Маалымат борбору

Кыргызстандагы балдардын абалы тууралуу эксперттердин ой-пикирлери жана ЮНИСЕФтин иши жөнүндө жаңылыктар

UNICEF

ММК боюнча байланыштар

Биздин коммуникациялар боюнча командабыз журналисттердин суроолоруна жооп берүүгө даяр:

 

Коммуникациялар боюнча 
бөлүмдүн башчысы 

Чүй көчөсү, 160, Бишкек ш., 720040, 
Кыргыз Республикасы 

 

Мавлюда Джапарова

Коомчулук менен байланыш 
боюнча координатор  

Чүй көчөсү, 160, Бишкек ш., 720040, 
Кыргыз Республикасы 

 0777 919 142
mdzhaparova@unicef.org