Климаттын өзгөрүшү

Климаттык каржылоо балдардын кызыкчылыктарын эске алышы керек, анткени балдар климаттын өзгөрүшүнө карата өтө аялуу болушат

Ата-бала
ЮНИСЕФ